Kundalini – Slangen i Edens have?

Hvorfor spiller slangen en så central rolle i Edens have. Hvorfor er slangen også en vigtig figur i andre spirituelle lærer. Er slangen et symbol på noget andet end blot et dyr?

I østen bliver slangen forbundet med kundalini – en energi der leder til spirituel opvågning. Energien åbner for vores højere bevidsthed og give os indsigt i en verden, der er meget større end den vi kender i dag.

Slagen repræsenter en energi, som vækkes når hele vores centralnervesystem og hjernen er udviklet og oplyst gennem bøn og meditation. Det sker ved, at kroppen og i særdeleshed hjernes reagerer på vores tanker og intentioner. Metoderne blev opdaget og udviklet for flere tusinde år siden, og de praktiseres stadig at spirituelt oplyste mennesker.

Allerede dengang forstod man konceptet med, at verden i virkeligheden er et stort tomrum, som reagerer på bevidsthed. Det er videnskaben først begyndt at forstå i dag med kvantefysikken.

Vi er nu på randen af, at opdage en ny dimension gennem kvantefysikken. Det er dog en dimension, der allerede er beskrevet af flere spirituelle mestrer. Gennem denne dimension er vi alle forbundet – ”Vi er alle en”, og det du gør mod andre gør du i virkeligheden mod dig selv. Derfor skal du elske din næste som dig selv. Denne dimension kan vi kalde ”The universal mind”. Det er den stemme, som taler i os, og til os alle sammen. Den stemme, vi i dag populært kender som Gud. Det er dit sande selv. Det er den skjulte iagttager, der er bag din krop og dine tanker.

Det var den visdom, der sendte os ud af Edens have. Det var dog ikke en straf. Det var en rejse der begyndte, men som vil tage mange generationer, og som vil ledes os gennem meget lidelse. Det er en rejse, der skal lede mennesket til spirituel oplysning og forening med det guddommelige – og vi vil realiserer vores sande natur, som vi blev lovet i Edens have, – at vi er skabt i Guds billede.

Det er dog ikke det simple 3-dimentionelle fysiske væsen, der er Guds billede. Guds billedes eksister i det multi-dimensionelle, og kan slet ikke beskrives med billeder af denne verden. Det er gennem den multi-dimensionelle bevidsthed, at vi skal rense vores væsen for at kunne træde ind i Edens have igen.

Edens have er igen et symbol på en tilstand af bevidsthed. Her er mennesket kendetegnet ved at være uden ego. Der eksisterede ikke behov og lyst. Det kom først med frugten fra visdommens træ, og formålet med den rejse, som Gud sendte os ud på er, at vi skal rense vores væsen for egoet, for igen at kunne komme ind i Edens Have.

Leave a Reply