Gnosis – en vej til spirituel oplysning

Skabelsesberetningen, som jeg lærte den, har altid føltes lidt mærkelig. Det var som om, at der manglede noget. At historien var der, men budskabet var gået tabet. Det var derfor, at jeg med stor interesse fandt fortolkninger af disse gamle tekster. Fortolkninger, der giver ny mening og rummer dyb visdom om den spirituelle verden og menneskets fald fra spirituelle væsner og vores vej tilbage til ophøjet bevidsthed.

Kundskabens træ

Kundskabens træ var det eneste træ i Edens Have, som Gud forbød mennesket at spise af. Før mennesket spiste af træet frugter kunne mennesket ikke få børn. Det var kun for Gud at skabe liv, og mennesket havde på dette tidspunkt endnu ikke blevet spaltet i to køn. Dette skete  efter Adam og Eva spiste af kundskabens træ faldt mennesket fra at være spirituelle væsner, der er forbundet med Gud (De kan høre og tale med ham) til en fysisk eksistens i to køn. Men med sig fik mennesket en af Guds største magter, som vi nu besidder i seksualakten – At skabe liv.

Seksualakten

Seksualakten var i rigtig gamle dage et helligt ritual, der kun blev praktiseret i templerne, og som blev overvåget af engle. Menneskene måtte rejse til disse templer for at skabe liv under den rigtige vejledning og kontakt med Gud. Det er i dag den rejse, som vi kender som bryllupsrejse. Formålet var at frembringe et barn.

Det er en stor kraft at bære rundt på – evnen til at skabe liv. Når vi spilder vores seksuelle energi på orgasme, så bruger vi den ikke på oplysning af sjælen og spirituelle sanser. Energien brænder ud i den fysiske krop som orgasmen, og fastholder mennesket i en tilstand af fysisk bevidsthed.

Symbolerne lever stadig i vores eventyr

Fra snehvide kender vi frugten fra træet igen. Symbolikken er igen, at den er forbudt at spise. Hvis vi spiser den, så vil vi opleve, at den har en sød og dejlig smag for den fysiske krop, men frugten er forgiftet, og den vil forgifte vores spirituelle væsen til at sove i evighed. (Herfra stammer forestillingen om, at man bliver blind af at få for mange orgasmer).

Vi mister forbindelsen med den højre form af virkeligheden og fastlåses i en fysisk tilstedeværelse. Denne opdagelse af begær leder til et liv i smerte. Det frigiver det onde ind i verden og giver et liv i lidelse. Det var det, som Adam og Eva oplevede efter de spiste frugten af kundskabens træ.

Det er begæret, der får dig til at falde

Det er begær, der har fået engle til at falde fra himmelen, og det er begær, der har fået mennesket til at falde som spirituelle væsner og fastlåses og i en fysisk oplevelse af verden.

Begær gør dig til en slave, og begær fører dig til et liv i smerte. – Det er beskeden fra alle store religioner.

Ilden vokser jo mere brænde man giver den. Derfor kan man ikke slukke ilden med brænde, men ved at nægte ilden brænde. Sådan er det også med begær. Jeg mere man giver efter for sit begær, jo mere kræves der næste gang.

Helten skal besejre dragen, som vi får det fortalt i eventyr og myter. Dragen er et billede på vores egen lyst og begær – vores ego. Det er når vi følger vores begær, at slangen fra Edens have (Kundalinien) falder ud af kroppen, og djævlen viser sin hale.

Transformer dit begær til spirituel energi

Det er gennem sex, at mennesket fødes. Det er gennem sex, at mennesket skal genføde sin sjæl i den menneskelige krop. Seksuel energi skal transformeres til spirituel energi, så vi igen kan blive til spirituelle væsner, der kan forbinde os med vores skaber.

Når 2 mennesker forenes i sex, så frisættes energien, og der kan skabe nyt liv. I stedet for at slippe energien ud af kroppen, så skal den holdes inde i kroppen og skabe spirituel energi og derigennem give fødsel til spirituel bevidsthed.

God fornøjelse med Videoerne

Spirituel opvågning

I menneskets er der indbygget en mekanisme, der i sidste enden vil lede os til spirituel opvågning. Det er vores ego, som vil blive ved med at søge mere og mere tilfredsstillelse, og det vil i sidste ende lede den til spirituel opvågning.

Kabbala lærer mig de forskellige trin, som dette sker igennem.

 1. Basale behov.
  Det er dem, som vi også kender fra det nederste trin i Mashlows behovspyramide. Dette er behov for mad, tryghed og sex. Dette behov deler alle væsener her på jorden.
 2. Behov for forråd.
  Vi kan ikke føle os trygge, hvis vi kun kan spise, når vi tilfældig kommer forbi et måltid. Vi får behov for at samle et forråd på alle lives områder, så vi kan dække vores behov, når vi føler for det. Dette behov kan vokse i sådan et omfang, at vi samler meget mere, end vi nogensinde for brug for gennem et helt liv.
 3. Behov for magt.
  I stedet for at samle forråd af hvad vi møder på vores vej, så ønsker vi magten til at selv at frembringe det, der tilfredsstiller vores behov. Denne magt får vi via indflydelse over ting og andre. Behovet for magt kan vokse så meget, at vi vil kontrollerer alt i vores liv, og alligevel føler vi os tomme og uforløste i vores behov.
 4. Behov for viden.
  Vi søger svar på, hvorfor føles livet tom, hvorfor kommer der hele tiden et nyt behov, når jeg har forløst det første. Hvorfor bliver begæret aldrig slukket, men bliver ved med at vokse? Vi søger at finde svar på disse spørgsmål i denne verden gennem videnskab og religion. Men begge kan kun give svar, der er indenfor denne verdens rammer. Religionen kan give os noget at tro på, men vi vil aldrig føle os overbevist. Videnskab kan give os hypoteser, som på dette tidspunkt ikke kan modbevises, men den vil aldrig kunne fortælles os sandheden.
 5. Behov for spiritualitet.
  Vores søgen bringer vores sind til den erkendelse, at meget i denne verden er skjult for vores øjne. Der findes en barriere, der adskiller denne verden fra hele virkeligheden, og den verden som vi kan få en fysisk oplevelse af, er kun en meget lille del af hele virkeligheden. Denne spirituelle søgen bringer os til den erkendelse, at vi så længe vi lader os styre af egoet, så vil vi aldrig kunne opfylde vores begær – der vil altid opstå et nyt og vi vil leve et liv i lidelse. Det er egoet, der tænder vores begær, og fastholder os i en fysisk virkelighed. Vi søger hinsides den fysiske virkelighed og stiller spørgsmålet, om der findes mere end en fysiske verden.

Spirituel opvågning er indbygget i os.

Egoet vil på den ene eller anden måde lede os til den erkendelse, at vi skal transformerer vores inderste væsen og komme vores evige begær efter fysisk tilfredsstillelse til livs.  For de fleste er det en vej, der tager dem gennem megen smerte før de når denne indsigt. Her skal smerte forstås som sindet fyldt af behov, som ikke kan dækkes.