Lev i nuet med mindfulness

Vores grundlæggende antagelser om os selv kan være som mentale fængsler. Eks. Jeg er ikke god nok! Vores mentale filtre former virkeligheden, så den passer til vores antagelser. Vi oplever det meste gennem et filter af gamle oplevelser – vi lever i en fantasi verden. Kun halvt bevidst.

Du ser og hører alt gennem fortidens erfaringer og fremtidens fantasier. Oftest er fokus for vores tanker i fortiden eller i fremtiden, og den hiver os ud af fuld tilstedeværelse i nuet. Alt smerte du har oplevet i fortiden bærer du i tankerne og dette vil på en ubevidst måde styre dit liv. Så længe du identificere dig med dine tanker, så lader du fortidens smerte styre dit liv – om end ikke andet, så på et ubevidstplan.

Den indre monolog – tankerne

De fleste af vores tanker er automatiske. 97% af vores tanker tænkte vi også dagen før og er kilden til størstedelen af vores følelsesliv. Tag kontrol over den indre monologen og bestem selv hvilke tanker der skal køre i sindet. Jo mere du identificer dig med dine tanker, jo mere vil du leve uden at være i kontakt med hvem du i virkeligheden er. Vi skaber vores egne følelser gennem vores tanker.

Det er Dine tanker, der er fulde af fortiden og særligt tanker om hvad du frygter eller alle de behov, som du umættelig søger at tilfredsstille. Slip alle tanker om fortid og fremtid. Det eneste der er i livet, er nuet. Alt andet stjæler din bevidsthed og oplevelse af livet…

En tanke kan vække erindringer fra fortiden og de følelser der var forbundet med minderne.  Vær meget opmærksom på, at de følelser det vækker, det er kun er dine egne tankekonstruktioner om noget der skete engang. Alligevel oplever du følelserne i nuet, og uden din bevidsthed om dette, kan disse følelser influere din måde at møde verden på.

Vores tanker påvirker vores følelser > vores følelser påvirker vores adfærd > vores adfærd påvirker hvordan andre reagerer på os > andres reaktioner på os påvirker vores tanker om os selv…

Det er dine tanker, du kan kontrollere dem, du skaber dem, og de kan transformerer dit liv. Vælg dine tanker med omhu.

Du skal opmuntre dig selv lige så meget som du hepper på dine børn. Dette kan transformer hjerne til at køre i positive spor, og det vækker positive følelser, som bliver en helt anden udgangspunkt for din adfærd.

Tankens kraft kan transformerer dit liv

Ændre du din tankegang, så ændre du også dine automatiske følelser og din indre monolog. Mindfulness lærer dig at konfrontere dine tanker og giver dig friheden til at vælge nye måder at handle på. Vi vurdere alt i livet ud fra tanker om hvordan vi tror det bør være. Vi er tilbøjelig til Tolke nye oplevelser gennem et filter at fortidens erfaringer. Styrke kommer indefra. Det er ikke noget du kan få fra andre.

Pas på med ikke at blive som de mennesker der lever deres liv i en ventesal. De drømmer om at ændre deres livssituation, men De har den ene og den anden undskyldning for, hvorfor de ikke kan starte med at forbedre deres liv lige nu.  Det er altid er altid et eller andet i vejen, som gør at de ikke kan handle og tænke anderledes.

De bliver ved med at komme med undskyldninger og forklaringer for, hvorfor det ikke er muligt for dem at skride til handling. De lever deres liv på den ene undskyldning efter den anden og skubber deres drømmetilværelse foran sig hele tiden. De mennesker lever i stor smerte og afmagt, for deres tanker har fanget dem i selvopfyldende profetier. Hver gang de udskyder handling, bliver det sværere at lave om på tingene.

Planlæg dit liv og lev det bevidst, så hverdag er en del af din Master-Plan. Uden en masterplan bliver livet en ventesal. Det er med din masterplan, at du finder dagens formål og det giver dagen mening og indhold. Livet er en rejse, og ikke kun en serie af mål og resultater. Pas må med ikke at blive for mål orienteret. Det er rejsen der er målet. Og det er meningen af du skal nyde den.

Kig efter små succeser hverdag.

Det er vores vision af os selv, der bliver selvopfyldende profetier.

Tingene må ikke gå hurtigere end vi kan mærke vores egen lyst. Der er et indiansk ordsprog der siger, at man ikke må rejse hurtigere end sjælen kan følge med. Det glemmer vi tit i vores travle hverdag, hvor vi har travlt med at præstere og leve op til samfundets normer. Vi skal lære at leve efter vores egne værdier

Træn dig selv i at være fuld tilstede i nuet

  • Iagttag dit sind 10 minutter hver dag. Bliv bevidst om din indre monolog og automatiske tanker.
  • Vær opmærksom på hvilke følelser der vækkes i dig i løbet af dagen.
  • Lad dine tanker flyve, men vær opmærksom på, at det er lige som at se en film. Du er adskilt fra dine tanker. Du er en observatør i dit eget sind.
  • Lav små ritualer hver dag til at samle dit fokus om at leve i nuet. Eks et brusebad / Spiser et æble / koldt brusebad.
  • Find jeget inde i sindet. Hvor kommer tankerne fra, hvem kan iagttage mine tanker, hvor er mit inderste væsen.

Med mindfulness får du gradvis et mere fuldt liv, hvor du føler, at du får mere ud af live og er mere i live. Du er nemlig i nuet, ikke i fortiden eller en fantasi om fremtiden. Ved at være åben og nysgerrig overfor livet, opdager man de muligheder livet byder på. Det er en evne som kan trænes, og som mange forsømmer at praktisere.

Leave a Reply