Bevidsthedstræning til et lykkeligere liv

Når du ligger i sengen om aftenen og skal til at falde i søvn, så gør det til en vane at tænke dages begivenheder igennem baglands. Ved at tænke dagens begivenheder igennem baglands træner du også din hukommelse og afhjælper underbevisthedens arbejde med at fordøje dagens indtryk, så du opnår en bedere søvn.

Men formålet er at træner bevistheden til at have fokus på nuet, og bedrer registre de indtryk, der er kommet gennem dagen. Det er ligesom at vågne af den søvn, som hverdagen luller os ind i. Vi glemmer helt at nyde de vigtige øjeblikke i livet. Det gælder om, at nyde livet øjeblik for øjeblik, og ikke blot lade livet passerer forbi med dig som tilskuerer.

Det er dit valg, om dagen har vigtige begivenheder

Livet giver du indhold! Det er ikke noget, som er tilstede i et øjeblik og ikke i et andet. Alle øjeblikke indeholder de samme datastrømme, der kommer ind gennem dine 5 sanser. Det er hvordan du vælger at forholde dig til det, som dine sanser registerer, der er afgørende for, om det er et øjeblik med eller uden indhold.

Det er dit valg, om du vil reagerer skuffet på en begivenhed, som du har glædet dig til, eller om du vil søge efter en ny vinkel, for at opleve begivenhed som en spændende ny oplevelse.

Det er dit valg, om du vil reagerer positivt eller negativt

Det er alt sammen op til dig! Dit grundlæggende valg er, om du vil reagerer negativ eller positivt på de begivender, der sker i løbet af dagen. Træn dig selv, ved at analysere begivenhederne hver for sig, mens du tænker dem igennem, om du reagerede positivet eller negativt.

Det er altid nemmere at ragerer negativt. Vores ego efterlader ikke meget rum til at være positiv. Har nogen gjort noget godt, skal vi kæmpe med vores ego for ikke at blive jaloux. Har vores kære kun levet 75% op til vores forventninger, så skal vi kæmpe med vores ego for ikke at blive sure på dem. Kigger vi på os selv i spejlet, så skal vi kæmpe med vores ego for ikke at blive missundelige på andre, der har en pænerer krop end os selv, eller også fortaber vi os i selvkritik.

Det er dit valg, om du vil lade det negative sejre

I virkeligheden er det ikke de begivenheder eller personer som du møder, der gør dig sur/skuffet/jaloux/misundelig. Det er dit eget ego. I alle personer og begivenheder kan du også finde det gode, – men du reagerede nagtivt.

Tænk, hvilken magt det vil give dig, hvis du selv kunne vælge, om du ville reagerer positivt eller nagativt?

– Når hotellet ikke lever op til dine forventninger, så kan du glæde dig over, at det i bund og grund ikke er hotellet der afgører, om du får en god ferie. Det er hvilket indhold, du ligger i de oplevelser, der kommer på hotellet.

Det er i bund og grund ikke personen som skuffer, som afgører og du skal være sur eller glad. Det er hvilket indhold du ligger i personens intentioner.

Alle begivenheder indeholder det samme potentiale

Du skal træne dig i at tænke, at ingen personer eller begivenheder er gode eller dårlige – alt indeholder det samme potentiale. Selvfælgelig er der nogle situationer, der er mere åbenlyse end andre. Og der vil være siutaioner, der ved første øjekast ikke findes andre reaktioner end den umiddelbare negative reaktion, som dit ego kommer med.

Vores gave er, at vi kan være proaktive

– Men hvordan bliver vi en bedre person? Ligesom atleten, der må træne sin krop for at blive bedre, er vi nød til at træne vore sind for at blive bedre. I det perspektiv bør vi være taknemlige for de muligheder, som vi får til at træne vores sind, ellers ville vi gå i stå og fortabe os i en hverdag af negative tankemønstre.

Og det er netop formålet med spirituel bevishedstræning. Det er vores højere formål med eksistens. Det er det, der adskiller os fra dyrene. Mennesket er den eneste art her på jorden, der har den gave, at vi kan vurdere situationer og selv vælge vores adfærd. At være proaktive! Dyrene er underlangt deres instingter og reagerer direkte på deres følelser. Det er vores gave, at vi kan transformerer negativt til positivt via vores proaktive adfærd!

Vores gave er, at vi kan transformerer negativt til positivt

Dette er 3. element i spirituel bevisthedstrænignen. De situationer, hvor du kom til at reagere negativt: Overvej hvordan kunne du have reageret, for at skabe positivt indhold i dit liv?

Det er nu tid til at være ærlige overfor sig selv! Hvor bevidst er du? Vælger du at se det negative i de fleste situationer? Reagerer du ud fra dit ego og dine instinkter? Sætter du hårdt mod hårdt og havner i mange konfrontationer?

Du har mangten til at ændre alt dette. Men det kommer ikke uden bevidsthedstræning.

Leave a Reply