Sådan finder du dit Ikigai: En guide til et meningsfyldt liv

I den japanske kultur findes der et begreb, der vækker interesse verden over for sin enkle, men dybtgående tilgang til livet og arbejdet. Dette begreb er “Ikigai” – en term, der groft kan oversættes til “grunden til, at du står op om morgenen”.

Grunden til, at du står op om morgenen

For nogle mennesker er deres Ikigai tydeligt og definerer hver handling og beslutning i deres liv. For andre er det en rejse at opdage deres Ikigai, en rejse der kan forvandle deres livsindstilling og -kvalitet.

Ikigai er mere end blot en søgen efter personligt formål; det er en livsfilosofi, der understreger betydningen af at finde glæde i hverdagen, at leve i overensstemmelse med sine værdier og at bidrage positivt til verden. Ved at udforske og integrere de fire elementer af Ikigai i sit liv, kan man opnå en dybere forståelse af sig selv og finde en vej til autentisk lykke og tilfredsstillelse.

Den berømte japanske neurovidenskabsmand Ken Mogi har undersøgt Ikigai’s rolle i forbindelse med den høje levealder i visse japanske samfund, hvilket understreger betydningen af at finde og leve sit Ikigai.

Hvad er Ikigai – de 4 komponenter?

Ikigai repræsenterer skæringspunktet mellem det, du elsker, det, verden har brug for, det, du er god til, og det, du kan blive betalt for. Det er ikke blot en passion eller hobby, men snarere en dybere følelse af formål, der motiverer dig til at stå op hver dag.

Ikigai er et japansk koncept, der ofte oversættes til “en grund til at være” eller “en grund til at stå op om morgenen.” Det repræsenterer det dybe formål eller den passion, der giver en person retning og tilfredshed i livet. Ikigai ligger på skæringspunktet mellem fire primære elementer

 1. Det, du elsker (Passion): Dette refererer til aktiviteter eller emner, som du brænder for og nyder at beskæftige dig med. Det er de ting, der vækker glæde og entusiasme i dig.
 2. Det, du er god til (Profession): Dette element fokuserer på dine færdigheder og talenter. Det, du naturligt excellerer i, eller det, du har arbejdet hårdt for at blive dygtig til.
 3. Det, verden har brug for (Mission): Dette aspekt ser på, hvordan du kan bidrage til samfundet eller verden. Det indebærer at finde en følelse af formål i at opfylde andres behov eller løse problemer.
 4. Det, du kan blive betalt for (Erhverv): Denne del af Ikigai handler om at finde arbejde eller aktiviteter, som du ikke kun elsker, men som også kan give dig en levevej.

At finde sit ikigai er en proces, der kan hjælpe dig med at realisere, hvad der virkelig betyder noget for dig, og hjælpe med at integrere disse indsigter i dit liv.

Sådan finder du dit Ikigai: 5 trin

At finde sit Ikigai kræver introspektion og ærlighed over for sig selv.

At finde sit Ikigai er en personlig rejse, der kræver selvrefleksion og ærlighed. Det er en proces at udforske disse fire elementer i ens liv og finde en balance, der opfylder dem alle. Når en person finder sit Ikigai, oplever de ofte en dyb følelse af tilfredshed, lykke og motivation.

Her er fem trin, der kan guide dig på denne opdagelsesrejse:

Trin 1: Start småt

I stedet for at stræbe efter storhed fra starten, fokuser på mindre områder i dit liv, der kunne bruge mere opmærksomhed. Dette kan være en hobby, en færdighed eller endda en daglig rutine. Små skridt kan føre til store ændringer over tid.

Det handler om at genkende værdien i de små ting i livet og at forstå, at store forandringer ofte har små begyndelser. Dette skridt er en opfordring til at omfavne processen med gradvis forbedring og at finde glæde og formål i de enkle aspekter af vores daglige liv. Lad os dykke dybere ned i, hvordan dette trin kan udforskes og implementeres.

Vælg Et Område, Der Kræver Opmærksomhed

Start med at identificere et område i dit liv, som du føler, kunne forbedres eller har brug for mere opmærksomhed. Det kunne være noget så enkelt som din daglige rutine, fysiske velvære, personlige projekter eller selvudvikling. Målet er ikke at revolutionere hele dit liv på én gang, men at tage små, meningsfulde skridt mod forbedring.

Sæt Små, Opnåelige Mål

Efter at have valgt et fokusområde, sæt små, realistiske mål for dig selv. Hvis dit mål for eksempel er at forbedre din fysiske sundhed, kan et lille skridt være at gå en kort tur dagligt i stedet for straks at tilmelde dig et maraton. Disse små mål er mere overkommelige og mindre overvældende, hvilket gør det lettere at opretholde motivationen og se fremskridt.

Værdsæt Processen

En central del af at “Starte småt” er at lære at værdsætte processen og ikke kun fokusere på det endelige mål. Dette betyder at finde glæde i de daglige handlinger og de små fremskridt, du gør. Ved at anerkende og fejre hvert lille skridt på vejen, kan du opbygge en følelse af tilfredsstillelse og formål, som driver dig videre.

Reflektion og Tilpasning

Undervejs er det vigtigt at reflektere over din rejse mod at finde dit Ikigai. Overvej, hvordan de små ændringer påvirker dit velvære og din daglige tilfredshed. Er der noget, der skal justeres? Er der nye små områder, du vil udforske? Denne løbende proces af reflektion og tilpasning hjælper dig med at holde dig på rette vej og sikrer, at dine bestræbelser er i tråd med din søgen efter Ikigai.

Integrer Ikigai i Dit Daglige Liv

At “Starte småt” med at finde dit Ikigai er også en øvelse i at integrere dette formål i dit daglige liv. Det handler ikke kun om de store livsmål, men også om at finde mening i de rutinemæssige aspekter af livet. Dette skridt opfordrer os til at se skønheden og formålet i det almindelige og anerkende, at vores daglige handlinger er byggestenene i et meningsfuldt liv.

Trin 2: Befri dig selv

Udfordre de forudfattede ideer og normer, som samfundet, familie, eller reklamer har pålagt dig. Spørg dig selv, hvad du virkelig ønsker fra livet, uafhængigt af ydre forventninger.

Dette skridt handler om at grave dybere ind i vores egne ønsker, værdier og drømme, fri fra samfundets, familiens, eller reklamernes forventninger. Det er en proces, der kræver, at vi stiller os kritisk over for, hvad vi tror, vi vil have, og hvorfor vi vil have det, for at afdække vores sande selv og dets længsler.

Udforsk Din Indre Verden

At “Befri dig selv” begynder med en indre rejse for at udforske, hvad der virkelig resonerer med dig. Det kræver tid alene, væk fra støj og distraktioner, for at lytte til din indre stemme. Meditation, journalisering, og stille refleksion er kraftfulde værktøjer til at hjælpe med denne opdagelsesproces. Det er her, du kan begynde at stille spørgsmål som: “Hvad gør mig virkelig glad?” “Hvad er mine passioner?” og “Hvad giver mig en følelse af formål?”

Udfordre Forudfattede Ideer

Mange af os lever liv, der er stærkt påvirket af forventningerne fra vores kultur, samfund, og endda vores nærmeste familie. Disse forventninger kan forme vores ambitioner, karrierevalg, og endda vores hobbies og interesser. Trin 2 opfordrer os til aktivt at udfordre disse forudfattede ideer ved at spørge os selv, om det, vi stræber efter, virkelig er noget, vi ønsker, eller om det er et resultat af at forsøge at leve op til andres forventninger.

Skab Plads til Ægte Selvudfoldelse

At “Befri dig selv” betyder også at give plads til ægte selvudfoldelse. Det kan involvere at sige nej til forpligtelser eller forventninger, der ikke længere tjener dig, og at sige ja til muligheder, der føles rigtige, selvom de måske strider imod, hvad andre anser for at være “normalt” eller “succesfuldt”. Det handler om at finde modet til at forfølge dine egne interesser, selv når de afviger fra normen.

Identificer og Frigør Dig fra Ydre Påvirkninger

Et vigtigt skridt i processen er at identificere de ydre påvirkninger, der har formet dine ønsker og ambitioner. Det kan være reklamer, der skaber et urealistisk billede af lykke gennem materiel besiddelse, eller sociale medier, der fremmer en kultur af sammenligning. Ved at blive bevidst om disse påvirkninger kan du begynde at frigøre dig fra deres greb og træffe valg baseret på din egen, autentiske forståelse af lykke og succes.

Vær Ærlig Over for Dig Selv

Den ultimative udfordring i at “Befri dig selv” er at være ærlig over for dig selv. Det kræver, at du konfronterer og accepterer dine sande ønsker, uanset hvor uortodokse eller simple de måtte synes. Denne ærlighed er fundamentet for at opbygge et liv, der er i overensstemmelse med dit Ikigai, dit sande formål.

“Befri dig selv” er ikke en engangsproces, men en løbende praksis, der kræver vedvarende opmærksomhed og vilje til at stille spørgsmål ved det status quo, der omgiver os. Ved at forpligte sig til denne praksis kan vi begynde at skrælle lagene af forventninger væk og opdage det rå, ufiltrerede selv, der ligger indeni, klar til at udforske og omfavne sit sande

Trin 3: Søg harmoni og bæredygtighed

Dit Ikigai skal bringe harmoni ind i dit liv og være bæredygtigt på lang sigt. Stil dig selv spørgsmål som: Kan jeg leve af dette? Bidrager dette positivt til min sundhed og velvære?

Dette trin fokuserer på vigtigheden af at finde en balance, der integrerer dine passioner, evner, og hvad verden har brug for, med det, der kan understøtte dig økonomisk. Det handler om at skabe et liv, hvor arbejde, passion, og fritid ikke står i konflikt med hinanden, men snarere støtter og beriger dit liv på en holistisk måde.

Balance Mellem Passion og Praktisk

At finde harmoni i dit Ikigai indebærer at opdage og forfølge det, du elsker, samtidig med at du sikrer, at det er noget, der kan understøtte dig – både økonomisk og følelsesmæssigt. Det betyder, at du skal finde et skæringspunkt mellem dine interesser og det, samfundet værdsætter og er villigt til at betale for. Denne balance sikrer, at du kan fortsætte med at gøre, hvad du elsker, uden at ofre din økonomiske sikkerhed eller personlige velvære.

Bidrag til Sundhed og Velvære

Dit Ikigai bør også bidrage positivt til din sundhed og velvære. Dette inkluderer fysisk sundhed, såvel som mental og følelsesmæssig velbefindende. Hvis dit Ikigai fører til konstant stress eller udbrændthed, kan det være tegn på, at der mangler balance, og at det måske ikke er så bæredygtigt, som du først antog. Det er vigtigt at vælge stier, der nærer din krop og sind, og som tillader dig at vedligeholde en sund livsstil.

Langsigtet Bæredygtighed

For at dit Ikigai skal være bæredygtigt på lang sigt, er det afgørende at overveje, hvordan du kan vedligeholde din passion og motivation over tid. Dette kan indebære løbende uddannelse, at tilpasse sig forandringer i markedet eller industrien, og at finde måder at forny din passion på. Bæredygtighed betyder også at have en plan for, hvordan du kan fortsætte med at engagere dig i dine aktiviteter, selv når omstændighederne ændrer sig.

Integration i Livet

Integration af Ikigai i alle aspekter af dit liv er nøglen til at skabe harmoni. Det betyder, at finde måder, hvorpå dit arbejde, dine relationer, og din fritid kan komplementere og støtte hinanden. Når dit Ikigai er i harmoni med dit liv, vil du opleve en større følelse af tilfredshed og mindre konflikt mellem dine personlige og professionelle ambitioner.

Refleksion og Tilpasning

Endelig kræver søgningen efter harmoni og bæredygtighed løbende refleksion og tilpasning. Det er vigtigt regelmæssigt at vurdere, om dit nuværende fokus stadig tjener dit overordnede formål, og om det fortsat bidrager til din generelle lykke og tilfredshed. Vær åben for at justere din kurs, som dine behov og omstændigheder ændrer sig, for at sikre, at dit Ikigai forbliver relevant og givende gennem hele dit liv.

Ved at søge harmoni og bæredygtighed i dit Ikigai, skaber du et fundament for et liv, der ikke kun er meningsfuldt og tilfredsstillende, men som også er holdbart på lang sigt, både personligt og professionelt.

Trin 4: Find glæde i de små ting

Lær at finde glæde i processen og ikke kun i målopnåelsen. Dette kan hjælpe med at forhindre en cyklus af konstant utilfredshed, hvor du altid jagter det næste store mål uden at værdsætte nuet.

Dette trin handler om at kultivere en dyb taknemmelighed for livets enkle glæder og at finde værdi i selve rejsen mod dine mål, snarere end udelukkende i destinationen. Det er en modgift mod den evige stræben efter mere, som kan føre til en følelse af tomhed og uopfyldthed, selv efter at have opnået betydelige succeser.

Værdien af Mindfulness

At finde glæde i de små ting begynder med at øve mindfulness – evnen til at være fuldt til stede i øjeblikket. Dette indebærer at observere de små detaljer i dit daglige liv, fra den måde sollys falder ind gennem et vindue, til fornemmelsen af en kølig brise på din hud, eller smagen og aromaen af din morgenkaffe. Mindfulness opmuntrer til en fordybelse i nuet og hjælper med at værdsætte de øjeblikke, der ellers let kan gå tabt i dagens travlhed.

Bryd med Målorienteret Tænkning

Mens det er vigtigt at have mål og stræbe efter at opnå dem, kan en overdreven fokusering på resultater skabe en følelse af konstant mangel – en følelse af, at lykke altid ligger i fremtiden, lige uden for rækkevidde. Ved at finde glæde i de små ting lærer vi at bryde med denne målorienterede tænkning og i stedet finde tilfredshed i de daglige processer og rutiner. Dette kan være at nyde processen med at lære en ny færdighed, værdsætte de små fremskridt du gør mod et større mål, eller simpelthen at finde glæde i at udføre daglige opgaver.

Kultiver Taknemmelighed

En anden vigtig aspekt af at finde glæde i de små ting er at kultivere taknemmelighed. Dette kan være så simpelt som at føre en daglig taknemmelighedsjournal, hvor du noterer tre ting, du er taknemmelig for hver dag. Forskning viser, at denne praksis kan forbedre dit humør, mindske stress og øge din generelle tilfredshed med livet. Ved regelmæssigt at anerkende og værdsætte det gode i dit liv, store som småt, styrker du din evne til at finde glæde i øjeblikket.

Find Glæde i Rutiner

De daglige rutiner og opgaver, der kan synes trivielle eller monotone, rummer også potentiale for glæde og tilfredsstillelse. Det kan være at finde en meditativ ro i at vaske op, lytte til musik mens du gør rent, eller at omdanne tid i køkkenet til en kreativ udfoldelse. Ved at ændre vores perspektiv på disse daglige gøremål fra at være byrder til at være kilder til glæde, kan vi skabe en dybere følelse af tilfredshed i vores liv.

Fejr Små Sejre

Endelig er det vigtigt at fejre de små sejre på din vej mod større mål. Disse øjeblikke af anerkendelse og fejring kan fungere som påmindelser om, at fremskridt sker, og at hver lille indsats tæller. Ved at værdsætte og fejre hvert skridt på rejsen, snarere end kun at fokusere på det endelige mål, nærer vi en følelse af fremgang og opmuntring, der holder os motiverede og tilfredse på den lange bane.

At finde glæde i de små ting er en kraftfuld praksis, der kan transformere vores daglige oplevelse og føre til en dybere, mere vedvarende form

Trin 5: Vær i nuet

Fokusér på at leve i nuet og nyde rejsen mod dit mål. Østlige filosofier minder os om faren ved konstant at ønske og stræbe efter fremtiden, hvilket kan lede til lidelse. Ved at være til stede reducerer du “at ville have” og “ikke at ville have” og finder i stedet fred i øjeblikket.

Dette trin opfordrer til en bevidst indsats for at fokusere på det nuværende øjeblik, fremfor konstant at lade tankerne vandre mod fremtiden eller dvæle ved fortiden. Det er en praksis, der ikke kun beriger rejsen mod at finde dit livsformål, men også forbedrer livskvaliteten ved at øge tilstedeværelsen og reducere angst og utilfredshed.

Praksis af Mindfulness

At være i nuet involverer praksis af mindfulness, hvilket betyder at være fuldt opmærksom og til stede i det øjeblik, der udfolder sig. Det kan praktiseres gennem meditation, hvor man fokuserer på sin vejrtrækning eller de sanseoplevelser, man har i øjeblikket. Denne form for praksis hjælper med at træne sindet til at blive i nuet og mindske distraktioner forårsaget af bekymringer om fremtiden eller fortrydelse over fortiden.

Accept og Slip Kontrollen

En vigtig del af at være i nuet er at acceptere nuet som det er, uden at forsøge at ændre det eller ønske det var anderledes. Dette indebærer at slippe behovet for kontrol over hvert aspekt af livet og i stedet omfavne usikkerheden og de naturlige flow i livet. Ved at acceptere nuet kan man finde fred i erkendelsen af, at ikke alt i livet kan eller skal kontrolleres.

Find Glæde i Simple Øjeblikke

At være i nuet opfordrer også til at finde glæde i de simple, ofte oversete øjeblikke i hverdagen. Det kan være noget så simpelt som varmen fra solen på din hud, en samtale med en ven, eller den ro, der kommer fra at lave noget med dine hænder. Disse øjeblikke kan virke ubetydelige, men de bidrager til en dybere følelse af tilfredshed og glæde i livet.

Reducer “At Ville Have” og “Ikke At Ville Have”

Ved at fokusere på nuet kan man reducere trangen til konstant at ønske sig noget andet eller mere, en tilstand der ofte fører til følelsen af, at noget mangler i ens liv. Østlige filosofier, såsom buddhismen, taler om lidelse forårsaget af begær (at ville have) og afvisning (ikke at ville have). Ved at øve sig i at være tilfreds med nuet mindskes disse tilstande, hvilket fører til en større følelse af indre fred og tilfredshed.

Øvelser for At Være i Nu

Der er flere måder at praktisere at være i nuet på, udover meditation. Daglige øvelser kan inkludere at spise uden distraktioner for virkelig at værdsætte maden, gåture, hvor du bevidst lægger mærke til omgivelserne, eller enhver anden aktivitet udført med fuld opmærksomhed. Det handler om intentionelt at sætte tid af til at være til stede og værdsætte nuet, uden at lade tankerne vandre.

At “Være i nuet” er ikke kun en praksis for at finde dit Ikigai, men også en livsstil, der kan føre til dybere tilfredshed, mindre stress, og en øget følelse af forbundethed med det liv, du lever. Det er en kontinuerlig proces, der kræver bevidst indsats, men som i sidste ende kan forvandle din oplevelse af hverdagen og berige din rejse mod at leve et meningsfuldt og formålsdrevet liv.

Konklusion

At finde dit Ikigai er en dybt personlig proces, der kræver tid, tålmodighed og ærlighed. Det handler ikke kun om at finde et job eller en hobby, der bringer glæde, men om at opdage dit sande formål i livet. Når du finder dit Ikigai, vil det ikke kun forbedre din livskvalitet, men også potentielt påvirke dem omkring dig positivt. Start din rejse i dag, og lad disse fem trin være din guide til et mere meningsfyldt og tilfredsstillende liv.

Sådan kom jeg stærkere gennem en skilsmisse

I de seneste måneder har jeg befundet mig på en intens og følelsesmæssig rejse gennem min skilsmisse, en periode, der har været både udfordrende og transformerende.

For at finde vej i dette kaos har jeg vendt mig mod min dagbog, et personligt redskab, der har tjent til at dokumentere hver tanke, hvert lavpunkt og hvert glimt af håb.

Ved at anvende ChatGPT som et analytisk værktøj, har jeg været i stand til at gennemgå min dagbog på en måde, der har afsløret de skjulte processer og udviklingstrin, jeg har gennemgået igennem denne smertefulde periode.

AI-teknologien har ikke blot læst mine ord; den har hjulpet mig med at forstå dem på et dybere niveau, identificere centrale temaer og omdanne denne indsigt til konkrete trin for heling og vækst.

Denne proces har resulteret i en slags selvhjælpsguide, som er skabt ud fra mine egne erfaringer og refleksioner. Det er en ramme for, hvordan man kan navigere gennem skilsmissens stormvejr og ikke blot overleve, men komme stærkere ud på den anden side.

Med dette blogindlægning ønsker jeg at dele, hvordan denne unikke kombination af personlig introspektion og AI har åbnet mine øjne for en ny måde at forstå og bearbejde skilsmissen på.

Lad mig tage dig med på en rejse gennem mine mest sårbare øjeblikke, mine dybeste indsigter, og de skridt, jeg har taget for at helbrede mig selv og vokse.

Jeg ønsker at åbne op om min egen rejse gennem skilsmissens turbulente måneder – en personlig fortælling, som jeg håber, du kan finde trøst, genklang eller måske endda inspiration i.

Denne rejse har ikke været let, og den er langtfra forbi. Men ved at dele min historie med dig, håber jeg, at vi måske kan begynde at se skilsmissen ikke kun som en ende, men også som en begyndelse på noget nyt.

Vejen til at komme stærkere gennem skilsmissen

 1. Tillad Dig Selv at Sørge: Du har anerkendt vigtigheden af at tillade dig selv at føle og udtrykke sorg, tab og smerte, samt hvordan disse følelser af sorg nogle gange kan manifestere sig som vrede. Dette trin indebærer en dyb forståelse for, at sorg er en nødvendig del af helingsprocessen.
 2. Selvrefleksion og Selvindsigt: Du har brugt tid på at reflektere over dit forhold og det, du har lært af det, både de positive og negative aspekter. Dette trin har hjulpet dig med at forstå, hvordan forholdet har påvirket din personlige vækst og selvforståelse.
 3. Tilgivelse og Accept: Du har arbejdet mod at tilgive både dig selv og din eks-partner, hvilket er afgørende for at kunne slippe bitterhed og vrede. Accepten af, at forholdet er slut, og at det er tid til at bevæge sig videre, har været en nøglefaktor i din helingsproces.
 4. Nyd Friheden og Udforsk Nye Interesser: Du har set denne periode som en mulighed for at udforske nye interesser, hobbyer eller aktiviteter, som du ikke havde mulighed for i dit forhold. Dette trin har været vigtigt for at finde ud af, hvad der virkelig gør dig glad og tilfreds.
 5. Fokusér på Fremtiden: Du har sat nye mål for din fremtid og overvejet, hvad du ønsker i dit liv, både personligt og i fremtidige forhold. At være åben for nye muligheder og relationer, når du føler dig klar, samt at holde en positiv indstilling til livet, har været centrale elementer i dette trin.

Trin 1: Tillad Dig Selv at Sørge

 • Anerkend dine følelser af sorg, tab, og smerte. Det er normalt at føle sig fortvivlet og fortabt efter en skilsmisse.
 • Tillad dig selv at føle og udtrykke dine følelser. Sorg er en nødvendig del af helingsprocessen.
I mine dagbogsindlæg har jeg ærligt dokumenteret min rejse gennem sorgens komplekse landskab, hvor jeg opdagede, at min dybe sorg ofte transformerede sig til vrede. Jeg har skrevet om de rå og ufiltrerede øjeblikke, hvor min smerte ikke kun var en følelse af tab, men også en brændende vrede mod både mig selv, min ex-kone, og de omstændigheder, der førte os til vores livs ændring.
Jeg er så ked af det inden i. At jeg skal give slip på alt det jeg elsker.
At lade denne familie gå tabt…
“At føle sig fortvivlet og fortabt” blev næsten en underdrivelse for, hvad jeg oplevede. Sorgen over at miste det liv, jeg kendte, tog mig til et sted af dyb frustration og vreden voksede over det der var blevet ødelagt..
Jeg indså, at denne vrede var en del af min sorgproces – et stærkt vidnesbyrd om kærligheden og forbindelsen, der engang var.. Vreden sækkede over sorgen, og beskyttede mig mod at mærke sorgen og gav mig styrke til at kappe båndene til til mit tidligere liv, ex-kone og drømmen og kerne familine.
Vreden gav mig power og jeg havde styrke til at gå oprejst gennem dette storm vejer. Men jeg vidste god at vrede farlig brandstof at køre sit liv på. Men jeg kunne ikke slippe den, for det var en berusende følelse, når alternativet var sorg.
“Mens du er vred, kan du ikke komme videre,” mindede jeg mig selv om, en anerkendelse af, at vrede kan stå i vejen for heling og fremtidig lykke.
At tillade mig selv at føle sorgen fuldt ud har været en udfordrende, men nødvendig del af min helingsrejse. Jeg har skrevet om vigtigheden af ikke at undertrykke sorgen, for i dens kerne bar den væsentlige sandheder og følelser, der krævede opmærksomhed.
Vreden blev et sprog for den sorg, jeg havde svært ved at accepterer – et kraftfuldt vidnesbyrd om det tab, jeg oplevede.
Jeg skal sørge over mit tab.
Lade følelserne arbejde.
Jeg skal gennem stormen.
Jeg vil går lige ind i – og gennem stormen.
Jeg har lært, at det var nødvendigt at føle og acceptetere alle følelser som en del af processen. Fra mine nedskrevne tanker den 11. august, hvor jeg beskrev det smertefulde i at give slip på alt det, jeg elsker, har jeg forstået, at sorg og vrede ikke er en fjende, men en nødvendig ledsager på vejen mod heling.
Sorgen har lært mig, at healing kræver tid og rum. Jeg har skrevet om, hvordan jeg har tilladt mig selv at sørge og føle smerten fuldt ud, for således at kunne bearbejde den. Jeg har indset, at jeg ikke kan skynde mig gennem denne proces; i stedet skal jeg tage den dag for dag, med en accept af, at nogle dage vil være sværere end andre.
Jeg skal give slip.
Jo mere jeg holder fast,
jo mere hænger jeg fast i lidelse
Denne proces med at tillade mig selv at sørge – og give slip – har ikke været let. Men det har været afgørende for at bevæge mig mod en dybere accept af min situation.
Ved at anerkende og accepterer min nye situation har jeg langsomt fundet veje til at slippe vreden og se frem mod en fremtid, hvor sorgen ikke længere holder mig i sit faste greb.
“Jeg er ked af det.
Det er som om at skilsmissen bliver virkelig nu…
Jeg kommer til at savne hende så meget….
At være en familie…
Jeg skal give slip på alt det jeg elsker.”
At anerkende og udtrykke min sorg har ikke kun været en måde at håndtere tabet på, men også en måde at genopbygge mig selv på. Det har været en nødvendig del af min rejse mod at finde ny mening og glæde i livet efter skilsmissen.

Trin 2: Selvrefleksion og Selvindsigt

 • Brug tid på at reflektere over dit forhold og hvad du har lært af det. Identificer både positive og negative aspekter.
 • Overvej, hvordan forholdet har påvirket din personlige vækst og selvforståelse.
Gennem denne rejse har jeg også fundet trøst i at udtrykke mine følelser. Det har hjulpet mig at dele mine tanker og følelser, at vide, at jeg ikke er alene i denne oplevelse. Hver linje, jeg har skrevet i min dagbog, har været et skridt fremad på denne helingsvej.
Jeg er den vigtigste i mit liv.
Jeg skal leve et fuldt inkarneret liv.
Jeg har skrevet om de dage, hvor jeg følte mig ked af det og ude af stand til at se en fremtid, jeg drømte om. Disse øjeblikke af fortvivlelse har lært mig værdien af at stå ansigt til ansigt med min sorg og acceptere, at smerte er en del af processen med at hele. Jeg indså, at mine drømme om fremtiden ikke var uden for rækkevidde, men at jeg først måtte give slip på fortiden for at kunne omfavne nye muligheder.
I have to fall and lose it all.
For at jeg kan bygge mig op på ny…
Trække min power hjem…
Mine refleksioner om at investere i mig selv, har været en vigtig lektie. Jeg har lært, at selvomsorg og selvudvikling er fundamentale for min lykke og tiltrækning af det rigtige i mit liv. Som jeg skrev, giver investeringen i mig selv et langt bedre afkast end enhver anden investering.
Den dybe sorg over at miste min ex-kone og den familie, vi havde, har tvunget mig til at konfrontere mine inderste frygte og sårbarheder. Jeg har erkendt, hvor meget jeg savner at være en del af en familie og de oplevelser, vi delte.

Men jeg har også indset, at jeg må se fremad og skabe en ny definition af, hvad familie og lykke betyder for mig.

I mine dagbogsindlæg har jeg også reflekteret over, hvordan et liv uden en familie har tvunget mig til at genoverveje mine værdier og hvad jeg virkelig ønsker i livet.

Dette trin af selvrefleksion og selvindsigt har ikke været let. Det har krævet, at jeg har stået ansigt til ansigt med min frygt, men også at jeg har anerkendt min styrke og modstandskraft.
Gennem mine dagbogsindlæg har jeg lært, at jeg både kan og vil komme stærkere ud på den anden side, udstyret med en bedre forståelse af mig selv og en klar vision for, hvem jeg ønsker at være fremadrettet.

Trin 3: Tilgivelse og Accept

 • Arbejd mod at tilgive både dig selv og din eks-partner. Tilgivelse er afgørende for at kunne slippe sorg og vrede.
 • Accepter, at forholdet er slut, og at det er tid til at bevæge sig videre.
Fra de dybeste sider af min dagbog har rejsen mod tilgivelse og accept været en central, omend udfordrende, del af min helingsproces efter skilsmissen. Gennem mine skriverier har jeg langsomt arbejdet mig mod at tilgive både mig selv og min ex-kone for de fejl, mangler og misforståelser, der ledte os til vores nuværende stier.
Jeg har noteret om de mange følelser, der har fyldt mig – vrede, fortrydelse, og til tider, håbløshed. Disse følelser har vejet tungt, men jeg har indset, at tilgivelse ikke handler om at godkende det, der skete, men snarere om at frigøre mig selv fra vægten af fortidens byrder.
Tilgivelse også er en gave, jeg giver mig selv.
“Du skal ført tilgive din ex. Du skal rense hende ud af dit system,” skrev jeg en dag, et udsagn der har tjent som en påmindelse om, at tilgivelse også er en gave, jeg giver mig selv.
Jeg har skrevet om vigtigheden af at lade hende gå, for på den måde at åbne op for universet til at bringe noget nyt ind i mit liv. At holde fast i vrede og sorgen ville kun forhindre mig i at modtage den glæde og kærlighed, jeg fortjener.
Accepten af, at mit forhold med ex er slut, har været en længere proces, som har krævet tid, tålmodighed, og en masse selvrefleksion. Mine dagbogsindlæg har været fyldt med sorg over tabet af det liv, jeg havde forestillet mig, vi skulle have sammen, men også med erkendelsen af, at jeg må bygge et nyt liv for mig selv.
“Du skal lade denne familie gå tabt,” skrev jeg, en smertefuld men nødvendig accept af realiteterne i mit liv.
Denne accept har ikke været enkel, men det har været afgørende for min evne til at bevæge mig fremad. Ved at acceptere skilsmissen har jeg også accepteret invitationen til at genopdage mig selv, mine værdier og drømme. Det har været en rejse mod at forstå, at i skilsmissens smerte, findes der en helt unik mulighed for vækst og personlig transformation.
Tilgivelse og accept har været nøglen til min frihed.
Jeg har lært, at ved at tilgive, acceptere og slippe taget, åbner jeg døren til et nyt kapitel i mit liv, fyldt med muligheder for lykke og kærlighed, som venter på mig.

Trin 4: Nyd Friheden og Udforsk Nye Interesser

 • Brug denne tid til at udforske nye interesser, hobbyer, eller aktiviteter som du ikke havde mulighed for i dit forhold.
 • Overvej, hvad der virkelig gør dig glad og tilfreds, og inkluder disse ting i dit liv.
Efterhånden som siderne i min dagbog har vendt sig fra sorgens dyb til acceptens lysere stunder, har jeg fundet mig selv stående ved en ny dørtærskel: Frihedens.
Jeg er den vigtigste i mit liv
Dette nye landskab har åbnet op for en verden af muligheder, som jeg tidligere havde sat på pause eller overset helt i skyggen af mit forhold. “Jeg er den vigtigste i mit liv,” har jeg mindet mig selv om, et mantra der har tjent som min tilladelse til at udforske og omfavne nye interesser.
I mit tidligere liv, bundet af forpligtelser og kompromisser, var der hobbyer og drømme, jeg satte til side. Nu, befriet fra disse bånd, har jeg vendt mig mod aktiviteter, der længe har kaldt på mig.
Jeg genopdaget min passion for naturen og det udendørs liv – ting som at sove under stjernerne, vandre gennem skove, og mærke jordens faste grund under mine fødder. Disse oplevelser, som tidligere syntes uden for rækkevidde, er nu blevet mine at udforske.
Du skal designe dit drømmeliv
“Det er på tide at sætte mål for, hvad jeg vil,” har jeg skrevet, en påmindelse om at drømme stort og uden begrænsninger.
Mere end noget andet har denne periode lært mig værdien af selvopdagelse og at være sand mod mine egne ønsker og behov. “Skab energi i dit eget liv… Du skal være powerful i din egen essens,” har jeg gentaget for mig selv. Ved at omfavne denne frihed og udforske, hvad der virkelig gør mig glad, har jeg fundet nye veje til personlig vækst.
At nyde friheden og udforske nye interesser har ikke blot været en flugt fra sorgen, men en fundamental del af min heling. Det har genoplivet min sjæl og genopfyldt mit hjerte med håb for fremtiden.

Trin 5: Fokusér på Fremtiden

 • Vær åben for nye muligheder og relationer, når du føler dig klar.
 • Hold en positiv indstilling til livet. At se fremad med håb og optimisme er afgørende for at komme videre.
 • Praktiser taknemmelighed for de gode ting i dit liv.
 • Sæt nye mål for din fremtid. Overvej, hvad du ønsker i dit liv, både personligt og i fremtidige forhold.
Taknemmelighed har været et gennemgående tema i mine dagbogsindlæg. Selv i de mørkeste tider har jeg forsøgt at praktisere taknemmelighed for de gode ting i mit liv – mine børn, min sundhed, de muligheder, jeg har for at genopbygge og forme mit liv på ny. “Taknemmelighed for det du har,” har jeg skrevet, en øvelse, der har hjulpet mig med at finde lys selv på de mørkeste dage.
Efter at have gennemgået en periode med dyb introspektion, har jeg identificeret, hvad der virkelig betyder noget for mig, både i personlige stræbender og i hvad jeg søger i fremtidige relationer. Faktisk har jeg fantaseret en del om, hvordan den perfekte partner vil være for mig og om hvilket liv vi skal leve sammen. Hvilke mål og aktiviteteter jeg vil prioriterer for mig selv, men også hvad, der skal være fælles prioriteter.
“Jeg skal åbne mit hjerte igen, for at finde kærligheden igen” har jeg noteret, samtidig med at jeg har understreget vigtigheden af, at være tro mod mig selv, men at åbne hjertet for at kunne føle igen og accepterer at jeg kunne blive såret igen – er ikke nogen nem process.
At være åben for nye muligheder og relationer kræver mod, især efter skilsmissen har revet hjertets itu. Men jeg har skrevet til mig selv, “Du skal designe dit drømmeliv,” en påmindelse om, at jeg ikke blot skal vente på, at livet sker for mig. I stedet skal jeg være proaktiv og åben for de muligheder, der præsenterer sig.
Fremtiden er nu ikke længere en fjern tåge, men en klar horisont fyldt med løfter om vækst, kærlighed og lykke. Gennem mine dagbogsnoter har jeg skabt et fundament for denne fremtid, et løfte om at forfølge et liv, der er rigt på mening og tilfredsstillelse.

Find din indre lykke, NU…

Jeg så min søn lege med hans lille gule skovl i sandkassen. Han er bare 17 måneder, og for ham er skovlen det mest fantastiske legetøj i hele verden. Han løfter den over hovedet og med stor beundring og begejstring jubler han. Skovlen skal med ham over alt, og han prøver at grave i alt hvad han kommer forbi.

Her slog det mig:

Han bliver ikke mere lykkelig af, at vi fylder sandkassen 100 andre legesager. Lykken kommer ikke af flere legesager – heller ikke når vi bliver voksen. 

Så hvorfor bliver vi så ulykkelige?

Hvis du går og drømme og at gøre noget, der skal gør dig lykkelig. Planlægning af det næste, det skal gøre dig lykkelig. Research på nettet om noget der kan gøre dig lykkelig. Drømme og fantasier om noget i fremtiden, der kan gøre dig lykkelig. Det stjæler muligheden for at opleve lykke, og fjerner dig endnu mere fra nærværet med nuet.

Faktisk kan du syntetisere meget ulykke i dit liv på den måde… 

Det eneste sted du kan opleve lykke er lige nu.

Fyld din bevidsthed med de små ting, der giver dagen indhold, mening og lykke. At er muligt. Det er dit liv. Det er dig der bestemmer. Hvorfor tillader du så dig selv at være ulykkelig?

Der er kun en der har ansvaret for din lykke – dig!

Hvis der var en happy-manager i dit liv. Hvordan performer din happy-manager så? Book tid ind til at tale med din happy-manager (dig selv). Driv det som en professionel virksomhed med kort og langsigtede strategier. Start med noget, der kan implementeres allerede i morgen.

 • Hvilken lille justering, kan gære mig lykkelig i morgen?
 • Hvad er det jeg allerede gør, som gør mg lykkelig, hvordan kan jeg fylde dagen mere med det?
 • Kan jeg i morgen fjerne bare en ting, som stjæler min lykke?

Det er måske kun en lille justering. Holde en halv time før fri, til at gøre noget for dig selv. Løbe en tur. Ringe til gamle venner. Få afsluttet arbejde uden at kaste dig over noget nyt, så du kan være nærværende med din familie.

Gøre noget for familien, som overrasker og giver eventyr. Hverdagen er trist nok. Så lav dine egne eventyr. Det er dig, der skal fylde dit liv ud.

Jeg har forsøgt at finde lykken i materielle ting. Computer, mobiltelefoner. Det gør mig faktisk endnu mere ulykkelig.

Lykken kan kun opleves i nærvær med nuet. Kun når krop og sind er til stede i nuet.

Vær der, hvor du er, fordi du bevidst har valgt det. At det er her, at du vil bruge din dag og finde lykken, opleve lykken og tage lykken ind, så du kan huske, at du oplevede lykken den dag. Værdsæt dagen – husk dagen og vær taknemlig for, at du skabte dagen og fandt din egen lykke.

Lykken venter på dig.

At du skal rejse dig og find den. Den kan ikke komme til dig. Du kan ikke købe den eller få den foræret af andre. Kun du kan skabe den. Lykken er en indre oplevelse. Et indre produkt at dine tanker og fortolkning af dine oplevelser.

Du kan finde lykken i alt. Og du kan helt afvise den.

Hvor lykkelig vil du være?

Kan du mærke om du er lykkelig eller ulykkelig, så har du et indre observatør, der er meget vågen. en iagttager der holder øje med om hele butikken kør som den skal. Er der noget der mangler eller er i ubalance, så får du signaler om at der er noget der mangler justeringer.

Du bestemmer hvor meget lykke, der skal være i dit liv. Det er indre arbejde med dig selv og din bevidsthed.

Vælger du om du er 30% lykkelig, eller 90% lykkelig. Hvorfor stiller du dig tilfreds med dit niveau.

Hvorfor tror du at noget magisk vil ske og du fra en dag til den anden vil være lykkelig.

Lykken er dit ansvar. Det er dig, der skal i gang med indre arbejde og skabe en forandring, for at der bliver plads til lykken.

Dit lykke mind-set.

Hvad er din strategi for dagen. Står du op og finder de ting der gør dig lykkelig, eller søger du automatisk mod de ting der gør dig ulykkelig.

Din lykkepilot/happy-manager er en du selv skal uddanne og træne. Brug tid på det hver dag. Han sidder alligevel inde i dit hoved og styre meget af din dag. (Når du ikke er bevidst og nærværende i nuet.) Du kan altid tage en samtale med din happy manager, og skabe forandringer.

Start med at vise hvilken lykkefølelse du gerne vil opleve i løbet af dagen. Star og slut dagen med at tanke op på den følelse. Lån fra fortiden, hvor du har følt dig lykkelig. Værdsæt de ting der gør dig lykkelig. Så er det de følelser din happy-manager vil styre efter i løbet af dagen.

 • Lykken er ikke kommet for at blive.
 • Lykken er noget du skal arbejde med.
 • Lykken er ikke noget andre kan lære dig at finde

Med fuld opmærksomhed på nuet og fuld tilstedeværelse i nuet kan du opleve lykke. Lykken finder du ikke i fremtiden eller i fortiden.

Du kan kun opleve lykken NU…

Spirituel træning

Vi har så travlt i dag og vi bliver ført rundt af vores daglige rutiner. Og jo længere væk vi er fra os selv, jo travlere har vi. De fleste af os har ikke tid til at stoppe op og mærke efter, om vi har det godt, og desværre er der mange, der på et eller andet tidspunt rammer ind i en krise med stress eller dreperesion. Det er hvad der sker, når vi ikke er forbundet til os selv.

Spiritualiteten tilbyder mening i livet og dermed også retning for, hvordan du skal leve livet. Alt sammen giver den er større følelse af at være i live og at livet giver personlig tilfredsstilllse og at vi er i balance med os selv.

Jo mere du sætter dine talenter og evner i Egoets tjenste, jo mere opsplittet vil du føle dig, og livet følelses som en kamp. Jo mere du lader din spiritualitet være sin ledetråd, jo mere harmonisk og opfyldende vil livet følelses.

Spørgsmålet er nu, om du er parat til at se dit liv i et større perspektiv og accepterer den spirituelle dimmention. Når du skal realiserer dit spirituelle potentiale, så handler det ikke om at frigøre dig fra den fysiske virkelighed, men om at bringe de spirituelle kavaliteter ind i den fysiskeverden og være i kontakt med dem hver dag.

– søg sprituel vækst hver dag, bare 5 minutter er nok
– før en spirituel dagbog om synkronitet
– spørg sig selv, lever du virkelig det liv du gerne vil…
– hvad søger den spirituelle dimmension at udvikle i dig

Du skal således finde frem til din spirituelleinditet og leve i overensstemmelse med denne. Når du er i kontakt med din spirituelle idenditet, så føler du dig lykkelig, fri og at du lever i overensstemmelse med dit livs formål. Det hele giver mening…

Det er ikke den samme flygtige lykkefølelse, som når du får en gave eller når et mål. Den form for lykke er afhænig af den fysiske verden og det du oplever i denne.

Den lykkefølelse der kommer indefra og er lang mere dybtfølt og ikke afhæning af ydre omstændigheder. Den lykkefølelse kan være der blandt de fattigste munke uden nogen jordiske besidelser og den kan være der hos alle andre, der er i kontakt med deres indre verden og den spirituelle dimmention.

Det du giver opmærksomhed og energi, det vil vokse i dit liv.

 

Få mere psykisk energi

Hver gang du beskæftiger sindet med kontrol, så modarbejder du dig selv på et spirituelt plan. Livet er ment til at være let og ubesværet og hver gang du udøver kontrol over sit eget liv, så fryser din spirituelle energi.

Når du beskæftiger sindet med dit liv som eks. Hvor meget du SKAL træne, hvor lidt du SKAL spise, og hvad du SKAL gøre for at være godt nok, så sker der noget med din psykiske energi.

Sæt sig selv fri – dyrk ikke prestige, magt, status, penge og karrierer. Det er egoistiske mål og du sætter dig selv i en spiral, der tager mere og mere på din energi, og ligegyldig hvor meget du opnår – så vil det stadig føles tomt. Energien flyder ikke længere og du oplever at få mindre og minder overskud, fordi der ikke kommer ny energi til dig. Det er fordi, at dit fokus har været på kontrol og selviske mål.

Brug i stedet din energi på kærlighed, forståelse og opmærksomhed på andre mennesker

Det er meningen af energi skal cirkulere. Du skal give energi til andre og ved at gøre det, så får du selv mere energi tilbage.

Du vil opdage, at det på magisk vis drager mennesker til dig, og de trives i dit nærværd. Du vil få et stærkt center, som ikke lader sig slå ud af andres mennesker forsøg på at måle dig på ikke menneskelige egenskaber.

Du vil i stedet få adgang til en evig kilde af energi, dit liv vil emme af formål, og skaberens virke vil flyde gennem dig.

 

 

Hvad er spiritualitet

Vores 5 sanser leder os til at tro, at verden kun består at det, som vi kan opleve med de 5 saner, men alt i den fysiske verden er en manifestation af den spirituelle verden. – Og det er ofte i den spirituelle verden, at den skjulte årsag og grund skal søges til enhver begivenhed.

Virkeligheden som vi oplever den, kan op deles i 2 verdner. En som kan opleves med vores 5 fysiske sanser, og en spirituel verden, som ikke kan opleves gennem vores fysiske sanser.

Vi mangler at udvikle en ekstra sans for at leve vores liv fuldt ud, i overensstemmelse med den spirituelle verden.

Denne sans er vores spiritualitet. Vores intuition – den indre stemme – den 6. Sans.

Vi har en indbygget en mekanisme, der i sidste enden vil lede os til spirituel opvågning. Det er vores ego, som vil blive ved med at søge mere og mere tilfredsstillelse, og det vil i sidste ende lede den til spirituel opvågning.

Vi har så travlt i dag og vi bliver ført rundt af vores daglige rutiner og kommer længere væk vi er fra os selv. De fleste af os, har ikke tid til at stoppe op og mærke efter, om vi har det godt, og desværre er der mange, der på et eller andet tidspunkt rammer ind i en krise med stress eller depression. Det er hvad der sker, når vi ikke er forbundet til os selv og særligt til vores spiritualitet.

Jo mere du sætter dine talenter og evner i Egoets tjeneste, jo mere opsplittet vil du føle dig, og livet føles som en kamp. Jo mere du lader din spiritualitet være sin ledetråd, jo mere harmonisk og opfyldende vil livet følelses.

Egoet vil på den ene eller anden måde lede os til den erkendelse, at vi skal transformerer vores inderste væsen og komme vores evige begær efter fysisk tilfredsstillelse til liv.

Ægte lykken skal søges i den spirituelle verden

Spiritualiteten tilbyder mening i livet og dermed også retning for, hvordan livet skal leves. Spiritualitet giver en større følelse af, at være i live og at livet giver personlig tilfredsstillelse, og at vi er i balance med os selv.

Det er ikke den samme flygtige lykkefølelse, som når du får en gave eller når et mål. Den form for lykke er afhængig af den fysiske verden og det du oplever i denne. Den lykkefølelse der kommer indefra og er lang mere dybtfølt og ikke afhængig af ydre omstændigheder.

Når du skal realiserer dit spirituelle potentiale, så handler det ikke om at frigøre dig fra den fysiske virkelighed, men om at bringe de spirituelle kvaliteter ind i den fysiske verden og være i kontakt med dem hver dag.

– søg spirituel vækst hver dag, bare 5 minutter er nok
– før en spirituel dagbog
– spørg sig selv, lever du virkelig det liv du gerne vil…
– spørg sig selv, hvad søger egoet at udvikle i mig
– hvad er mit spirituelle tema i øjeblikket

Du skal således finde frem til din spirituelle identitet og leve i overensstemmelse med denne.  Når du er i kontakt med din spirituelle identitet, så føler du dig lykkelig, fri og at du lever i overensstemmelse med dit livs formål. Det hele giver mening…

Husk, Det du giver opmærksomhed og energi, det vil vokse i dit liv.

Hvad er Egoet

Læs med her og forstå forskellen mellem din mentale og spirituelle identitet, og hvorfor du skal arbejde med begge sider af din identitet.

Egoet er din mentale identitet. Den er altid til stede og den træder aldrig tilbage. Den er sat i verden for at hjælpe dig, men den er også samtidig et filter, der ligger mellem din indre og ydre virkelighed. Egoet hjælper dig til at fungerer i den yder verden. Egoet er bare ikke så godt informeret, så derfor gør den os engang imellem en bjørnetjeneste.

Du høre hele tiden Egoet snakke til dig: hvorfor sagde jeg det. Hvad tænker de nu om mig, gjorde jeg det nu godt nok, hvorfor får de andre mere i løn end mig, hvad sker der hvis jeg ikke får løn forhøjelse, bare de ikke opdager at jeg…

Egoet giver aldrig op og er der altid for at fortælle, hvordan du kan gøre det bedre, eller hvad du burde at have gjort. Du har brug for dit ego, når du vil have ting til at ske i den ydre verden. Den hjælper dig med at navigere i forhold til din indre verden af behov, ønsker, længsel, frustration og måske angst.

Det er egoet, der lærer dig at fungere i den fysiske verden. Den udvikler dine færdigheder og selvtillid til at udfylde din rolle. Alligevel mangler der en grundliggende følelse af selvværd. At kende sig selv og hvile i den ro, der er ved bare at være sig selv. Selvværd kommer ikke fra egoet, men fra kontakten med din spirituelle identiet.

I din spirituelle udvikling skal du ikke bruge egoet til at skabe løsninger og fremdrift. Du skal bruge egoet til at søge forståelse for hvad der sker i din indre verden.

– Hvorfor gør egoet mig opmærksom på dette tema i mit liv

I sidste ende er det egoets formål at udvikle dig til den bedste version af dig selv. Du skal søge at forstå dit ego, og hvad egoet fortæller dig om din spirituelle identiet. Egoet smelter først væk i det øjeblik når alt er perfekt. Det sker i det øjeblik at du lever i overensstemmelse med dit sande selv – Din spirituelle identitet!

Det er på tide at stoppe op og mærke efter.
– Hvem er du?
– Lever du i overensstemmelse med den, du i virkeligheden er?
– lever du i overensstemmelse med din drøm
– er du lykkelig og er dit fyldstgørende
– lever du den bedst mulige version af dig selv

Den spirituelle dimension

Her er hvad jeg lærte af Henning Davernes bog, Find din gnist. Fra 2012. Hennings baggrund er i kampsport, og direkte influeret af Østens visdom og kampsportstradition.

Krigeren må først træne kroppen, så sindet og til sidst ånden. Når krigeren har en stærk krop, så kan han klare sig i kamp, men har krigeren et godt sind, så kan han med den rigtige teknik klare en fysik overlegen modstander, og når krigeren er forbundet med ånden, så kan han vinde, uden at det kommer til kamp. Det mest potente ligger derfor i ånden.

Derfor skal vi lære at ligge et nyt fokus, hvis vi skal blive bedre til at takle de kampe vi møder i hverdagen. Det er tid til at finde vores spiritualitet, og føle styrken, når vi forbinder os til samme ånd, som der omtales i kampsporten.

Din indre verden.
Du kender scenen. En mester i kampkunst sidder roligt ved foden af bjerget i dyb meditation. Han er i den indre verden. Han arbejder med sig selv. Ikke bare sine tanker og følelser, men han er forbundet til noget langt dybere. En indre ro og nærværd til livet, der ikke opleves i almindelig vågen tilstand. Det er her, at han henter sin styrke – den kommer indefra, men ikke bare fra ham selv. Den indre verden er på dette niveau ikke adskilt i tid og rum. Det kan bedst beskrives som en helt anden dimension. Mesteren føler nærværet af en dyb bevidsthed, der gennemtrænger alt i denne verden og som er tilstede i alt. Denne bevidsthed visker visdom ind i hans sind og giver ham vejledning om livet og de udfordringer han møder.

Den spirituelle dimension
Senest er videnskaben begyndt at formulerer teorier, der både minder om, og forklarer østens spirituelle traditioner.

Kvantefysikken postulerer bl.a. Der er mere til den fysiske virkelighed end det vi kender i dag. Virkeligheden er ikke kun begrænset til 3 dimensioner, måske nærmere 11 dimensioner. Denne teori er lige så skælsættende og vidtrækkende som dengang det blev postuleret, at jorden var rund. Med dette nye paradigme får mennesket en ny forståelse af verden og en helt ny række af handlemuligheder.

Lær at se hele spillet

En metafor kan lære os hvad der sker, når vi forstår de 11 dimensioner; Et spil billard. Du kan se bordet og nogle kugler på bordet. Men kun den hvide, den sorte og den røde kugle. Spillet synes uden orden og uden sammenhæng. Nogle gange bevæger kuglerne sig uden synlig årsag og virkning. Det skyldes, at vi ikke kan se alle kuglerne i spillet som f.eks de grønne og de blå. Med en forståelse af virkeligheden i 11 dimensioner, så er det som at kunne se alle kuglerne i spillet. Alle kugler bevæger sig nu i en præcis og forudsigelig orden med årsag og virkning.

En anden teori fra kvantefysikken er at disse nye dimensioner er direkte påvirket af bevidsthed. Intentionen er afgørende for hvad der sker. Kvantefysikken postulerer, at virkeligheden er et felt af potentiale og bevidsthed er afgørende for den fysiske virkelighed.

I vores metafor betyder det at, det er vores bevidsthed, der sender den hvide kugle afsted, som så rammer ind i andre kugler (den fysiske virkelighed) og påvirker deres vej over bordet.

Spiritualitet handler der for ikke om at kontrollerer den fysiske verden, men sætte spillet i gang således udfaldet bliver som ønsket.

Vi er alle forbundet i den spirituelle dimension

På liggende vis er lægevidenskaben begyndt at interesserer sig for, hvordan en patiens bevidsthed påvirke sygdom og healing. Lægerne har fundet ud af, at bare tanken om at skære sig selv i hånden påvirke de hvide blodlegemer. Endnu mere forunderligt var det, at blodlegemerne også reagerede, da de var taget ud af patientens krop og stod i et reagensglas.

Med et verdensbillede, hvor vi er forbundet gennem flere dimensioner, og hvor alt hænger sammen giver disse nye teorier og spirituelle traditioner mening. Tanken påvirker vores verden, vores krop, cellerne og endda vores DNA.

Men det har længe været kendt i Østens traditionelle visdom. Derfor er deres praksis også bygget op omkring bevidsthedstræning, og opmærksomhed mod den spirituelle dimension. Formålet er at træne sin bevidsthed til et højere niveau, hvor denne forbundenhed opleves. Østens mestre siger, at vi alle er forbundet, at vi er en del af en større bevidsthed. At Vi alle er En …

Samme budskab findes i næste alle verdens store religioner.

Den spirituelle praksis i alle religioner handler om at forbinde sig til denne større bevidsthed eller guddommelighed, der er alle steds nærværende og gennemtrænger alt. At leve i harmoni og overensstemmelse med den balance, der eksisterer i den spirituelle dimension.

At vælge sig selv

Hele Søren Kierkegaards tænkning handler om at finde ud af, hvad det vil sige at være menneske. Det handler ikke om, at du skal finde dig selv. Det handler om at du skal vælge dig selv, for at du kan blive dig selv.

Dit selv bliver dannet gennem de valg du træffer i livet. Både de valg du er stolte af, og som førte noget positivt med sig, men også de valg, som du er mindre stolt af. Alle de valg, som du ikke tillægger nogen betydning, de influerer også hvor du er i dag, og hvem du er.

Det handler om at træffe valg og tage ansvar for de valg, man træffer

Mennesket skaber sin egen tilværelse, altså sin egen eksistens og identitet, igennem valg og handling.

Hvert valg er med til at skabe og forme ens eksistens og identitet. Det er således op til den enkelte at skabe sit liv ud fra, hvad der er sandheden for vedkommende. Man er selv ansvarlig for hvert et valg, man tager; et forkert valg er kun din egen skyld. Hverken ens opvækst, samfundsforholdene eller andre ydre ting kan bære skylden for dine valg.

Det er dine valg, der former dig som person, og dine valg bringer dig til en platform, hvorfra alle fremtidige valg bliver truffet. Når du skal finde dig selv, så er det i virkeligheden en søgen efter den platform, som dine valg har bragt dig til. Det er definition på hvem du er – det er den historie du kan fortælle om dig selv. På den måde, så søger vi at finde tilbage til de valg, som vi føler har defineret os, og som begrunder og sandsynliggør den historie, som vi gerne vil fortælle om os selv.

Livet må leves forlands, men forstås baglands

Meningen med tilværelsen kan kun skabes som følge af de valg, vi træffer. Denne mening er til hver en tid subjektiv og ofte midlertidig og ustabil. Det forhold, at der ikke eksisterer en objektiv sandhed eller mening med livet, gør folk bange og angste. Den eneste måde at overvinde den angst på er ved at vælge, da man dermed skaber mening med sin tilværelse.

Kierkegaard beskriver kaldet som individets trang til at finde sit eget unikke selv, for der igennem at finde Gud. Meningen med livet er ikke noget man kan ræsonnere sig frem til. Det er en erkendelse det enkle individ selv må opnå.

Når du søger at finde dig selv, så har du faktisk uendelige mange mulige historier i de valg, som du har truffet gennem dit liv. Din livshistorie kan fortælles med dig som både taber, vinder, helt og skurk. – Det vigtigste er, at den historie du vælger at fortælle om dig selv, den bliver nemlig til din virkelighed. Det kommer til at virke som et filter, som du oplever verden i gennem og handler på. Så når du vælger dig selv, så gør dig umage i dit valg, for dit valg bestemmer alt om hvordan dit liv vil udforme sig.

Friheden og nødvendigheden for at vælge sig selv

Selvet udvikler sig hele tiden i en syntese mellem frihed og nødvendighed. Vi har friheden til at tage et valg om hvordan vi forsøger at håndterer nødvendigheder som livet har skabt os med. Det er f.eks personlige forhold som om man er mand, kvinde, klog, smuk, stærk, hurtig osv. Men også hvordan vi lever livet med de nødvendigheder som livet møder os med. Det er f.eks. søvn, mad, tryghed osv.

Det er menneskets natur at udvikle en bevidsthed der observerer, erkender og forholder sig til sig selv gennem vores valg i denne verden. Vi kan i modsætning til andre levende væsner se os selv udefra og dermed forholde os til, hvem vi er, og hvad vi gør. Derfor har vi den unikke gave, at vi kan vælge os selv.

Det er et fundament for at være et menneske at vælge sig selv. At blive bevist om sin sjæl, legeme og ånd. Bevidstløsheden er at lade sig franarre sit valg ved at følge det man bør og plejer og bare følger strømmen.

Du har et selv der kræver, at du erkender dig selv og vælger dig selv
– uden at miste dig selv.

Valget er dit.

Tankens kraft

Ordet “menneske” er opstået af sanskritordet “manas”, som betyder “at tænke”. Mennesket har derfor fået navn efter den mest karakteristiske menneskelige egenskab – intelligensen eller tænkeevnen. På det fysiske plan fungerer mennesket ved hjælp af hjernen og nervesystemet, som er redskaber for tanken. Mennesket er heller ikke selve tanken. Mennesket er tænkeren. Tanken har videnskaben ikke beskæftiget sig så meget med – før nu, og meget tyder på at tanken kan direkte påvirke vores fysiske virkelighed. Her følger gammel visdom om tankens kraft, og hvordan den aktiveres.
Dine tanker er magnetiske – det du fokuserer på i dit sind på vil du tiltrække i dit liv. Tanker er en frekvens, og hver gang du tænker tanken, så udsender du en frekvens som vil resonerer med alt hvad der kan gøre tanken til virkelighed.

Hvis der er noget i dit liv, som du er utilfreds med, så har du selv tiltrukket det. Fejlen er, at de fleste tænker på hvad de ikke vil. De er styret af frygt, og alt det de frygter, det vil kontrollerer deres liv. Du kan ændre dit liv, hvis du starter med at ændre dine tanker. Du er en magnet der tiltrækker mennesker, muligheder, tilfældigheder og nye handlemuligheder. Du skaber dit eget liv med dine tanker. Fokuser på det, der kan gøre dig lykkeligt. Hemmeligheden er at aktiverer dine dybeste følelser i det du vil manifesterer. Der er dog en tidsforsinkelse. Det tager tid før en tanke manifesterer sig.

Dine følelser er en guide. Helt grundliggende er der kun 2 følelser.  Gode og dårlige følelser. Det du føler, fortæller dig om det du er ved at tiltrække i dit liv. Hvis du er i dårlig humør, og ikke gør noget ved det, så vil du tiltrække mere af det der gør dig i dårlig humør.

Hvad du tænker,
Hvad du føler
Hvad der manifesterer sig
Er altid i overensstemmelse.

Tag ansvar for dine følelser. Tænk på noget der gør dig glad. Gør noget der gør dig glad. Når du begynder, at guide dine tanker til at føler dig godt tilpas, så begynder fantastiske ting at ske. Det du føler vil du få mere af.

Livet kan været helt fænomenalt, og det vil dit også blive, når du begynder at styre dine tanker i den retning. Der er 3 trin du SKAL følge for at kunne manifesterer det du ønsker dig med tankes kraft – her følger opskriften på at leve et magisk liv.

Lev et magisk liv:
Når du får en inspirerende tanke,
Så skal du have tillid til den,
Og tage action på den.

Trin 1: Formuler det du virkelig ønsker

– det er lige som et katalog, hvor du bestiller det du vil.

Trin 2: Se efter manifestationens små trædesten

Universet svarer ved at begynde at bøje og stærke sig for at give dig det du manifesterer. Du skal modtage ved at følge de små tegn på at din manifestering er undervejs.

Trin 3: Du skal tage action

Men du skal vælge den vej som universet viser – og du skal tage det første skridt. Husk at mulighederne viser sig hurtigt. Fokuser på dine indskydelser og din intuition.

Metafor: Du kan kun se de næste 200 meter af en rejse på 1000 km. Tro ikke at du kan se hele rejsen til ende. Universet former sig. Du skal bare lære at se det næste skridt og turde tage det.

Du skal hver dag arbejde på at transformerer dit liv. Start med at opbygge din energi til at manifesterer det der giver dig et lykkeligt liv. Start med at praktiserer taknemlighed. Mediterer 10 minutter hverdag over de ting, som du er taknemlige for.

Værktøjer til et magisk liv

 1. Visualiser det du ønsker hver dag
 2. Disciplinerer dit sind til kun at tænke positive tanker
 3. Praktiser taknemligheds meditation hver dag

Når du visualiserer, så manifesterer du. Hjernen kan ikke kende forskel på tanker og virkelighed. Det du har visualiseret kan meget nemmere manifesteres.  Men følelserne skal aktiveres, jo mere følelse du kommer i det, jo nemmere sker det.

Første udfordring på et magisk livs

Sæt et mål der er så stort og fantastisk, at det kun kan lykkes fordi, at magien virker.

Du skal ikke gå efter de fysiske ting, som du tror der giver dig den følelse du søger. Du skal gå efter følelsen, og lade de ting og begivenheder der giver følelsen manifestere sig selv – du skal være åben for alle muligheder, for det kan være at universet kan komme op med en bedre plan end du kan.

Det du modsætter dig, vil du skabe mere af. Eks: ”Jeg vil ikke have mere gæld” – så manifesterer du mere gæld. Vend det, så du kan fokuserer på det du vil have mere af. Eks. ”Min økonomiske frihed vokser hver dag”

Læs mere:

Chiken soop for the soul.
The teaching of abraham.