Gnosis – en vej til spirituel oplysning

Skabelsesberetningen, som jeg lærte den, har altid føltes lidt mærkelig. Det var som om, at der manglede noget. At historien var der, men budskabet var gået tabet. Det var derfor, at jeg med stor interesse fandt fortolkninger af disse gamle tekster. Fortolkninger, der giver ny mening og rummer dyb visdom om den spirituelle verden og menneskets fald fra spirituelle væsner og vores vej tilbage til ophøjet bevidsthed.

Kundskabens træ

Kundskabens træ var det eneste træ i Edens Have, som Gud forbød mennesket at spise af. Før mennesket spiste af træet frugter kunne mennesket ikke få børn. Det var kun for Gud at skabe liv, og mennesket havde på dette tidspunkt endnu ikke blevet spaltet i to køn. Dette skete  efter Adam og Eva spiste af kundskabens træ faldt mennesket fra at være spirituelle væsner, der er forbundet med Gud (De kan høre og tale med ham) til en fysisk eksistens i to køn. Men med sig fik mennesket en af Guds største magter, som vi nu besidder i seksualakten – At skabe liv.

Seksualakten

Seksualakten var i rigtig gamle dage et helligt ritual, der kun blev praktiseret i templerne, og som blev overvåget af engle. Menneskene måtte rejse til disse templer for at skabe liv under den rigtige vejledning og kontakt med Gud. Det er i dag den rejse, som vi kender som bryllupsrejse. Formålet var at frembringe et barn.

Det er en stor kraft at bære rundt på – evnen til at skabe liv. Når vi spilder vores seksuelle energi på orgasme, så bruger vi den ikke på oplysning af sjælen og spirituelle sanser. Energien brænder ud i den fysiske krop som orgasmen, og fastholder mennesket i en tilstand af fysisk bevidsthed.

Symbolerne lever stadig i vores eventyr

Fra snehvide kender vi frugten fra træet igen. Symbolikken er igen, at den er forbudt at spise. Hvis vi spiser den, så vil vi opleve, at den har en sød og dejlig smag for den fysiske krop, men frugten er forgiftet, og den vil forgifte vores spirituelle væsen til at sove i evighed. (Herfra stammer forestillingen om, at man bliver blind af at få for mange orgasmer).

Vi mister forbindelsen med den højre form af virkeligheden og fastlåses i en fysisk tilstedeværelse. Denne opdagelse af begær leder til et liv i smerte. Det frigiver det onde ind i verden og giver et liv i lidelse. Det var det, som Adam og Eva oplevede efter de spiste frugten af kundskabens træ.

Det er begæret, der får dig til at falde

Det er begær, der har fået engle til at falde fra himmelen, og det er begær, der har fået mennesket til at falde som spirituelle væsner og fastlåses og i en fysisk oplevelse af verden.

Begær gør dig til en slave, og begær fører dig til et liv i smerte. – Det er beskeden fra alle store religioner.

Ilden vokser jo mere brænde man giver den. Derfor kan man ikke slukke ilden med brænde, men ved at nægte ilden brænde. Sådan er det også med begær. Jeg mere man giver efter for sit begær, jo mere kræves der næste gang.

Helten skal besejre dragen, som vi får det fortalt i eventyr og myter. Dragen er et billede på vores egen lyst og begær – vores ego. Det er når vi følger vores begær, at slangen fra Edens have (Kundalinien) falder ud af kroppen, og djævlen viser sin hale.

Transformer dit begær til spirituel energi

Det er gennem sex, at mennesket fødes. Det er gennem sex, at mennesket skal genføde sin sjæl i den menneskelige krop. Seksuel energi skal transformeres til spirituel energi, så vi igen kan blive til spirituelle væsner, der kan forbinde os med vores skaber.

Når 2 mennesker forenes i sex, så frisættes energien, og der kan skabe nyt liv. I stedet for at slippe energien ud af kroppen, så skal den holdes inde i kroppen og skabe spirituel energi og derigennem give fødsel til spirituel bevidsthed.

God fornøjelse med Videoerne

Det vidste du ikke om sex og Kristendommen!

Du må ikke begære din næste. Du må ikke bedrive utugt. Der er mange advarsler om sex i Kristendommen, men er der en anden dybde til forståelse af sex i Kristendommen?

Sex kan rumme oplevelser af spirituel karakter og det kan være et fysisk behov, der driver mennesket til frygtelige handlinger. Sex rummer en meget stor kraft, der har fået mennesket til at formere sig fra en lille gruppe til den alt dominerende race her på jorden.

Sex er helt sikket noget, der bør komme med en brugermanual og en advarsel. For det kan anvendes til både godt og ondt. I virkeligheden et tveægget sværd, der er i stand til både at opløfte os til det guddommelige, men kan også nedsænke os i dyb lidelse.

Advarslerne om sex er der mange af i Biblen og tager vi udgangspunkt i advarslerne, så er det lidt det samme som at sige ”at man ikke må gå over for rødt i trafikken”. Men med denne advarsel forstår vi den dybere mening. At advarslen er til for sikkert at guide os gennem trafikken og for at undgå den virkelige fare – som er bilerne, der kører på vejen. Uden denne forståelse vil vi blive bange for det røde lys, og frygte det røde lys.

Lidt det samme er sket med sex. Vi skal ikke frygt sex eller være bange for sex. Advarslerne er givet for at sex kan bruges på den rigtige måde. Sex er nemlig forbundet til store spirituelle kræfter og anvendt rigtigt, kan det løfte mennesket til spirituel oplysning.

Advarslerne giver i dette lys meget god mening. Sex er ikke noget, der bør deles med alle og enhver. Det er en dyb personlig sag, og bør kun udtrykkes i forening mellem mand og kvinde i kærlighed. Sex skal forene manden og kvinden som i udgangspunktet er halve sjæle. Vi siger også at vores partner fuldender os, og det gælder også på et meget dybere lag.

Selv i Biblen står der, at mand og kvinde er en spaltning af det første væsen som Gud skabt i sit eget billede. Tolkes denne fortælling spirituelt, så må vi foretage samme rejse tilbage for at opnå forening med Gud. Mand og kvinde skal finde sammen og forene deres sjæle gennem sex.

Denne video, der efterlader dig måbende over de store hemmeligheder, der er begravet i de bibelske tekster, og hvordan Biblen er blevet misforstået og misfortolket siden det tolvte århundrede. Hvordan Kirken startede inkvisitionen, og slog alle ihjel, der ikke føjede deres krav om eneret på det guddommelige. Hvordan Kirken har nedsænket menneskeligheden i en lidelsesspiral af egoets lyster efter materiel tilfredsstillelse. Deraf navnet ”The dark age”.

Heldigvis er mørket ved at lette. Sandheden er ved at komme til overfladen igen, og mennesket kan igen begynde at samle kortet til spirituel vækst. Brudstykkerne ligger nu begravet i verdens store religioner, hvor vi kan tolke på symboler og historier, der har overlevet og dækker over en meget større sandhed, end den lære, som vi i dag får i kirken.

God fornøjelse…

Jagten på lykke giver spirituel udvikling

Jeg har tit oplevet, at jeg brændende ønskede mig en ny computer, fladskærms tv, starte mit eget firma, men hver gang jeg realiserede en af disse ønsker, så voksede min fortvivlelse. Hvorfor blev jeg ikke lykkeligere.

Denne spiral af begær for materielle ting føles som om, at den er ved at æde mig op indefra, og jeg er nu standset op og erkender, at selv om jeg har arbejdet så hårdt og anskaffet mig alle disse ting, så er jeg ikke blevet lykkelig –  jeg oplever der imod dyb fortvivlelse.

Jeg er nået til den erkendelse, at kun ved at praktisere mit spirituelle liv, vil jeg kunne finde min vej og formål i livet, og på den måde finde sand lykke. Vi er alle fristet til at acceptere materielle definitioner af lykke. Hvor mange penge man tjener og hvor stort hus man bor i eller hvor betydningsfuldt et job man besidder.

Jeg tror på at lykke kommer indefra, og kan ikke skabes med materielle ting. Vi oplever selvfølgelig umiddelbar tilfredsstillelse, når vi får stillet et behov. – Men straks opstår det et nyt begær og mere vil have mere.

Hvorfor har jeg ikke set, at jeg levede mit liv efter en forkert strategi?
Er der ikke nogen der kender sandheden bag sand lykke?
– og hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig sandheden og vist mig vejen?

Jeg føler det nu som min pligt at søge sand lykke og ikke materiel tilfredsstillelse. Jeg ønsker at skabe nogle ændringer i mit liv, så jeg kan leve i overensstemmelse med det, der er mit kald/vej/karma i livet.   Jeg erkender, at i min jagt efter materiel lykke, så har jeg forsømt det spirituelle liv.

Jeg mangler at finde et kald, som kan gøre mig lykkelig og give mig en fornemmelse af formål i livet. Jeg erkender, at ved at spørge i min omgangskreds, så vil jeg ikke få de svar jeg søger. Alt for mange er forblindet af den synsvinkel, at lykke defineres gennem penge, præstige og materie overflod.

Vejen til lykke er at lære MIG SELV AT KENDE.

Gøre alle de stemmer tavse, der taler inde i mit sind, og lytte til min sjæl. For der tror jeg på, at her vil jeg kunne få de svar, som er rigtige for mig.

Her starter min rejse med spirituel udvikling?