Det vidste du ikke om sex og Kristendommen!

Du må ikke begære din næste. Du må ikke bedrive utugt. Der er mange advarsler om sex i Kristendommen, men er der en anden dybde til forståelse af sex i Kristendommen?

Sex kan rumme oplevelser af spirituel karakter og det kan være et fysisk behov, der driver mennesket til frygtelige handlinger. Sex rummer en meget stor kraft, der har fået mennesket til at formere sig fra en lille gruppe til den alt dominerende race her på jorden.

Sex er helt sikket noget, der bør komme med en brugermanual og en advarsel. For det kan anvendes til både godt og ondt. I virkeligheden et tveægget sværd, der er i stand til både at opløfte os til det guddommelige, men kan også nedsænke os i dyb lidelse.

Advarslerne om sex er der mange af i Biblen og tager vi udgangspunkt i advarslerne, så er det lidt det samme som at sige ”at man ikke må gå over for rødt i trafikken”. Men med denne advarsel forstår vi den dybere mening. At advarslen er til for sikkert at guide os gennem trafikken og for at undgå den virkelige fare – som er bilerne, der kører på vejen. Uden denne forståelse vil vi blive bange for det røde lys, og frygte det røde lys.

Lidt det samme er sket med sex. Vi skal ikke frygt sex eller være bange for sex. Advarslerne er givet for at sex kan bruges på den rigtige måde. Sex er nemlig forbundet til store spirituelle kræfter og anvendt rigtigt, kan det løfte mennesket til spirituel oplysning.

Advarslerne giver i dette lys meget god mening. Sex er ikke noget, der bør deles med alle og enhver. Det er en dyb personlig sag, og bør kun udtrykkes i forening mellem mand og kvinde i kærlighed. Sex skal forene manden og kvinden som i udgangspunktet er halve sjæle. Vi siger også at vores partner fuldender os, og det gælder også på et meget dybere lag.

Selv i Biblen står der, at mand og kvinde er en spaltning af det første væsen som Gud skabt i sit eget billede. Tolkes denne fortælling spirituelt, så må vi foretage samme rejse tilbage for at opnå forening med Gud. Mand og kvinde skal finde sammen og forene deres sjæle gennem sex.

Denne video, der efterlader dig måbende over de store hemmeligheder, der er begravet i de bibelske tekster, og hvordan Biblen er blevet misforstået og misfortolket siden det tolvte århundrede. Hvordan Kirken startede inkvisitionen, og slog alle ihjel, der ikke føjede deres krav om eneret på det guddommelige. Hvordan Kirken har nedsænket menneskeligheden i en lidelsesspiral af egoets lyster efter materiel tilfredsstillelse. Deraf navnet ”The dark age”.

Heldigvis er mørket ved at lette. Sandheden er ved at komme til overfladen igen, og mennesket kan igen begynde at samle kortet til spirituel vækst. Brudstykkerne ligger nu begravet i verdens store religioner, hvor vi kan tolke på symboler og historier, der har overlevet og dækker over en meget større sandhed, end den lære, som vi i dag får i kirken.

God fornøjelse…

Leave a Reply