Tankens kraft

Ordet “menneske” er opstået af sanskritordet “manas”, som betyder “at tænke”. Mennesket har derfor fået navn efter den mest karakteristiske menneskelige egenskab – intelligensen eller tænkeevnen. På det fysiske plan fungerer mennesket ved hjælp af hjernen og nervesystemet, som er redskaber for tanken. Mennesket er heller ikke selve tanken. Mennesket er tænkeren. Tanken har videnskaben ikke beskæftiget sig så meget med – før nu, og meget tyder på at tanken kan direkte påvirke vores fysiske virkelighed. Her følger gammel visdom om tankens kraft, og hvordan den aktiveres.
Dine tanker er magnetiske – det du fokuserer på i dit sind på vil du tiltrække i dit liv. Tanker er en frekvens, og hver gang du tænker tanken, så udsender du en frekvens som vil resonerer med alt hvad der kan gøre tanken til virkelighed.

Hvis der er noget i dit liv, som du er utilfreds med, så har du selv tiltrukket det. Fejlen er, at de fleste tænker på hvad de ikke vil. De er styret af frygt, og alt det de frygter, det vil kontrollerer deres liv. Du kan ændre dit liv, hvis du starter med at ændre dine tanker. Du er en magnet der tiltrækker mennesker, muligheder, tilfældigheder og nye handlemuligheder. Du skaber dit eget liv med dine tanker. Fokuser på det, der kan gøre dig lykkeligt. Hemmeligheden er at aktiverer dine dybeste følelser i det du vil manifesterer. Der er dog en tidsforsinkelse. Det tager tid før en tanke manifesterer sig.

Dine følelser er en guide. Helt grundliggende er der kun 2 følelser.  Gode og dårlige følelser. Det du føler, fortæller dig om det du er ved at tiltrække i dit liv. Hvis du er i dårlig humør, og ikke gør noget ved det, så vil du tiltrække mere af det der gør dig i dårlig humør.

Hvad du tænker,
Hvad du føler
Hvad der manifesterer sig
Er altid i overensstemmelse.

Tag ansvar for dine følelser. Tænk på noget der gør dig glad. Gør noget der gør dig glad. Når du begynder, at guide dine tanker til at føler dig godt tilpas, så begynder fantastiske ting at ske. Det du føler vil du få mere af.

Livet kan været helt fænomenalt, og det vil dit også blive, når du begynder at styre dine tanker i den retning. Der er 3 trin du SKAL følge for at kunne manifesterer det du ønsker dig med tankes kraft – her følger opskriften på at leve et magisk liv.

Lev et magisk liv:
Når du får en inspirerende tanke,
Så skal du have tillid til den,
Og tage action på den.

Trin 1: Formuler det du virkelig ønsker

– det er lige som et katalog, hvor du bestiller det du vil.

Trin 2: Se efter manifestationens små trædesten

Universet svarer ved at begynde at bøje og stærke sig for at give dig det du manifesterer. Du skal modtage ved at følge de små tegn på at din manifestering er undervejs.

Trin 3: Du skal tage action

Men du skal vælge den vej som universet viser – og du skal tage det første skridt. Husk at mulighederne viser sig hurtigt. Fokuser på dine indskydelser og din intuition.

Metafor: Du kan kun se de næste 200 meter af en rejse på 1000 km. Tro ikke at du kan se hele rejsen til ende. Universet former sig. Du skal bare lære at se det næste skridt og turde tage det.

Du skal hver dag arbejde på at transformerer dit liv. Start med at opbygge din energi til at manifesterer det der giver dig et lykkeligt liv. Start med at praktiserer taknemlighed. Mediterer 10 minutter hverdag over de ting, som du er taknemlige for.

Værktøjer til et magisk liv

  1. Visualiser det du ønsker hver dag
  2. Disciplinerer dit sind til kun at tænke positive tanker
  3. Praktiser taknemligheds meditation hver dag

Når du visualiserer, så manifesterer du. Hjernen kan ikke kende forskel på tanker og virkelighed. Det du har visualiseret kan meget nemmere manifesteres.  Men følelserne skal aktiveres, jo mere følelse du kommer i det, jo nemmere sker det.

Første udfordring på et magisk livs

Sæt et mål der er så stort og fantastisk, at det kun kan lykkes fordi, at magien virker.

Du skal ikke gå efter de fysiske ting, som du tror der giver dig den følelse du søger. Du skal gå efter følelsen, og lade de ting og begivenheder der giver følelsen manifestere sig selv – du skal være åben for alle muligheder, for det kan være at universet kan komme op med en bedre plan end du kan.

Det du modsætter dig, vil du skabe mere af. Eks: ”Jeg vil ikke have mere gæld” – så manifesterer du mere gæld. Vend det, så du kan fokuserer på det du vil have mere af. Eks. ”Min økonomiske frihed vokser hver dag”

Læs mere:

Chiken soop for the soul.
The teaching of abraham.

String theory – 11 dimensioner – paraelle universer

En interessant video om, hvordan den teoretiske fysik er ved at finde fælles tankegang med gammel spirituel lærdom. Det er fysikkens forsøg på at finde en teori, der kan beskrive ALT. Fra det inderste i atomet til den yderste grænser for universet.  Tag et kig på String theory –  en teori om alting…

1) Alt er basalt set kun energi

2) Det findes paraelle universer

3) Der findes 11 dimensioner eller flere

Abracadabra – sådan bruger du magien!

Der findes i verden nogle mennesker, der synes at besidde magiske evner. Når de står overfor en udfordring, som en svær bold på golfbanen, en vigtig jobsamtale eller et afgørende møde med en kunde, så lykkes alt for dem, og deres resultater er misundelsesværdige. Det er som om, de er usædvanlige heldige, og gør det helt rigtige på det rigtige tidspunkt, og strækker deres evner langt ud over det forventede.

De praktiserer en meget kraftfuld magi, der hedder Abracadabra og med den klarer de opgaver og udfordringer meget bedre end alle andre. Magien kan dog læres og praktiseres af alle, og du vil blive overrasket over hvor hurtigt, det også vil skabe øjeblikelige resultater for dig.

Er du klar til at lære abracadabras magi?

Magien blev glemt, da vi lærete at stole på vores øjne. Vi lærte, at alt hvad vi så med vores øjne kunne forklares videnskabeligt. Pludselig var der ikke noget magisk i verden. Men nu er videnskaben ved at interessere sig for magien igen. Når man i videskabelige test giver sukkerpiller til patienter, og siger at det vil lindre deres symptomer, og ”Abracadabra” så virker sukkerpillerne lige så godt som medicinen. På magisk vis forsvinder deres symptomer.

Men magien virker ikke altid lige så godt som moderne medicin, men magien i at fokusere vores mentale krafter har helt klare fordele. De mennesker der har daglige ritualer omkring at tømme sindet, fokusere  opmærksomheden og skabe magiske forestillinger om fremtiden, lever et længere og sundere liv.

Du har sikkert allerede forstået magien. Abracadabra er at bruge dine tanker og dit mentale fokus til at skabe resultater i livet. Men det virker bedst, hvis du praktiserer det magisk. Således er du ikke bundet af nogle rationelle argumenter, fysiske love eller nogen anden begrænsning. I den magiske verden er det din fantasi, der sætter grænsen.

Eksempel på Abracadabra og magiske tanker

Hvis du spiller golf, og du mestrer alle de tekniske aspekter af spillet, men endnu ikke har taget magien i brug, så vil du virkelig opleve en forandring i dit spil. Forestil dig at du kan du kan potte i hul på et slag, hvor du i dag skal bruge et, to eller tre slag. At bolden på magisk vis vil rulle i hul, ligegyldigt hvor svært det er for dig i dag.

Sådan skaber du magien:

1)      Magien er inde i dit hoved. Brug din livligste fantasi til at skabe en magisk situation der frembringer det resultat, du ønsker. Husk på, at inde i dit hoved er der ikke andre regler, end dem du sætter for dig selv. Så hvis du ved med dig selv, at dette er et slag, der kun lykkes for dig 1 ud af 10 gange, så vil det mislykkes for dig.

2)      Du skal vide med dig selv 100%, at det er resultatet, som du forestiller dig, som vil komme ud af situationen. Det kan ikke ende på nogen anden måde. Du er nødt til at ”lukke øjnene” (den måde du bevist oplever verden på og ser begrænsninger) og stole på dine føleler og instinkter. Nå de er tunet ind på resultatet, og hele dit sind er fokuseret og oplyst af målet, så er du klar.

3)      Nogle gange skal der lidt magi til at overbevise det bevidste sind, der er meget kristisk, og med din fantasi kan du ”ændre lidt på betingelserne”, så der ikke længere er tvivl i sindet. På golfbanen vil det måske være meget nemmere at potte, hvis greenen er en tragt, og hullet er i bunden. Vil du så tvivle på, om du kan slå i hul på et slag?

4)      Magien ligger i ritualer, der fokuserer sindet. Det skaber mentale programmer, der tuner hele nervesystemet ind på at realisere det mål, som du har i tankerne.

Alle magier har nogle hemmelige bevægelser, ord og måske remedier. At sige Abracadabra når du vil tage magien i brug, er måske lidt barnligt. Men se på en bokser der kan stå afslappet i ringen, når han klapper handskerne imod hinanden to gange, så er hele hans sind fokuseret og klar til kamp. Blodtrykket stiger, og hjernen frigiver stoffer ud blodet, der sikrer, at han kan yde sit bedste og nå målet.

Magien kan anvendes til alt og i alle formål, men som alt andet skal den bruges med omtanke. I alle eventyrene lærer vi også, at vi skal passe på med, hvad vi ønsker os, for resultatet kan komme med en sur eftersmag.

5)      Det du forsøger at frembringe på magisk vis, må på ingen måde have onde hensigter, være skadelig eller til ulempe for andre. For det du fylder dit sind med vil en dag blive til virkelighed.

P.S.Vidste du i øvrigt, at ”Abracadabra” har sin oprindelse i mellemøsten og i virkeligheden betyder ”Som jeg siger det, således vil det ske”!

Tør du tro på verden, som du ser den?

Vores 5 sanser leder os til at tro, at verden kun består at det, som vi kan opleve med de 5 saner. Der var engang, at vi troede at jorden var flad. Så lærte vi at se ud i rummet, og i dette perspektiv lærte vi, at jorden var rund, at jorden ikke var centrum for universitet, at vi nærmere var et sandkorn på universets store kosmos.

Vi opdagende elektricitet, infrarødtlys og radiobølger. Vi har med vores intellekt konstrueret apparater, der kunne transformerer denne del af virkeligheden ind i det felt, som kan opleves med vores 5 sanser.

I dag er videnskaben ved at nå til en ny forståelse af virkeligheden. Virkeligheden er et stort tomt rum at potentiale. Når videnskaben studerer atomet fremstår det mest som tomt rum. Kun en lille del af atomet er fysik materiale. Undersøger vi dette materiale under stressfulde omstændigheder, så opdager vi, at vi ikke kan være sikker på, at det eksisterer. Materialet hopper ind og ud af eksistens i vores verden.

Dette leder os til at tror, at verden er meget større og meget mere forunderlig end vi nogen sinde kunne forestille os. Nogen videnskabsmænd postulerer endda, at universet ikke kun består af de 3 dimensioner som vi oplever, men af 9 eller måske endnu flere dimensioner.

Kabbalah lærer mig, at virkeligheden som vi oplever den, kan op deles i 2 verdner. En som kan opleves med vores 5 fysiske sanser, og en spirituel verden, som ikke kan opleves gennem vores fysiske sanser.

Alt i den fysiske verden er en manifestation af den spirituelle verden. – Og det er ofte i den spirituelle verden, at den skjulte årsag og grund skal søges til enhver begivenhed.

Vi oplever vores fysiske virkelighed som et kaos uden nogen form for forudsigelighed og uden for vores kontrol. Derfor er vi utrygge, frygtsomme, og vi opfører os som skræmte dyr, der reagerer på instinkter. Vi er bare udstyres med en intelligens, der gør os i stand til at udtænke frygtelige planer og foranstaltninger, for at undertrykke denne frygt. Vi har udkæmpet krige, slået vores naboer og de anderledes ihjel – alt sammen i vores frygt og angst.

Ligesom en meteorolog, der ikke kan forudsige vejret, fordi han kun er bekendt med en lille håndfuld af de faktorer, det har indflydelse på vejret i næste måned.  Det samme gør sig gældende i vores liv.  Vi kun kender 1 % af de faktorer, der er udtrykt i årsag og effekt. Vi forbliver fanger i denne fysiske virkelighed, når vi lader os styre af frygt, angst og alle andre mørke følelser.

Lykken skal søges i den spirituelle virkelighed, som er langt mere ægte og autentisk. Denne spirituelle verden kan vi kalde 99% verden. Denne verden er modsætningen til 1 % verden, der er fysisk og kan opleves gennem vores 5 sanser. I 99% verden er der orden, harmoni og sammenhænget mellem årsag og effekt er tydeligt.

Dette billede på verden er ligesom at betragte overfladen på havet og tro, at dette er alt, hvad havet har at byde på.  Under overfalden, er der en helt ny verden. Denne verden var meget mere intens. Farverne meget kraftigere og der er liv over alt.

Virkeligheden er skjult bag det slør, der er vores 5 sanser.  Mennesket mangler at udvikle en ekstra sans for at leve vores liv fuldt ud, i overensstemmelse med den spirituelle verden. Denne sans er vores spiritualitet. Vores intuition – den indre stemme – den 6. Sans.

Verden på hovedet

Fjorten fysikere, biokemikere, psykologer og mystikere tager dig med på en rutchebanetur i bevidsthedens uendelige muligheder. Du er ikke det samme menneske igen, efter at have set denne film!

I løbet af filmen indser hovedpersonen, at hun er herre over sit eget liv, og hun selv kan bestemme, om hun vil være angst eller lykkelig. Ind imellem denne handling kommer videnskabsfolk med dybe indsigter fra grænsefeltet mellem moderne kvantefysik og spiritualitet.

Se trailer:

Se hele filmen på youtube.com:

http://www.youtube.com/view_play_list?p=B13F881195866370&search_query=what.the.bleep.do.we.know

Bestemmer min skæbne min lykke?

Newton lærte os, at for enhver aktion, er der en lige så stor re-aktion. Denne universelle lov gælder også i den spirituelle verden. Alt hvad vi føler i dag er konsekvensen af en aktion tidligere i vores liv.

Det er ikke sikkert, at vi umiddelbart kan se det, da vores oplevelse af virkeligheden er begrænset til vores 5 sanser. Derfor har vi opfundet begreber som uheld, tilfældigheder, held og chancer.

Årsag og effekt giver os et fantastik redskab, men også et enormt ansvar, for vores liv. Vi kan sætte forskellige begivenheder i bevægelse, som vil give os belønninger senere i livet, men oplever vi, at vi i perioder er ulykkelige, så er vi selv ansvarlige for det. Vi oplever nu reaktionen fra fortidens begivenheder.

Dette giver illusionen af, at vi lever efter en skæbne, som er bestemt for os.  Virkeligheden er, at enhver smerte, som vi oplever her i livet, har vi selv påkaldt os. Når nogle mennesker syntes, at få serveret alt på et fad her i livet, mens andre slås med den ene ulykke efter den anden. Så er det nærmere, at disse mennesker har en vane med at træffe gode eller dårlige beslutninger.