Spirituel opvågning

I menneskets er der indbygget en mekanisme, der i sidste enden vil lede os til spirituel opvågning. Det er vores ego, som vil blive ved med at søge mere og mere tilfredsstillelse, og det vil i sidste ende lede den til spirituel opvågning.

Kabbala lærer mig de forskellige trin, som dette sker igennem.

 1. Basale behov.
  Det er dem, som vi også kender fra det nederste trin i Mashlows behovspyramide. Dette er behov for mad, tryghed og sex. Dette behov deler alle væsener her på jorden.
 2. Behov for forråd.
  Vi kan ikke føle os trygge, hvis vi kun kan spise, når vi tilfældig kommer forbi et måltid. Vi får behov for at samle et forråd på alle lives områder, så vi kan dække vores behov, når vi føler for det. Dette behov kan vokse i sådan et omfang, at vi samler meget mere, end vi nogensinde for brug for gennem et helt liv.
 3. Behov for magt.
  I stedet for at samle forråd af hvad vi møder på vores vej, så ønsker vi magten til at selv at frembringe det, der tilfredsstiller vores behov. Denne magt får vi via indflydelse over ting og andre. Behovet for magt kan vokse så meget, at vi vil kontrollerer alt i vores liv, og alligevel føler vi os tomme og uforløste i vores behov.
 4. Behov for viden.
  Vi søger svar på, hvorfor føles livet tom, hvorfor kommer der hele tiden et nyt behov, når jeg har forløst det første. Hvorfor bliver begæret aldrig slukket, men bliver ved med at vokse? Vi søger at finde svar på disse spørgsmål i denne verden gennem videnskab og religion. Men begge kan kun give svar, der er indenfor denne verdens rammer. Religionen kan give os noget at tro på, men vi vil aldrig føle os overbevist. Videnskab kan give os hypoteser, som på dette tidspunkt ikke kan modbevises, men den vil aldrig kunne fortælles os sandheden.
 5. Behov for spiritualitet.
  Vores søgen bringer vores sind til den erkendelse, at meget i denne verden er skjult for vores øjne. Der findes en barriere, der adskiller denne verden fra hele virkeligheden, og den verden som vi kan få en fysisk oplevelse af, er kun en meget lille del af hele virkeligheden. Denne spirituelle søgen bringer os til den erkendelse, at vi så længe vi lader os styre af egoet, så vil vi aldrig kunne opfylde vores begær – der vil altid opstå et nyt og vi vil leve et liv i lidelse. Det er egoet, der tænder vores begær, og fastholder os i en fysisk virkelighed. Vi søger hinsides den fysiske virkelighed og stiller spørgsmålet, om der findes mere end en fysiske verden.

Spirituel opvågning er indbygget i os.

Egoet vil på den ene eller anden måde lede os til den erkendelse, at vi skal transformerer vores inderste væsen og komme vores evige begær efter fysisk tilfredsstillelse til livs.  For de fleste er det en vej, der tager dem gennem megen smerte før de når denne indsigt. Her skal smerte forstås som sindet fyldt af behov, som ikke kan dækkes.

Leave a Reply