Hvad er selvhypnose – lær selvhypnose

Hvad er selvhypnose?

At hypnotisere sig selv er det letteste og mest naturlige i verden, og du gør det allerede.

Selvhypnose sker spontant, når du falder i staver, dagdrømmer, falder ind i dig selv og bare lader tankerne flyde. Hjernen har brug for at komme ned i svingninger, og derfor er alle i denne tilstand mange gange i løbet af dagen.

Selvhypnose bruges for at afhjælpe rigtig mange problemstillinger, for eksempel til smertelindring, til at opnå positiv tankegang, indre ro, afstresning, mindre angst, bedre selvværd, til at falde i søvn osv.

Du kan også bruge selvhypnose til at afhjælpe rigtig mange problemstillinger, for eksempel i forbindelse med angst, depression og stress. Ved at skifte fokus med selvhypnose kan du ændre dit humør, følelser, oplevelser og opførsel.

I disse år bliver der udført megen psykologisk forskning i at kombinere kognitiv terapi og hypnose. Interessen skyldes blandt andet, at man nu ved, at hjernen kan ændre og udvikle sig ved, at tankegangen ændres. Det sker lettere og mere effektivt i terapi med hypnose, fordi man her får fat i det ubevidste. Desuden frigives hormonet oxytocin under hypnose. Det gør oplevelsen yderst behagelig og alene ved at benytte selvhypnose regelmæssigt, vil du opleve at du får det bedre på mange måder.

Denne selvhypnose, som du kan lærer her, kan praktiseres midt under dagligdags begivenheder, så ingen ekstra tid er nødvendig. Og fordi metoden udføres under almindelige daglige opgaver, så opstår gentagelse naturligt. Det kræver ingen tilstand af afslapning eller trance af nogen art. Endvidere udnyttes symbolske og relevant billedmateriale i hverdagen

 

Hvad er selv-suggestion

Når du tænke på en glad erindring, så vil din underbevidsthed instruerer din krop i at gengive den fysiologiske tilstand er forbundet med lykke, herunder udskillelse af feel-good hormoner kaldet endorfiner.

Suggestioner er således de forslag / kommandoer du giver din underbevidsthed. I selvhypnose kan du bevidst arbejde med at designe forslag/kommandoer til din underbevidsthed der vil frembringe gode forandringer og udvikling i livet.

Det underbevidste sind diskriminerer ikke mellem gode eller dårlige suggestioner. I en vis forstand, er det lidt ligesom en computer. Uanset hvilket program du sætter på, så kører computeren det uden at vide om det er godt eller skidt.

Suggestioner kan potentielt have en kæmpe indflydelse på dine følelser, sind og krop. Vi udsætter os selv regelmæssigt for selv-suggestion om, hvem og hvad vi er og hvad vi tror om os selv.

Den interne dialogen er hvor vi fortæller os selv om, hvad vi mener om vores liv, vores værdier, og hvordan vi agte os selv.

Denne Selv-snak er hovedsagelig synonymt med selv-suggestion, og har en enorm indflydelse på, hvordan vi føler om ting, hvordan vi fortolker begivenheder, og ander menneskers adfærd.

Forholdet mellem traditionel selvhypnose og denne selvhypnose er, at begge udnytte kraften i suggestions og metafor til at kommunikere med den indre sind for at fremkalde dyb ændring.

Metoden i denne selvhypnose er anderledes, fordi det kræver …

• Ingen ekstra tid afsat til selvhypnose
• ingen tilstand eller trance af nogen art
• Ingen visualisering evne

 

Kraften i symbolske selv-suggestioner

Begynd at bruge metaforer for dine daglige aktiviteter til at kommunikere selv-suggestion til din indre sind, som kan føre dig til et gladere, sundere liv.

En selv-suggestion er en idé, det er designet til at fremkalde eller påvirke:

 • Et svar i tanke eller adfærd.
 • Den magt forslag spiller i de valg, vi træffer
 • Og livskvalitet, vi producerer for os selv.

 

Mental hygiejne

Man kan desværre også helt ubevidst komme til at hypnotisere sig selv negativt, det kender vi alle. Negativ selvhypnose virker lige så effektivt som positiv selvhypnose. En depressiv, angstfuld tankegang er både destruktiv og farlig både for en selv og for ens omgivelser. Vi mennesker kan virkelig gøre det dårligt for os selv ved at gøre vores tankegang mere ængstelig, pessimistisk, dyster og derved få det rigtigt dårligt og gøre os selv mere syge. Derved kommer man desværre også til at lave dårlig stemning for andre, for dårligt humør smitter også.

Når du praktiserer positiv selv-suggestion, så svare det til at spise super-foods for dit mentale liv. Arbejdet med mental hygiejne giver os også mulighed for at vælge, hvordan vi vil fortolke verden omkring os: hvordan vi reagerer på livet, i stedet for blot at reagerer med vores instinkter. Derudover kan det faktisk bruges til at skabe nye mønstrer for tanke og adfærd, der kan føre os til bedre mental og fysisk sundhed og endda føre os mod større succes i vores relationer, karriere og åndelige stræben.

En selv-suggestion skal være designet til at understøtte personlige mål, følelsesmæssige trivsel.

 

Nøglen til effektiv selv-suggestion og selvhypnose

Grundlaget for succes med enhver form for selv-suggestion har at gøre med ordentlig kommunikation med det ubevidste. Billeder fungere som stærke selv-suggestion til det underbevidste. For mange mennesker er suggestioner i billedsprog langt stærkere end abstrakte ord eller begreber. Billeder, fotos og symboler er en slags super kommunikation til underbevidstheden.

Den ideelle selv-suggestion metode indeholder

– Hyppig gentagelse
– Stærke og positive følelser
– Udnyttelse af relevante billeder og metaforer
– At du tror på styrken i selv-suggestion

 

Eksempel på selvhypnose og selv-suggestion

Jeg tager dagligt et brusebad, og at give mig dette forslag, “Jeg renser mig for alle negative tanker og følelser. “Vandet skyllede ind over min krop, og jeg forestiller mig at vandet rense mit sind, og sender al frygt, vrede, sorg, jalousi og grådighed ned i afløbet.

Denne multi sanssning er en besked til det underbevidste om at stoppe alle negative og stressende tanker. Dette ”program” er nu lagt ind i underbevidstheden og kører resten af dagen. Den bedste effekt begynder at vise sig, efter en periode på måske 7 dage.

 

Find muligheder for selvhypnose i dagligdagens opgaver

Der forekommende metaforer, der findes i dagligdags opgave, og kombinere dem med selv-suggestion er det en fremragende metode til selvhypnose uden at gå ind i en trance.

Der er potentielt livsændrende symbolik i stort set enhver aktivitet i dagligdagen. Om det er gå over vejen, åbne en dør, gå rund om et hjørne, gøre rent, tage bad, lave mad, løbe en tur, køre til karbede, drikke en kop kaffe, rejse sig….

Alt, hvad vi gør, har dyb betydning for os, når vi anerkender dets symbolsk værdi.

Invester i dine dagline aktiviteter med entusiasme og iver. Du kommunikere en kraftfuld, levende, bevægelige suggestion til din underbevidsthed, der vil helt sikkert ændre dit liv på gavnlige måder! Tillad naturlige følelser af tilfredshed og forventning at komme til overfladen i dit sind og krop. Mest af alt, lad dig have sjov med den aktivitet, du har valgt nu, og vær bevidst om hvad det vil gøre for dig.

Det er bare et spørgsmål om finde ud af den symbolske værdi af en aktivitet, der matcher det til en intention til personlig forbedring, og komponere en sætning til at ledsage det.

 •  “bliver bedre og bedre for hvert skridt”
 • “Bliver mere afslappet for hver indånding”
 • ”Jeg blomstrer op, når solen skinner på mig”
 • ”Jeg bliver fuldt af glæde når jeg ser den grønne natur”
 • ”Vandes renser og skyller bekymringerne af mig”

Hver af disse eksempler illustrerer anvendelsen af metafor. Når nogen siger, at de hører “mulighed banker, vi ved, at de taler metaforisk og vi ved præcis, hvad de mener. Ikke kun intellektuelle idéer, men følelsesmæssig information formidles i metaforer og symboler.

 

Lav din egen selvhypnose og suggestioner

Det er nødvendigt at være konsekvent og vedholdes, for at få budskabet til at sætte sig fast i underbevidstheden, og det tager nogle dage før du begynder at mærke en virkning. De fleste kan mærke en forbedring i den ønskede retning i løbet af en uge. De fleste føler, at de er i mål med at ændre en dårlig vane eller uhensigtsmæssig tankemønster i løbet af 1-3 måneder.

1. Vælg en aktivitet, du skal udfører med en vis regelmæssighed.
Jo oftere du gør det på en given dag eller uge, jo bedre.

2. Reflektere over og identificere de grundlæggende symboler og metaforer i aktiviteten.
Bare tænke på aktiviteten, hvilke associationer får du, og derefter overveje, om disse associationer kan hjælpe dig med den udvikling du ønsker.

3. Formuler en gavnlig selv-suggestion til at ledsage aktiviteten. Brug de symboler og associationer, du har fundet med den aktivitet, og formuler så enkle og direkte forslag vedrørende den udvikling du ønsker. Gør de forslag korte og opløftende

 

Lad selvhypnosen virke

Det er nyttigt under og efter hver syv-dages program til at reflektere over hvilke ændringer der har fundet sted. Du ønsker måske at tage notater om enhver ændringer eller fremskridt, du har bemærket, hvad enten stor eller lille. En dagbog over selvhypnoseprogrammer du får formuleret og hvor ofte du kører dem vil være nyttigt. Noter også din udvikling. Hvis dit stress niveau er på 9 (på en 10 skala). Så mærk efter i gen efter 7 dage, 14 dage, 21 dage og 30 dage. Så er du måske kommet din stress til livs og kan fokuserer på at skabe nye selvhypnoseprogrammer der udvikler og opbygger dig.

Hvad er underbevidsthed

Underbevidstheden er den del af psyken, vi ikke har umiddelbar adgang til. Det er her vores intuition, indskydelser, inspiration, forudanelser, fornemmelser og ideer kommer fra.

Underbevidstheden taler i billedsprog. Vi møder den gennem fx drømme, symboler, intuition, indskydelser og kreativ udfoldelse.

Hvad er Bevidstheden

Bevidstheden er den del af Psyken, som vi umiddelbar har adgang til. Det er den del, vi opfatter som vores personlighed. Bevidstheden kender vi som tanker, overvejelser, beslutninger og bevidste handlinger.

Model over vores bevidstheder

Bevidste sind Underbevidsthed Det ubevidste
”Den sunde fornuft”

 • Styre fokus området
 • Analytisk
 • Rationel
 • Logisk
 • Strukturer og planlægger
 • Begrænset

 

 

”Din personlighed”

 • Starter tomt, lært
  75 % som 5 årig
 • Database over livet
 • Erindringer, Oplevelser, Erfaringer
 • ”Organisk assusiation”
 • Overbevisninger
 • Vaner
 • Værdier
 • Modstår forandringer – Fast personlighed
 • Reagerer med følelser
 • ”Energi, motivation og handlekraft”
 • Ubegrænset kapacitet
 • Danner programmer
 • Ressourcer og evner
”Krybdyr hjernen”

 • Formidler kroppens fysiske behov
 • Regulering af fyssiskeprocesser:
 • Hjerte/lunge/
 • Lille indlæring
 • Fyskisk respons på følelser
 • Hypnose.
 • Eks. Parlows hunde
 • Lindring af smerte
 • Beskyttelse
BESKYTTELSE

 • Mod situationer som du kan forudse er farlige
BESKYTTELSE

 • Mod kendte farer
 • Motiverer dig til at opfylde behov
BESKYTTELSE

 • Immunsystem
 • Reflekser

 

Du kan tænke dig til at lade underbevidstheden arbejde for dig

I vores kultur er vi ikke særlig vant til at være opmærksomme på og bruge vores underbevidsthed.

Vi er langt mere vant til at analysere og vurdere tingene. Vi planlægger og strukturerer for at få kontrol over dagen  – og livet.

Du tænker med dit bevidste sind. Forestil dig, at det bevidste sind er en gartner, og det underbevidste sind bliver haven. Afhængigt af frø du planter (tanker og overbevisninger) vil du få resultaterne i overensstemmelse hermed.

Derfor er det vigtigt, at du kun tænker tanker, som gavner dig. Og heldig vis kan du selv bestemme hvad du tænker på.

Lær dig selv at kende gennem underbevidstheden

Gennem underbevidstheden er det muligt at få en større og dybere forståelse af de vilkår og muligheder, du har som menneske. Du kan opdage gamle sår og forsvarsmønstre i sjælen, som stadig påvirker dig.

Gennem dialog mellem bevidstheden og underbevidstheden kan du få omfattende, ucensurerede oplysninger om, hvem du også er og om måden, du er dig i verden på. Dialog mellem din bevidsthed og din underbevidsthed er menneskeligt udviklende. Du bliver mere dig!

Sådan ændrer du dine dårlige vaner

Hvad er en dårlig vane? Hvordan virker vores vaner? Hvorfor er nogle vaner dårlige? Hvordan bryder man dårlige vaner? Hvordan ændrer man dårlige vaner til gode vaner? – Find svaret her!

Jeg sidder en lørdag aften og læser en af mine gamle notesbøger igennem, og finder nogle sider om, hvordan man kan ændre sine dårlige vaner til bedre vaner. Kilden er desværre gået tabt, men femgangsmåden er meget metodisk og efter at have prøvet metoden et par gange, så syntes jeg, at den er så godt, at den skal deles her på bloggen.

Hvor er der dårlige vaner?

Vores vaner er automatiske måder at reagerer på i bestemte situationer. Ofte er reaktionen ubevidste. Det sker helt automatisk og uden at vi tænker på det.

Eksempler på, hvor vi kan finde dårlige vaner:

 • Hvordan vi reagerer på fremmede mennesker
 • Hvor dan vi takler afvisninger
 • Hvordan vi håndter problemer i parforholdet
 • Hvordan vi reagerer i konflikter
 • Hvordan vi kommunikerer, når vi er vrede
 • Hvordan vi forsøger at få vores vilje
 • Hvordan vi reagerer på arbejdspres
 • Hvordan vi søger kærlighed
 • Hvordan vi opdrager vores børn.
 • Hvad vi spiser
 • Hvad vi gør når vi kommer hjem fra arbejde.

Der er stort set vaner for alt vores adfærd, båder i tankerne, handlinger og vores følelser. – Og det er der en god grund til. Hjernen elsker nemlig vaner…

Hvorfor har vi dårlige vaner?

Har du en gang stået i en udfordrende situation, og kom du ud af den med et tilfredsstillende resultat, så kør hjernen denne adfærd ind på ”harddisken”, og næste gang du står i en lignende situation, så er det første hjerne gør at søge på harddisken, om den kan finde en løsning her – før den begynder at analysere situationen og udregne en løsning.

Derfor kan vi også mange gange blive bevidste om, at vi ikke handler effektivt. Midt i en diskussion med vores partner, så kan vi godt indse, at nu er vi havnet der, hvor vi ikke ønsker at være – midt i et skænderi i stedet for at udtrykke vores kærlighed.

Det er hjernen, der får en feedback på, at vi ikke fik det resultat, som vi ønskede – nærmere modsat og så er der grund til at overveje en ny strategi til at håndtere disse situationer, men oftest sker det ikke – det kræver alt for meget energi, og vi er allerede i energiunderskud, fordi vi lige har skændtes med vores partner.

Hvorfor ændre vores dårlige vaner?

Som vi så i eksemplet ovenfor, så bringer vores dårlige vaner os væk fra vores mål i disse situationer og dræner vores energi. Derfor er der god grund til at ændre dem. Tænk hvis du med et trylleslag kunne lave dine dårlige vaner om, hvordan vil det ikke kunne påvirke din verden?

Du kunne blive:

 • Bedre til at kommunikere med din partner
 • Bedre til at forhandle med din chef
 • Bedre til at opdrage dine børn
 • Bedre til at spise rigtigt og motionere
 • Bedre til at tage gode beslutninger

Ved at ændrer dine vaner, så ændrer du din adfærd og det vil ændre din verden. Og forandringerne kan være dramatiske. Jeg har oplevet

 • Mennesker der taber sig 25 kg.
 • Bliver lykkelige i deres parforhold
 • Genfinder glæden i deres arbejde
 • Og meget mere….

Først skal du vide, hvad en vane er.

Alle vores vaner er tillærte, og oftest er det sket meget tidligt i livet, hvor vi lærte at reagere på vores primære følelser. Vores vaner er ikke vores personlighed, men de fylder meget i måden vi udtrykker vores personlighed på.

Vores vaner virker ubevidste og er en gentagelse af et reaktionsmønster på situationer i livet. Jo oftere en vane får lov til at blive kørt, jo stærkere bliver den. Hjernen bliver ”disk fragmenteret”, så vanen kommer til at ligge først på ”harddisken”, så den hurtigere kan hentes frem. Derfor oplever man også ofte, at vaner spreder sig. Har vi en succesfuld måde at håndtere livet på, så er der god grund til at prøve samme metode i nye situationer, eller hvis vi vil prøve en ny strategi på kendte situationer.

Der ligger altid en god intention bag en dårlig vane. Den var succesfuld da den blev skabt, men den kan hurtig blive til en dårlig vane, hvis den får lov at køre for meget, eller i forkerte sammenhænge. Så ændre den sig fra at være konstruktiv til at være destruktiv i forhold til at tilfredsstille dine behov – men hjernen kør den alligevel…

Aikido med dårlige vaner

Når du bliver bevidst om en dårlig vane, så er det på tide at gøre noget ved den, men det første du nok vil opleve er, at jo mere du kæmper mod en dårlig vane, jo mere magt får den. Så er det på tide at praktisere nogle af principperne i den Japanske kampkunst Aikido.

Forsøger vi at kæmpe mod en vane, så vil vi kun opleve modstand – Jo mere vi kæmper, jo mere liv og styrke giver vi vanen. Du kan først forandre en vane, når der ikke er modstand. Start med at blive bevidst om den dårlige vanes sande natur. Hvornår køre den dårlige vane. Sig til dig selv, at dette er dårlig vane og det er OK, du ønsker blot at lære hvad der trigger denne vane, og hvad er den gode intention bag denne vane.

Sådan ændrer du dårlige vaner

 1. Skriv en liste over hvorfor du vil ændre den dårlige vane. Hvordan bringer den dig i dårlige situationer og dræner din energi. Hvordan vil den mere effektivt kunne bidrage til din livskvalitet og lykkefølelse.
 2. Skriv en liste over grunde til ikke at ændre denne dårlige vane. Hvilke gevinster er der i dag ved denne vane.
 3. Find de behov som vanen tilfredsstiller. Start med at sætte så mange ord på som muligt, så du får vanen belyst hele vejen rundt, og arbejd dernæst på at reducere disse mange behov til en – to grundlæggende behov.
 4. Find alternative måder at tilfredsstille dette grundlæggende behov på. Med dit intellekt vil du kunne indse, at der er mere effektive måder at håndtere situationer på, hvor vanen ellers vil bidrage til dårlige løsninger, og ved at tænke proaktivt, så vil du kunne vælge det gode alternativ fremover. Det tager alt fra dage til måneder at ændre en vane, men med tiden vil hjerne lære den ny adfærd og det vil blive det foretrukne program, fordi det tilfredsstiller de samme behov, og på en meget bedre måde end tidligere.
 5. Nogle gange er logikken og intellektet ikke nok. Vanen kan være rodfæstet så dybt i det underbevidste, at du er nød til at arbejde med mentale teknologier som visualisering og selvhypnose.

Professionelt arbejde med at ændre dårlige vaner

Jeg har interesseret mig meget for hypnose og NLP og min overbevisning er, at de er 2 meget kraftfulde mentale teknikker til at få ryddet op i dårlige vaner. Oftest skal der kun en konsultation til og ved mere genstridige dårlige vaner, så skal der måske 5 konsultationer til.

Held og lykke med at transformerer dit liv til at blive mere lykkeligt. Ansvaret er dit – og husk, at det er dine dårlige vaner, der har bragt dig ud i de situationer, som du måske ønsker at lave om på!

Søgeord:
Vaner |Dårlige vaner | Ændre vaner | Ændre dårlige vaner | Sådan ændrer du dårlige vaner

Hvad er hypnose?

Hypnose er en ændret mental tilstand. Tilsvarende oplever vi en ændret mental tilstand, når vi dagdrømmer eller drømmer om natten.

Det er ligesom at se en film, som man lever sig ind i. En sørgelig scenen gør dig trist. Men hvorfor blev du trist? Scenen var jo ikke virkelig, og den handlede ikke om dig.

Filmen er en ”forestilling om noget sørgeligt”. Denne forestilling blev absorberet af underbevidstheden, som skabte en ændret sindstilstand.

Denne oplevelse kan vi kalde hypnose. En forestilling der blev til virkelighed for dig i et kort øjeblik.

Hypnose er også en tilstand af stærk fokusering. Nogle gange er man så langt væk i tankerne, at man ”vågner” med et chok, når man parkerer bilen hjemme i indkørslen, og kan ikke huske køreturen hjem.

Det bevidste og ubevidste sind

Vi har et bevidst sind og et underbevidst sind. Det bevidste sind anvender logik. Den konkluderer, at 2 +2 = 4. Dit underbevidste sind er ikke bundet af logik. Her er 2 + 2 er lige hvad du ønsker.

I eksemplet med filmen glemte det bevidste sind den kendsgerning, vi kun oplever en kunstig virkelighed (en film). Til gengæld reagerede dit underbevidste sind på filmen, som var det virkelighed. Derfor kunne du føle dig trist, og få tåre i øjnene.

Det underbevidste sind er derfor i stand til at reagere på både direkte forslag (dine oplevelser) samt indirekte forslag (fra en film eller en hypnotisør).

Portvagten

Heldigvis er der en portvagt, som forslagene skal forbi, for at komme til underbevidstheden.

Du forventede, at filmen ville underholde dig, og at du ville drømme dig ind i handlingen. Derfor er ens niveau af forventninger en obligatorisk optakt til at opnå hypnose.

På grund af denne kendsgerning, kan ingen hypnotiseres mod deres vilje.

Det er ligegyldigt, om du tror på hypnose eller ej. Det virker for langt størstedelen, og anvendelse af klinisk hypnose er i dag en moderne videnskab. Det er et klart forstået fænomen, som primært anvendes til at fjerne uønskede vane og følelser som eks. tandlægeskræk.

Mange hypnotisører anvender også hypnose til at hjælpe deres klienter til at nå deres mål, og til at fremme en bedre mental sundhed. Hypnose, og dens anvendelse i klinisk terapi, er godkendt af anerkendt lægelige organisationer som American Medical Association samt American Psychological Association.

Hypnose teknikker

De mest almindelige metoder, der anvendes til at omgå det bevidste sind og give adgang til det underbevidste sind er:

 • Afslapning
 • Forvirring
 • Visualisering
 • Bøn
 • Meditation

Men husk, at den eneste person, der har myndighed og kompetence til at hypnotiser dig, – det er dig selv!

Hypnotisøren er blot en vejleder, og at det er dig, der sætter dig selv i en tilstand af hypnose. Hvis du gav dig selv de samme forslag, som en hypnotisør vil give dig, vil du også komme i hypnose.

Det er en stor misforståelse, at man er helt ”væk”, når man er i hypnose. Man kan nemt bruge sine sanser og bevæge kroppen. Og når man vil, så kan man bestemme sig for at åbne øjnene og gå ud af hypnosen.

En hypnotisk trance opleves dog som noget meget dejligt. Det er ligesom man ligger i sin seng lige før man vågner, man kan godt hører hvad der sker omkring en. – Man har bare ikke lyst til at stå op. Bare ligge og slappe af og lade hypnosen ske – ligesom en drøm…