Sådan finder du dit Ikigai: En guide til et meningsfyldt liv

I den japanske kultur findes der et begreb, der vækker interesse verden over for sin enkle, men dybtgående tilgang til livet og arbejdet. Dette begreb er “Ikigai” – en term, der groft kan oversættes til “grunden til, at du står op om morgenen”.

Grunden til, at du står op om morgenen

For nogle mennesker er deres Ikigai tydeligt og definerer hver handling og beslutning i deres liv. For andre er det en rejse at opdage deres Ikigai, en rejse der kan forvandle deres livsindstilling og -kvalitet.

Ikigai er mere end blot en søgen efter personligt formål; det er en livsfilosofi, der understreger betydningen af at finde glæde i hverdagen, at leve i overensstemmelse med sine værdier og at bidrage positivt til verden. Ved at udforske og integrere de fire elementer af Ikigai i sit liv, kan man opnå en dybere forståelse af sig selv og finde en vej til autentisk lykke og tilfredsstillelse.

Den berømte japanske neurovidenskabsmand Ken Mogi har undersøgt Ikigai’s rolle i forbindelse med den høje levealder i visse japanske samfund, hvilket understreger betydningen af at finde og leve sit Ikigai.

Hvad er Ikigai – de 4 komponenter?

Ikigai repræsenterer skæringspunktet mellem det, du elsker, det, verden har brug for, det, du er god til, og det, du kan blive betalt for. Det er ikke blot en passion eller hobby, men snarere en dybere følelse af formål, der motiverer dig til at stå op hver dag.

Ikigai er et japansk koncept, der ofte oversættes til “en grund til at være” eller “en grund til at stå op om morgenen.” Det repræsenterer det dybe formål eller den passion, der giver en person retning og tilfredshed i livet. Ikigai ligger på skæringspunktet mellem fire primære elementer

 1. Det, du elsker (Passion): Dette refererer til aktiviteter eller emner, som du brænder for og nyder at beskæftige dig med. Det er de ting, der vækker glæde og entusiasme i dig.
 2. Det, du er god til (Profession): Dette element fokuserer på dine færdigheder og talenter. Det, du naturligt excellerer i, eller det, du har arbejdet hårdt for at blive dygtig til.
 3. Det, verden har brug for (Mission): Dette aspekt ser på, hvordan du kan bidrage til samfundet eller verden. Det indebærer at finde en følelse af formål i at opfylde andres behov eller løse problemer.
 4. Det, du kan blive betalt for (Erhverv): Denne del af Ikigai handler om at finde arbejde eller aktiviteter, som du ikke kun elsker, men som også kan give dig en levevej.

At finde sit ikigai er en proces, der kan hjælpe dig med at realisere, hvad der virkelig betyder noget for dig, og hjælpe med at integrere disse indsigter i dit liv.

Sådan finder du dit Ikigai: 5 trin

At finde sit Ikigai kræver introspektion og ærlighed over for sig selv.

At finde sit Ikigai er en personlig rejse, der kræver selvrefleksion og ærlighed. Det er en proces at udforske disse fire elementer i ens liv og finde en balance, der opfylder dem alle. Når en person finder sit Ikigai, oplever de ofte en dyb følelse af tilfredshed, lykke og motivation.

Her er fem trin, der kan guide dig på denne opdagelsesrejse:

Trin 1: Start småt

I stedet for at stræbe efter storhed fra starten, fokuser på mindre områder i dit liv, der kunne bruge mere opmærksomhed. Dette kan være en hobby, en færdighed eller endda en daglig rutine. Små skridt kan føre til store ændringer over tid.

Det handler om at genkende værdien i de små ting i livet og at forstå, at store forandringer ofte har små begyndelser. Dette skridt er en opfordring til at omfavne processen med gradvis forbedring og at finde glæde og formål i de enkle aspekter af vores daglige liv. Lad os dykke dybere ned i, hvordan dette trin kan udforskes og implementeres.

Vælg Et Område, Der Kræver Opmærksomhed

Start med at identificere et område i dit liv, som du føler, kunne forbedres eller har brug for mere opmærksomhed. Det kunne være noget så enkelt som din daglige rutine, fysiske velvære, personlige projekter eller selvudvikling. Målet er ikke at revolutionere hele dit liv på én gang, men at tage små, meningsfulde skridt mod forbedring.

Sæt Små, Opnåelige Mål

Efter at have valgt et fokusområde, sæt små, realistiske mål for dig selv. Hvis dit mål for eksempel er at forbedre din fysiske sundhed, kan et lille skridt være at gå en kort tur dagligt i stedet for straks at tilmelde dig et maraton. Disse små mål er mere overkommelige og mindre overvældende, hvilket gør det lettere at opretholde motivationen og se fremskridt.

Værdsæt Processen

En central del af at “Starte småt” er at lære at værdsætte processen og ikke kun fokusere på det endelige mål. Dette betyder at finde glæde i de daglige handlinger og de små fremskridt, du gør. Ved at anerkende og fejre hvert lille skridt på vejen, kan du opbygge en følelse af tilfredsstillelse og formål, som driver dig videre.

Reflektion og Tilpasning

Undervejs er det vigtigt at reflektere over din rejse mod at finde dit Ikigai. Overvej, hvordan de små ændringer påvirker dit velvære og din daglige tilfredshed. Er der noget, der skal justeres? Er der nye små områder, du vil udforske? Denne løbende proces af reflektion og tilpasning hjælper dig med at holde dig på rette vej og sikrer, at dine bestræbelser er i tråd med din søgen efter Ikigai.

Integrer Ikigai i Dit Daglige Liv

At “Starte småt” med at finde dit Ikigai er også en øvelse i at integrere dette formål i dit daglige liv. Det handler ikke kun om de store livsmål, men også om at finde mening i de rutinemæssige aspekter af livet. Dette skridt opfordrer os til at se skønheden og formålet i det almindelige og anerkende, at vores daglige handlinger er byggestenene i et meningsfuldt liv.

Trin 2: Befri dig selv

Udfordre de forudfattede ideer og normer, som samfundet, familie, eller reklamer har pålagt dig. Spørg dig selv, hvad du virkelig ønsker fra livet, uafhængigt af ydre forventninger.

Dette skridt handler om at grave dybere ind i vores egne ønsker, værdier og drømme, fri fra samfundets, familiens, eller reklamernes forventninger. Det er en proces, der kræver, at vi stiller os kritisk over for, hvad vi tror, vi vil have, og hvorfor vi vil have det, for at afdække vores sande selv og dets længsler.

Udforsk Din Indre Verden

At “Befri dig selv” begynder med en indre rejse for at udforske, hvad der virkelig resonerer med dig. Det kræver tid alene, væk fra støj og distraktioner, for at lytte til din indre stemme. Meditation, journalisering, og stille refleksion er kraftfulde værktøjer til at hjælpe med denne opdagelsesproces. Det er her, du kan begynde at stille spørgsmål som: “Hvad gør mig virkelig glad?” “Hvad er mine passioner?” og “Hvad giver mig en følelse af formål?”

Udfordre Forudfattede Ideer

Mange af os lever liv, der er stærkt påvirket af forventningerne fra vores kultur, samfund, og endda vores nærmeste familie. Disse forventninger kan forme vores ambitioner, karrierevalg, og endda vores hobbies og interesser. Trin 2 opfordrer os til aktivt at udfordre disse forudfattede ideer ved at spørge os selv, om det, vi stræber efter, virkelig er noget, vi ønsker, eller om det er et resultat af at forsøge at leve op til andres forventninger.

Skab Plads til Ægte Selvudfoldelse

At “Befri dig selv” betyder også at give plads til ægte selvudfoldelse. Det kan involvere at sige nej til forpligtelser eller forventninger, der ikke længere tjener dig, og at sige ja til muligheder, der føles rigtige, selvom de måske strider imod, hvad andre anser for at være “normalt” eller “succesfuldt”. Det handler om at finde modet til at forfølge dine egne interesser, selv når de afviger fra normen.

Identificer og Frigør Dig fra Ydre Påvirkninger

Et vigtigt skridt i processen er at identificere de ydre påvirkninger, der har formet dine ønsker og ambitioner. Det kan være reklamer, der skaber et urealistisk billede af lykke gennem materiel besiddelse, eller sociale medier, der fremmer en kultur af sammenligning. Ved at blive bevidst om disse påvirkninger kan du begynde at frigøre dig fra deres greb og træffe valg baseret på din egen, autentiske forståelse af lykke og succes.

Vær Ærlig Over for Dig Selv

Den ultimative udfordring i at “Befri dig selv” er at være ærlig over for dig selv. Det kræver, at du konfronterer og accepterer dine sande ønsker, uanset hvor uortodokse eller simple de måtte synes. Denne ærlighed er fundamentet for at opbygge et liv, der er i overensstemmelse med dit Ikigai, dit sande formål.

“Befri dig selv” er ikke en engangsproces, men en løbende praksis, der kræver vedvarende opmærksomhed og vilje til at stille spørgsmål ved det status quo, der omgiver os. Ved at forpligte sig til denne praksis kan vi begynde at skrælle lagene af forventninger væk og opdage det rå, ufiltrerede selv, der ligger indeni, klar til at udforske og omfavne sit sande

Trin 3: Søg harmoni og bæredygtighed

Dit Ikigai skal bringe harmoni ind i dit liv og være bæredygtigt på lang sigt. Stil dig selv spørgsmål som: Kan jeg leve af dette? Bidrager dette positivt til min sundhed og velvære?

Dette trin fokuserer på vigtigheden af at finde en balance, der integrerer dine passioner, evner, og hvad verden har brug for, med det, der kan understøtte dig økonomisk. Det handler om at skabe et liv, hvor arbejde, passion, og fritid ikke står i konflikt med hinanden, men snarere støtter og beriger dit liv på en holistisk måde.

Balance Mellem Passion og Praktisk

At finde harmoni i dit Ikigai indebærer at opdage og forfølge det, du elsker, samtidig med at du sikrer, at det er noget, der kan understøtte dig – både økonomisk og følelsesmæssigt. Det betyder, at du skal finde et skæringspunkt mellem dine interesser og det, samfundet værdsætter og er villigt til at betale for. Denne balance sikrer, at du kan fortsætte med at gøre, hvad du elsker, uden at ofre din økonomiske sikkerhed eller personlige velvære.

Bidrag til Sundhed og Velvære

Dit Ikigai bør også bidrage positivt til din sundhed og velvære. Dette inkluderer fysisk sundhed, såvel som mental og følelsesmæssig velbefindende. Hvis dit Ikigai fører til konstant stress eller udbrændthed, kan det være tegn på, at der mangler balance, og at det måske ikke er så bæredygtigt, som du først antog. Det er vigtigt at vælge stier, der nærer din krop og sind, og som tillader dig at vedligeholde en sund livsstil.

Langsigtet Bæredygtighed

For at dit Ikigai skal være bæredygtigt på lang sigt, er det afgørende at overveje, hvordan du kan vedligeholde din passion og motivation over tid. Dette kan indebære løbende uddannelse, at tilpasse sig forandringer i markedet eller industrien, og at finde måder at forny din passion på. Bæredygtighed betyder også at have en plan for, hvordan du kan fortsætte med at engagere dig i dine aktiviteter, selv når omstændighederne ændrer sig.

Integration i Livet

Integration af Ikigai i alle aspekter af dit liv er nøglen til at skabe harmoni. Det betyder, at finde måder, hvorpå dit arbejde, dine relationer, og din fritid kan komplementere og støtte hinanden. Når dit Ikigai er i harmoni med dit liv, vil du opleve en større følelse af tilfredshed og mindre konflikt mellem dine personlige og professionelle ambitioner.

Refleksion og Tilpasning

Endelig kræver søgningen efter harmoni og bæredygtighed løbende refleksion og tilpasning. Det er vigtigt regelmæssigt at vurdere, om dit nuværende fokus stadig tjener dit overordnede formål, og om det fortsat bidrager til din generelle lykke og tilfredshed. Vær åben for at justere din kurs, som dine behov og omstændigheder ændrer sig, for at sikre, at dit Ikigai forbliver relevant og givende gennem hele dit liv.

Ved at søge harmoni og bæredygtighed i dit Ikigai, skaber du et fundament for et liv, der ikke kun er meningsfuldt og tilfredsstillende, men som også er holdbart på lang sigt, både personligt og professionelt.

Trin 4: Find glæde i de små ting

Lær at finde glæde i processen og ikke kun i målopnåelsen. Dette kan hjælpe med at forhindre en cyklus af konstant utilfredshed, hvor du altid jagter det næste store mål uden at værdsætte nuet.

Dette trin handler om at kultivere en dyb taknemmelighed for livets enkle glæder og at finde værdi i selve rejsen mod dine mål, snarere end udelukkende i destinationen. Det er en modgift mod den evige stræben efter mere, som kan føre til en følelse af tomhed og uopfyldthed, selv efter at have opnået betydelige succeser.

Værdien af Mindfulness

At finde glæde i de små ting begynder med at øve mindfulness – evnen til at være fuldt til stede i øjeblikket. Dette indebærer at observere de små detaljer i dit daglige liv, fra den måde sollys falder ind gennem et vindue, til fornemmelsen af en kølig brise på din hud, eller smagen og aromaen af din morgenkaffe. Mindfulness opmuntrer til en fordybelse i nuet og hjælper med at værdsætte de øjeblikke, der ellers let kan gå tabt i dagens travlhed.

Bryd med Målorienteret Tænkning

Mens det er vigtigt at have mål og stræbe efter at opnå dem, kan en overdreven fokusering på resultater skabe en følelse af konstant mangel – en følelse af, at lykke altid ligger i fremtiden, lige uden for rækkevidde. Ved at finde glæde i de små ting lærer vi at bryde med denne målorienterede tænkning og i stedet finde tilfredshed i de daglige processer og rutiner. Dette kan være at nyde processen med at lære en ny færdighed, værdsætte de små fremskridt du gør mod et større mål, eller simpelthen at finde glæde i at udføre daglige opgaver.

Kultiver Taknemmelighed

En anden vigtig aspekt af at finde glæde i de små ting er at kultivere taknemmelighed. Dette kan være så simpelt som at føre en daglig taknemmelighedsjournal, hvor du noterer tre ting, du er taknemmelig for hver dag. Forskning viser, at denne praksis kan forbedre dit humør, mindske stress og øge din generelle tilfredshed med livet. Ved regelmæssigt at anerkende og værdsætte det gode i dit liv, store som småt, styrker du din evne til at finde glæde i øjeblikket.

Find Glæde i Rutiner

De daglige rutiner og opgaver, der kan synes trivielle eller monotone, rummer også potentiale for glæde og tilfredsstillelse. Det kan være at finde en meditativ ro i at vaske op, lytte til musik mens du gør rent, eller at omdanne tid i køkkenet til en kreativ udfoldelse. Ved at ændre vores perspektiv på disse daglige gøremål fra at være byrder til at være kilder til glæde, kan vi skabe en dybere følelse af tilfredshed i vores liv.

Fejr Små Sejre

Endelig er det vigtigt at fejre de små sejre på din vej mod større mål. Disse øjeblikke af anerkendelse og fejring kan fungere som påmindelser om, at fremskridt sker, og at hver lille indsats tæller. Ved at værdsætte og fejre hvert skridt på rejsen, snarere end kun at fokusere på det endelige mål, nærer vi en følelse af fremgang og opmuntring, der holder os motiverede og tilfredse på den lange bane.

At finde glæde i de små ting er en kraftfuld praksis, der kan transformere vores daglige oplevelse og føre til en dybere, mere vedvarende form

Trin 5: Vær i nuet

Fokusér på at leve i nuet og nyde rejsen mod dit mål. Østlige filosofier minder os om faren ved konstant at ønske og stræbe efter fremtiden, hvilket kan lede til lidelse. Ved at være til stede reducerer du “at ville have” og “ikke at ville have” og finder i stedet fred i øjeblikket.

Dette trin opfordrer til en bevidst indsats for at fokusere på det nuværende øjeblik, fremfor konstant at lade tankerne vandre mod fremtiden eller dvæle ved fortiden. Det er en praksis, der ikke kun beriger rejsen mod at finde dit livsformål, men også forbedrer livskvaliteten ved at øge tilstedeværelsen og reducere angst og utilfredshed.

Praksis af Mindfulness

At være i nuet involverer praksis af mindfulness, hvilket betyder at være fuldt opmærksom og til stede i det øjeblik, der udfolder sig. Det kan praktiseres gennem meditation, hvor man fokuserer på sin vejrtrækning eller de sanseoplevelser, man har i øjeblikket. Denne form for praksis hjælper med at træne sindet til at blive i nuet og mindske distraktioner forårsaget af bekymringer om fremtiden eller fortrydelse over fortiden.

Accept og Slip Kontrollen

En vigtig del af at være i nuet er at acceptere nuet som det er, uden at forsøge at ændre det eller ønske det var anderledes. Dette indebærer at slippe behovet for kontrol over hvert aspekt af livet og i stedet omfavne usikkerheden og de naturlige flow i livet. Ved at acceptere nuet kan man finde fred i erkendelsen af, at ikke alt i livet kan eller skal kontrolleres.

Find Glæde i Simple Øjeblikke

At være i nuet opfordrer også til at finde glæde i de simple, ofte oversete øjeblikke i hverdagen. Det kan være noget så simpelt som varmen fra solen på din hud, en samtale med en ven, eller den ro, der kommer fra at lave noget med dine hænder. Disse øjeblikke kan virke ubetydelige, men de bidrager til en dybere følelse af tilfredshed og glæde i livet.

Reducer “At Ville Have” og “Ikke At Ville Have”

Ved at fokusere på nuet kan man reducere trangen til konstant at ønske sig noget andet eller mere, en tilstand der ofte fører til følelsen af, at noget mangler i ens liv. Østlige filosofier, såsom buddhismen, taler om lidelse forårsaget af begær (at ville have) og afvisning (ikke at ville have). Ved at øve sig i at være tilfreds med nuet mindskes disse tilstande, hvilket fører til en større følelse af indre fred og tilfredshed.

Øvelser for At Være i Nu

Der er flere måder at praktisere at være i nuet på, udover meditation. Daglige øvelser kan inkludere at spise uden distraktioner for virkelig at værdsætte maden, gåture, hvor du bevidst lægger mærke til omgivelserne, eller enhver anden aktivitet udført med fuld opmærksomhed. Det handler om intentionelt at sætte tid af til at være til stede og værdsætte nuet, uden at lade tankerne vandre.

At “Være i nuet” er ikke kun en praksis for at finde dit Ikigai, men også en livsstil, der kan føre til dybere tilfredshed, mindre stress, og en øget følelse af forbundethed med det liv, du lever. Det er en kontinuerlig proces, der kræver bevidst indsats, men som i sidste ende kan forvandle din oplevelse af hverdagen og berige din rejse mod at leve et meningsfuldt og formålsdrevet liv.

Konklusion

At finde dit Ikigai er en dybt personlig proces, der kræver tid, tålmodighed og ærlighed. Det handler ikke kun om at finde et job eller en hobby, der bringer glæde, men om at opdage dit sande formål i livet. Når du finder dit Ikigai, vil det ikke kun forbedre din livskvalitet, men også potentielt påvirke dem omkring dig positivt. Start din rejse i dag, og lad disse fem trin være din guide til et mere meningsfyldt og tilfredsstillende liv.

Fra Kraft til Klarhed: En Squashspillers Rejse mod Taoistisk Visdom

Min rejse mod en dybere forståelse af “effortlessness” begyndte ikke som en åndelig søgen, men snarere som et fysisk behov. I mange år havde jeg spillet squash med stor intensitet, altid med fokus på at slå hårdt til bolden. Denne anstrengende spillestil tog dog på min krop, især min skulder. Smerterne blev et konstant problem, og det blev klart, at hvis jeg ønskede at fortsætte med at spille, måtte jeg ændre min tilgang.

En dag på banen besluttede jeg mig for at eksperimentere. I stedet for at bruge kraft, valgte jeg at slappe af og lade mine bevægelser flyde mere frit. Jeg fokuserede på bløde og lange bevægelser uden anstrengelse. Overraskende nok førte denne ændring ikke kun til mindre smerte, men også til en markant forbedring af mit spil, der blev mere afslappet og intuitivt.

Det var en åbenbaring, der førte mig på sporet af effortlessness.

Et vigtigt aspekt af “effortlessness” er ideen om at opnå det maksimale med minimal anstrengelse. Det handler om at finde den mest effektive, ubesværede måde at handle på, som ofte involverer at vente på det rette øjeblik eller at lade tingene udvikle sig af sig selv, uden unødig indblanding.

Dette princip kan ses i mange aspekter af kinesisk kultur, fra kunst og poesi til kampsport og medicin. Også så var jeg på sporet af Wu Wei…

Taoisme: En Vejledning til Effortless Liv

Wu Wei er et fundamentalt begreb i taoismen, en filosofisk og religiøs tradition, der opstod i det antikke Kina. Dens rødder kan spores tilbage til omkring det 6. århundrede f.Kr., hvilket gør det til en af de ældste og mest dybtgående tankestrømninger i kinesisk filosofi.

I en tid, hvor vi alle kæmper med stress og en konstant travl livsstil, kan Wu Wei (effortless living) tilbyde en alternativ måde at se tingene på. Det handler om at anerkende, at vi ikke altid behøver at kæmpe imod, at det nogle gange er bedre at lade tingene ske og tilpasse sig situationen. Dette perspektiv kan hjælpe os med at finde en balance i vores liv og måske endda blive mere effektive ved at gøre mindre, men på en smartere måde.

Her er nogle grunde til, hvorfor Wu Wei er særligt relevant og vigtigt i dagens samfund:

1. Stress og Travlhed i Det Moderne Liv
Mange af os lever i et konstant kapløb mod tiden. Vores dage er fyldt med deadlines, forventninger og et konstant pres for at præstere. Denne konstante travlhed kan føre til stress og udbrændthed. Wu Wei tilbyder en modvægt til dette, en påmindelse om, at det nogle gange er mere effektivt at trække vejret dybt og lade tingene ske i deres eget tempo, i stedet for altid at kæmpe for at kontrollere hvert aspekt af vores liv.

2. Øget Mental og Fysisk Velvære
Ved at omfavne Wu Wei kan vi lære at håndtere stress bedre og finde ro i vores sind. Denne tilgang opmuntrer os til at være mere opmærksomme og til stede i øjeblikket, hvilket kan reducere angst og forbedre vores generelle velvære. Desuden kan en mindre anstrengt tilgang til livet også have positive fysiske konsekvenser, såsom lavere blodtryk og forbedret søvnkvalitet.

Den Grundlæggende Forståelse af Wu Wei

Wu Wei, som direkte oversættes til “ikke-handling” eller “handling gennem ikke-handling”, er et komplekst og nuanceret koncept. Det betyder ikke passivitet eller mangel på handling, men snarere en form for handling, der er i perfekt overensstemmelse med naturens og universets naturlige rytmer og dynamikker.

Den grundlæggende ide er, at ved at undgå at tvinge tingene og i stedet reagere på en naturlig, spontan måde, kan man opnå større harmoni og effektivitet.

Wu Wei, det taoistiske princip om “ikke-handling”, står i stærk kontrast til mange af de grundlæggende ideer og værdier, der er udbredt i den vestlige verden. Mens den vestlige tankegang ofte fremhæver betydningen af aktiv indsats, kontrol og konstant handling for at opnå succes og fremskridt, opfordrer Wu Wei til en tilværelse, der er i harmoni med naturens rytme. Dette indebærer en tilgang, hvor man handler med mindst mulig anstrengelse, i det rette øjeblik, og med en forståelse af, at nogle gange kan det være mere effektivt at lade tingene ske naturligt, i stedet for at tvinge dem til at ske.

I vores hurtigt skiftende og ofte stressfyldte moderne verden kan det gamle taoistiske princip om Wu Wei tilbyde en nøgle til balance og indre ro.

I modsætning til den vestlige vægt på individuel bedrift og konkurrence, fremmer Wu Wei en følelse af samhørighed og samarbejde. Det handler om at finde en balance og harmoni med omverdenen, både i forhold til andre mennesker og naturen. Denne tilgang understreger betydningen af at tilpasse sig og reagere på situationer på en måde, der føles naturlig og ubesværet, snarere end at forsøge at dominere eller kontrollere dem.

Endelig er der en markant forskel i synet på beslutningstagning og problemløsning. Vestlige traditioner lægger stor vægt på logik, videnskab og rationalitet, mens Wu Wei fremhæver intuition og spontanitet som vigtige redskaber. Det opmuntrer til at stole på indre fornemmelser og reagere spontant, hvilket står i kontrast til den mere analytiske og planlagte tilgang, der ofte ses i vestlige samfund. Denne kontrast åbner op for en diskussion om, hvordan forskellige tilgange til livet kan berige vores forståelse af, hvad det betyder at leve godt.

Naturlig Spontanitet

I taoistisk filosofi er konceptet om naturlig spontanitet en fascinerende facet af Wu Wei, der opfordrer os til at omfavne en mere intuitiv og ubesværet tilgang til livet.

I en nutidig kontekst kan Wu Wei tilbyde en alternativ måde at se verden og vores interaktioner i den. Det opfordrer til en tilgang til livet, der værdsætter flow, tilpasningsevne og en dybere forbindelse med den naturlige verden, hvilket kan være en kraftfuld modgift til det ofte hektiske og stressfyldte tempo i moderne liv.

Wu Wei indebærer også en form for naturlig spontanitet. Det handler om at handle naturligt og ægte, uden kunstighed eller falskhed. At være i Wu Wei-tilstand er at være i et flow, hvor handlinger udføres ubesværet og i fuld overensstemmelse med øjeblikkets krav.

Forestil dig, at dine handlinger flyder fra dig med samme lethed, som vand flyder ned ad en flod – dette er essensen af naturlig spontanitet. Det handler ikke om at foretage impulsive eller uovervejede valg, men snarere om at tune ind på din indre stemme og tillade, at dine reaktioner og handlinger kommer naturligt og uden tvang.

Ved at lytte til vores intuition og tilpasse os nuets krav, kan vi handle på måder, der er mere i tråd med vores autentiske selv og den naturlige orden omkring os.

Denne tilgang kan åbne op for en ny verden af frihed og harmoni i vores hverdag, hvor vi føler os mere forbundne med vores handlinger og mindre bundet af stress og overanalysering. Det er en invitation til at omfavne livets uberegnelighed med åbenhed og tillid, hvilket fører til et rigere, mere tilfredsstillende liv.

Flow

I vores udforskning af Wu Wei og princippet om naturlig spontanitet, kan vi ikke undgå at berøre det dybtgående koncept af ‘flow’ – en tilstand, hvor vi bliver fuldstændig opslugt af det, vi gør, og hvor hver handling synes at flyde ubesværet fra den næste. Flow er den sublime oplevelse af fuldstændig immersion i en aktivitet, hvor tid synes at forsvinde, og vi bevæger os med øjeblikkets rytme i perfekt harmoni. Det er en tilstand, der ofte associeres med kreative processer og atletiske præstationer, men det kan også finde sted i de mest almindelige dagligdags aktiviteter, når vi er fuldt til stede og engagerede. At finde flow i vores liv, specielt i sammenhæng med Wu Wei, betyder at lade vores handlinger være guidet af en følelse af naturlig spontanitet og intuition, og dermed skabe en dybere forbindelse mellem vores indre selv og de opgaver, vi udfører. Når vi opnår denne tilstand, opstår der en følelse af lethed og glæde i vores handlinger, og det er her, vi ofte finder vores største tilfredsstillelse og præstationer. Flow er ikke bare en tilstand, vi stræber efter, men en naturlig manifestation af at leve i overensstemmelse med Wu Wei – et vidnesbyrd om, at når vi er i harmoni med os selv og vores omgivelser, kan livet ikke blot føles mindre anstrengende, men også dybt berigende.

Intuition

Intuition spiller en central rolle i forståelsen af Wu Wei og det at leve i flow. I en verden, hvor vi ofte bliver opfordret til at træffe beslutninger baseret på logik, data og grundig analyse, minder Wu Wei os om, at intuition er en lige så værdifuld vejleder. Intuition er den indre stemme, den umiddelbare forståelse eller følelse, som ikke altid kan forklares rationelt, men som ofte leder os i den rigtige retning. I praksis med Wu Wei er det at stole på og følge denne intuition en måde at afstemme vores handlinger med universets naturlige rytmer. Det handler ikke om at ignorere rationel tænkning, men snarere om at finde en balance, hvor vi tillader vores instinktive viden at guide os sammen med vores rationelle overvejelser. Ved at lytte til og værdsætte vores intuition, åbner vi op for en mere autentisk og spontan måde at leve på, hvor beslutninger og handlinger føles mere i tråd med vores ægte selv. Dette kan føre til en dybere tilfredsstillelse i vores personlige og professionelle liv, da vi er mere afstemte med, hvad der virkelig betyder noget for os. I en verden, der ofte kan føles overvældende og kompleks, tilbyder intuition en vej til klarhed og enkelhed, hvilket er essensen af at leve efter Wu Wei.

Simpelt og Ubesværet

I en verden, der ofte synes kompleks og overvældende, tilbyder taoismens princip om simpelhed og ubesværet levevis en vej til klarhed og ro. Dette taoistiske koncept handler om at fjerne unødvendig kompleksitet fra vores liv, både mentalt og fysisk, og i stedet leve på en måde, der føles naturlig og autentisk for os.

Skønheden i det Enkle

Simpelhed i taoismen er ikke blot en æstetisk værdi, men en dyb filosofisk tilgang til livet. Det handler om at skære ned på det overflødige og finde skønheden og tilfredsheden i det basale og fundamentale. Når vi fokuserer på simpelhed, begynder vi at værdsætte de ting, der virkelig betyder noget – relationer, oplevelser, personlig vækst – frem for materiel overflod og overfladiske præstationer. Dette skift i fokus kan føre til dybere glæde og tilfredshed.

Ubesværet Livsstil

At leve ubesværet, som er så centralt i Wu Wei, betyder ikke at undgå indsats eller ansvar. Det betyder snarere at tilgå vores indsats og udfordringer på en måde, der ikke føles tvunget eller stressende. Ved at fjerne unødvendig kompleksitet i vores tanker og handlinger, kan vi finde en måde at udføre vores opgaver på, der føles mere naturlig og mindre anstrengende. Det handler om at finde en naturlig flow i vores dagligdag og arbejde, hvor vi er i stand til at reagere på udfordringer med ro og klarhed i stedet for angst og modstand.

I praksis kan dette betyde at forenkle vores hjem, vores skemaer, og måden vi kommunikerer på. Det kan også være en mental proces, hvor vi arbejder på at slippe bekymringer og negative tankemønstre, der bidrager til unødvendig stress og angst. At vælge simpelhed kan være så enkelt som at træffe bevidste valg om, hvad vi siger ja til, og hvad vi lader være i vores liv. Ved at fokusere på det, der virkelig er vigtigt, og slippe resten, kan vi leve et mere afbalanceret og tilfredsstillende liv.

I essensen opfordrer dette taoistiske princip os til at genoverveje, hvad det betyder at leve et godt liv. Det minder os om, at en tilværelse, der er fyldt med enkelthed og ubesvær, ikke er mindre rig eller meningsfuld – faktisk kan det være nøglen til en dybere forståelse af lykke og tilfredshed.

At Anvendelse Taoistiske Lærdomme i Praksis

For at integrere det taoistiske princip om Wu Wei i hverdagens virvar, kan vi dykke ned i tre dybtgående taoistiske praksisser: mindfulness og tilstedeværelse, selvindsigt og selvudvikling, og den dyrebare praksis af stilhed og refleksion. Disse er mere end blot filosofiske idéer; de er praktiske redskaber, som kan omsættes til handling i alt fra sportslige aktiviteter til at forbedre personlige relationer og forøge effektiviteten i vores professionelle liv. Denne tilgang til livet tilbyder en vej til en mere afbalanceret, autentisk og tilfredsstillende tilværelse, hvor vi lærer at navigere i livets udfordringer med større ro og klarhed.

Mindfulness

Mindfulness og tilstedeværelse handler om at være fuldt ud opmærksom på det nuværende øjeblik. Det er en praksis, der kan udøves i enhver situation – fra at spille squash, hvor du fokuserer på hvert slag og bevægelse, til at være i en samtale, hvor du lytter aktivt og er fuldt til stede med den anden person. Denne praksis hjælper med at øge forståelsen og forbindelsen til nuet, hvilket gør det muligt at handle mere i overensstemmelse med Wu Wei. Ved at være opmærksomme på nuet reducerer vi distraherende tanker og bekymringer om fortiden eller fremtiden, hvilket gør det lettere at reagere naturligt og spontant.

Selvindsigt og Selvudvikling

At forstå dine egne behov, ønsker og begrænsninger er et afgørende skridt mod at leve i harmoni med Wu Wei. Denne forståelse opnås ikke natten over, men er en løbende proces. At tage tid til at reflektere over dine værdier, reaktioner og adfærdsmønstre giver mulighed for en dybere selvindsigt, som igen leder til mere autentiske og ubesværede handlinger. Denne praksis hjælper dig med at identificere, hvornår dine handlinger er i overensstemmelse med din sande natur, og hvornår de er drevet af eksterne forventninger eller indre usikkerheder.

Stilhed og Refleksion

I en verden fuld af konstant støj og distraktioner, understreger taoismen vigtigheden af stilhed og refleksion. At tage tid til at være stille, enten gennem meditation, gåture i naturen, eller blot at sidde stille med dine tanker, kan åbne op for en verden af indre fred og klarhed. Disse stille øjeblikke er essentielle for at genoprette forbindelsen til din indre kerne og for at give plads til intuitionen. Refleksion giver os mulighed for at bearbejde vores oplevelser og indsigter, hvilket gør det muligt at handle mere i overensstemmelse med vores ægte selv, og dermed praktisere Wu Wei i hverdagen.

At mestre kunsten at leve efter Wu Wei er en livslang rejse, som kræver tålmodighed, øvelse og en vilje til at dykke dybt ind i egen selvforståelse. Ved at udøve mindfulness og tilstedeværelse, udvikle selvindsigt og værdsætte stilhed og refleksion, kan vi begynde at opleve livet på en mere afslappet, autentisk og harmonisk måde.

Integration i samfundet

Ved at omfavne Wu Wei’s tilgang til ikke-handling og naturlig spontanitet, kan vi finde nye måder at forbedre vores arbejdsliv, uddannelse, kunstneriske udtryk og personlig udvikling.

Når vi udforsker integrationen af Wu Wei i vestlige sammenhænge, bliver det klart, at selv om det kan synes som en fjern østlig filosofi, findes der faktisk mange praktiske eksempler, hvor dets principper allerede anvendes eller kunne finde anvendelse.

1. Forretningsledelse: Et eksempel på Wu Wei i den vestlige verden kan findes inden for området for forretningsledelse. I stedet for den traditionelle kommanderende og kontrollerende ledelsesstil har nogle ledere taget en mere afslappet tilgang, hvor de fokuserer på at skabe et miljø, hvor medarbejdernes naturlige talenter kan blomstre. Ved at give medarbejderne frihed og tillid til at tage egne initiativer, fremmer disse ledere et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø, hvilket ofte resulterer i højere medarbejdertilfredshed og bedre resultater.

2. Psykoterapi og Selvudvikling: Wu Wei’s principper er også blevet integreret i vestlige psykoterapeutiske praksisser. For eksempel anvender mindfulness-baseret terapi en tilgang, der ligner Wu Wei, ved at opfordre klienter til at observere deres tanker og følelser uden at dømme eller forsøge at kontrollere dem. Denne tilgang kan føre til større selvindsigt og en reduktion i symptomer på angst og depression.

3. Pædagogik: I uddannelsessektoren kan Wu Wei-inspirerede metoder anvendes til at fremme en mere intuitiv og elevcentreret tilgang til læring. I stedet for stramt skemalagte lektioner og stive pensum, kan lærere skabe et miljø, hvor eleverne opmuntres til at følge deres nysgerrighed og interesser. Dette kan føre til en dybere og mere meningsfuld læringserfaring for eleverne.

Disse eksempler viser, hvordan Wu Wei’s principper kan og allerede bliver integreret i forskellige aspekter af det vestlige liv. Resultaterne af denne integration spænder fra forbedret mental sundhed og øget kreativitet til mere effektive og humane forretnings- og uddannelsesmetoder.

Afsluttende Tanker

Min erfaring på squashbanen viste mig vejen til en dybere forståelse af, hvordan man kan navigere i livet med større lethed og klarhed. Ved at integrere disse taoistiske principper kan vi måske finde en mere ubesværet vej gennem livets komplekse landskab.

Hvad er spiritualitet

Vores 5 sanser leder os til at tro, at verden kun består at det, som vi kan opleve med de 5 saner, men alt i den fysiske verden er en manifestation af den spirituelle verden. – Og det er ofte i den spirituelle verden, at den skjulte årsag og grund skal søges til enhver begivenhed.

Virkeligheden som vi oplever den, kan op deles i 2 verdner. En som kan opleves med vores 5 fysiske sanser, og en spirituel verden, som ikke kan opleves gennem vores fysiske sanser.

Vi mangler at udvikle en ekstra sans for at leve vores liv fuldt ud, i overensstemmelse med den spirituelle verden.

Denne sans er vores spiritualitet. Vores intuition – den indre stemme – den 6. Sans.

Vi har en indbygget en mekanisme, der i sidste enden vil lede os til spirituel opvågning. Det er vores ego, som vil blive ved med at søge mere og mere tilfredsstillelse, og det vil i sidste ende lede den til spirituel opvågning.

Vi har så travlt i dag og vi bliver ført rundt af vores daglige rutiner og kommer længere væk vi er fra os selv. De fleste af os, har ikke tid til at stoppe op og mærke efter, om vi har det godt, og desværre er der mange, der på et eller andet tidspunkt rammer ind i en krise med stress eller depression. Det er hvad der sker, når vi ikke er forbundet til os selv og særligt til vores spiritualitet.

Jo mere du sætter dine talenter og evner i Egoets tjeneste, jo mere opsplittet vil du føle dig, og livet føles som en kamp. Jo mere du lader din spiritualitet være sin ledetråd, jo mere harmonisk og opfyldende vil livet følelses.

Egoet vil på den ene eller anden måde lede os til den erkendelse, at vi skal transformerer vores inderste væsen og komme vores evige begær efter fysisk tilfredsstillelse til liv.

Ægte lykken skal søges i den spirituelle verden

Spiritualiteten tilbyder mening i livet og dermed også retning for, hvordan livet skal leves. Spiritualitet giver en større følelse af, at være i live og at livet giver personlig tilfredsstillelse, og at vi er i balance med os selv.

Det er ikke den samme flygtige lykkefølelse, som når du får en gave eller når et mål. Den form for lykke er afhængig af den fysiske verden og det du oplever i denne. Den lykkefølelse der kommer indefra og er lang mere dybtfølt og ikke afhængig af ydre omstændigheder.

Når du skal realiserer dit spirituelle potentiale, så handler det ikke om at frigøre dig fra den fysiske virkelighed, men om at bringe de spirituelle kvaliteter ind i den fysiske verden og være i kontakt med dem hver dag.

– søg spirituel vækst hver dag, bare 5 minutter er nok
– før en spirituel dagbog
– spørg sig selv, lever du virkelig det liv du gerne vil…
– spørg sig selv, hvad søger egoet at udvikle i mig
– hvad er mit spirituelle tema i øjeblikket

Du skal således finde frem til din spirituelle identitet og leve i overensstemmelse med denne.  Når du er i kontakt med din spirituelle identitet, så føler du dig lykkelig, fri og at du lever i overensstemmelse med dit livs formål. Det hele giver mening…

Husk, Det du giver opmærksomhed og energi, det vil vokse i dit liv.

Den spirituelle dimension

Her er hvad jeg lærte af Henning Davernes bog, Find din gnist. Fra 2012. Hennings baggrund er i kampsport, og direkte influeret af Østens visdom og kampsportstradition.

Krigeren må først træne kroppen, så sindet og til sidst ånden. Når krigeren har en stærk krop, så kan han klare sig i kamp, men har krigeren et godt sind, så kan han med den rigtige teknik klare en fysik overlegen modstander, og når krigeren er forbundet med ånden, så kan han vinde, uden at det kommer til kamp. Det mest potente ligger derfor i ånden.

Derfor skal vi lære at ligge et nyt fokus, hvis vi skal blive bedre til at takle de kampe vi møder i hverdagen. Det er tid til at finde vores spiritualitet, og føle styrken, når vi forbinder os til samme ånd, som der omtales i kampsporten.

Din indre verden.
Du kender scenen. En mester i kampkunst sidder roligt ved foden af bjerget i dyb meditation. Han er i den indre verden. Han arbejder med sig selv. Ikke bare sine tanker og følelser, men han er forbundet til noget langt dybere. En indre ro og nærværd til livet, der ikke opleves i almindelig vågen tilstand. Det er her, at han henter sin styrke – den kommer indefra, men ikke bare fra ham selv. Den indre verden er på dette niveau ikke adskilt i tid og rum. Det kan bedst beskrives som en helt anden dimension. Mesteren føler nærværet af en dyb bevidsthed, der gennemtrænger alt i denne verden og som er tilstede i alt. Denne bevidsthed visker visdom ind i hans sind og giver ham vejledning om livet og de udfordringer han møder.

Den spirituelle dimension
Senest er videnskaben begyndt at formulerer teorier, der både minder om, og forklarer østens spirituelle traditioner.

Kvantefysikken postulerer bl.a. Der er mere til den fysiske virkelighed end det vi kender i dag. Virkeligheden er ikke kun begrænset til 3 dimensioner, måske nærmere 11 dimensioner. Denne teori er lige så skælsættende og vidtrækkende som dengang det blev postuleret, at jorden var rund. Med dette nye paradigme får mennesket en ny forståelse af verden og en helt ny række af handlemuligheder.

Lær at se hele spillet

En metafor kan lære os hvad der sker, når vi forstår de 11 dimensioner; Et spil billard. Du kan se bordet og nogle kugler på bordet. Men kun den hvide, den sorte og den røde kugle. Spillet synes uden orden og uden sammenhæng. Nogle gange bevæger kuglerne sig uden synlig årsag og virkning. Det skyldes, at vi ikke kan se alle kuglerne i spillet som f.eks de grønne og de blå. Med en forståelse af virkeligheden i 11 dimensioner, så er det som at kunne se alle kuglerne i spillet. Alle kugler bevæger sig nu i en præcis og forudsigelig orden med årsag og virkning.

En anden teori fra kvantefysikken er at disse nye dimensioner er direkte påvirket af bevidsthed. Intentionen er afgørende for hvad der sker. Kvantefysikken postulerer, at virkeligheden er et felt af potentiale og bevidsthed er afgørende for den fysiske virkelighed.

I vores metafor betyder det at, det er vores bevidsthed, der sender den hvide kugle afsted, som så rammer ind i andre kugler (den fysiske virkelighed) og påvirker deres vej over bordet.

Spiritualitet handler der for ikke om at kontrollerer den fysiske verden, men sætte spillet i gang således udfaldet bliver som ønsket.

Vi er alle forbundet i den spirituelle dimension

På liggende vis er lægevidenskaben begyndt at interesserer sig for, hvordan en patiens bevidsthed påvirke sygdom og healing. Lægerne har fundet ud af, at bare tanken om at skære sig selv i hånden påvirke de hvide blodlegemer. Endnu mere forunderligt var det, at blodlegemerne også reagerede, da de var taget ud af patientens krop og stod i et reagensglas.

Med et verdensbillede, hvor vi er forbundet gennem flere dimensioner, og hvor alt hænger sammen giver disse nye teorier og spirituelle traditioner mening. Tanken påvirker vores verden, vores krop, cellerne og endda vores DNA.

Men det har længe været kendt i Østens traditionelle visdom. Derfor er deres praksis også bygget op omkring bevidsthedstræning, og opmærksomhed mod den spirituelle dimension. Formålet er at træne sin bevidsthed til et højere niveau, hvor denne forbundenhed opleves. Østens mestre siger, at vi alle er forbundet, at vi er en del af en større bevidsthed. At Vi alle er En …

Samme budskab findes i næste alle verdens store religioner.

Den spirituelle praksis i alle religioner handler om at forbinde sig til denne større bevidsthed eller guddommelighed, der er alle steds nærværende og gennemtrænger alt. At leve i harmoni og overensstemmelse med den balance, der eksisterer i den spirituelle dimension.

I ching – forvandlingernes bog

I Ching – Forvandlingernes Bog, hører ubestridelig til blandt verdenslitteraturens vigtigste bøger. På én gang en spådomsbog og filosofisk klassiker, der i mere end 3000 år har fungeret som åndelig vejleder for utallige mennesker. I Ching menes at rumme al østens visdom, koncentreret i 64 hexagrammer, således at man roligt kan sige, at årtusinders visdom er bearbejdet I CHING.
I Ching stammer fra gammel kinesisk spådomskunst. De gamle kinesiske spådomsmænd yndede at spå ved at brænde nogle knogler og baserede deres forudsigelser på om knoglerne revnede eller ej. Andre spådomsmetoder var at varme et skildpaddeskjold op og studere de revner, der herved fremkommer. Idet spådomskunsten tog udgangspunkt i Yin-Yang, symboliserede en brudt linje den kvindelige, negative og passive kraft Yin samt svaret “Nej”, mens en ubrudt linje symboliserede den mandlige, positive og aktive kraft Yang, samt svaret “Ja”.

Begrænsningen til disse to svar var snart utilstrækkelig og man fandt derfor på at lave nogle tegn, der hver indeholdte to linjer, hvorved svarmulighederne blev fordoblet til fire. Senere blev endnu en linje tilføjet og der kunne nu dannes otte forskellige muligheder. Disse blev benævnt trigrammer og til hver af disse blev knyttet forskellige karakteristika. Ved at kombinere de otte trigrammer kom man op på 64 svarmuligheder – hexagrammerne. Nedenfor illustreres udviklingen.

Hver af de 64 hexagrammer har et navn og en betydning man kan slå op i bogen I Ching. Til hvert hexagram knytter sig to tekster: Én som kommenterer hexagrammet, og én som kommenterer, de enkelte linjer i hexagrammet. Endvidere er fortolkning af hvert hexagram baseret på betydningen af de trigrammer, det er dannet af.

Denne rækkefølge er, ifølge traditionen, skabt af kong Wen (1099-1050 BC).  Som man kan se roterer hexagrammerne, hvor de kan. F.eks. 5 og 6. De grå hexagrammer, som står over eller under de sorte er roterede. De andre er modsætninger til hinanden.

I Ching´s historiske baggrund.

De vigtigste personer i I-Ching´shistorie er Tu Hsi, Kong Wan, Hertugen af Chou og K´ung-fu-Tse.
Tu Hsi tilhørte de fem kongers periode (2852-2205 f.Kr.).

Det siges, at han en dag under en jagttur fik øje på en skildpadde. Han bemærkede det mønster, der var på dens skjold. Det var et usædvanligt mønster af tre linjer, nogle brudte og andre ubrudte. Gennem megen meditation fik Tu Hsi lavet et system af visdom og spådom ud fra disse linjer.

Kast et hexagram og spørg I Ching

Man opstiller et hexagram (spørger I Ching til råds) ved at man tænker på et spørgsmål og derefter kaster tre mønter seks gange. Man kan bruge hvilke som helst mønter. Det eneste kriterium er at det er nemt at skelne mellem de to sider. I Kina ser man ofte at der benyttes specielle mønter udfærdiget til formålet. Disse siges at være lykkebringende.

1. Tre mønter i dine lukkede hænder rystes og kastes. Kan evt. et virtuelt hexagram her: http://www.ichingonline.net/cast3.php?q=test

2. Krone tælles som tre og plat som to, og værdien af alle tre mønter adderes. Tre krone giver altså summen ni, to krone og én plat giver otte osv.

3. Er tallet ulige, træk da en ubrudt linje. Er det lige, trækkes en linje, der er brudt i midten. Skriv linjens numeriske værdi ved siden af den.

4. Kast mønterne igen for at nå frem til dit hexagrams anden linje. Træk denne linje ovenover, ikke under, den første linje.

5. Gentag denne fremgangsmåde, indtil du har seks linjer over hinanden. Husk at gå opadrettet frem fra den første linje, ikke nedad. Dit hexagram kan f.eks. se sådan ud:

6. linje: ——— 9
5. linje: —   — 8
4. linje: ——— 7
3. linje: ——— 9
2. linje: ——— 7
1. linje: —   — 6
7. Læs teksten for dette hexagram frem til det afsnit, der hedder “FØRSTE LINJE”. Herudover skal du kun læse afsnittene for de linjer, der har “bevæget sig” i dit hexagram. Bevægbare linjer er dem, der bærer værdien 6 eller 9. I eksemplet her er linjerne l, 3 og 6 alle bevægelige.6. De nederste tre linjer er det nedre trigram, mens de tre øverste udgør det øvre. Slå hexagram, du har kastet op her: http://netspirit.dk/new/?page=292#sect292_5 I eksemplet her er det nummer 50.

8. Når du har læst teksten for hexagrammet og evt. bevægelige linjer, ombytter du nu disse linjer med deres modsætninger. I eksemplet her bliver den første linje nu ubrudt, tredie og sjette linje brudt. Slå det nye hexagram op. Her har det nummeret 54.

9. Det andet hexagrams tekst læses for yderligere at belyse instruktionen i det første. Læs ikke teksten for nogen af linjerne, blot selve de indledende afsnit.

I-Chings grundprincipper:

Ifølge filosofien T’ai Chi ældes en kraft når den har nået sit klimaks og så forvandles den til sin modsætning. Idet tallet seks repræsentere gammel Yin og tallet ni repræsentere gammel Yang, skal disse laves om til deres modsætning.

Hvor den første hexagram fortæller om ens nuværende situation, så fortæller den næste hexagram om fremtidig muligheder. Er der ingen transformation i hexagrammet, dækker tolkningen af det oprindelige hexagram såvel nutid som fremtid. Dette betyder at der til hvert hexagram kan være seks mulige hexagrammer fra transformationen.

Naturen er hele tiden i bevægelse, altid skiftende. For at kunne blive inden for livets kræfter må du hele tiden være i bevægelse, hele tiden forandres.

Dømmekraften afgør, om vores ord eller handlinger bringer lykke eller ulykke, samvittighedsnag eller ydmygelse. Dette hjælper os til altid at træffe de rigtige beslutninger.

 

Kilder:

Jedi krigernes 10 spirituelle øvelser

Star Wars filmen kom frem, da jeg var en lille dreng. Jeg var straks meget fascineret af filmens univers og de fantastiske filmeffekter og særligt heltene – Jedi krigerne. Her i mit voksenliv er Star Wars stadig en fantastisk film, men jeg er mere optaget af de spirituelle overbevisninger, som Jedi krigerne i filmen lever efter.

På min seneste rejse til USA blev jeg meget overrasket over at lære, at her i Guds eget land er den hurtigst voksende religion Jediisme. Altså den tro som Jedi krigerne praktiserer i Star Wars filmene. En tro der er baseret på ren fiktion – men principperne er alligevel ikke helt ukendt måske endda universelle.

I min researchs på nettet kom jeg forbi en hjemmeside, der har en oversigt over den grundlæggende lærdom i Jediisme. Jeg har her udvalgt og oversat 10 grundlæggende spirituelle øvelser, men undladt referencerne til filmens univers – (Jedi, The Force og The Dark Side). I stedet har jeg brugt hverdagsbegreber. Måske kan disse overbevisninger hjælpe dig med at leve et lykkeligere liv og i mere balance med dig selv.

 1. Vær opmærksom  dine tanker
  Det du oplever, bliver farvet af dine tanker mens du oplever det. En opleves kan være både god og dårlig. Vær derfor altid positiv i dine tanker og husk at tanker bliver ofte til selvopfyldende profetier.
 2. Lev dit liv i nuet.
  Vores sind interesserer sig ikke for nuet, men er mere optaget af at fortolke fortiden og planlægge fremtiden. Du må træne i at slippe fortidens bånd og bekymringer om fremtiden, for at lade sindet være tilstede og fuldt opmærksomt på nuet. Lev ikke i fortiden eller i bekymringer om fremtiden.
 3. Oprethold et klart sind.
  Vores sind kan blive rodet og inficeret af fremmede tanker og holdninger. Sindet skal derfor renses, så der kun er sunde tanker og holdninger, som du tillader at påvirke dit liv. Dette opnås gennem meditation, fordybelse og opmærksomhed på nuet.
 4. Hav tillid til dine følelser og intuition.
  Sindet synkroniserer sig med universet. Lad universets intention udtrykke sig gennem dig. Dine følelser er et kompas her i livet, og det er gennem dine følelser, at du er forbundet til andre mennesker og i sidste ende hele universet. Jo mere du er i kontakt med dine følelser, jo mere vil du kunne fornemme andre mennesker og verden omkring dig.
 5. Vær opmærksomme  vrede, frygt, aggressivitet og had.
  Hvis du fornemmer disse destruktive følelser, må du udrense dem fra dit sind. Disse følelser vil kun føre dig til lidelse. Du skal i stedet fylde dit sind med kærlighed og medfølelse og lade det smitte mennesker omkring dig.
 6. Vær tålmodig.
  I tålmodighedens lys tillader du dig selv at vælge det rigtige og ikke kun det umiddelbare tilfredsstillende. Når du mærker tvivl, så hav tillid til at den rigtige løsning vil vise sig med tiden.
 7. Husk din træning
  Det er lige så vigtigt at træne sindet og hjernen som kroppen. Det er med træning, at du kommer i kontakt med dit sande jeg, og kan leve i overensstemmelse med dit formål her i livet. Når verden udfordrer dig, så er det din træning, der har gjort dig stærk nok til at stå fast.
 8. Der findes ikke tilfældigheder
  Accepter at alt hvad der virker som tilfældige begivenheder, slet ikke er tilfældige begivenheder, men rummer en skjult mening for dig. Du har et formål her i livet, og det hvisker universet til dig. Det er kun med opmærksomhed på nuet og i et stille sind, at du kan høre det…
 9. Mærk universets kraft i dig
  Vær opmærksom på den energi der binder alle levende væsner sammen, og som gennemstrømmer hele universet. Træn din opmærksomhed på denne energi og lær at fornemme den i dig selv og verden omkring dig.
 10. Beskyt balancen
  Verden og universet er skabt i en fin balance. Menneskers frygt og grådighed truer denne balance, og truer med ufred. Det er kun gennem fred, forståelse og harmoni, at konflikter løses og balancen bevares.

Gnosis – en vej til spirituel oplysning

Skabelsesberetningen, som jeg lærte den, har altid føltes lidt mærkelig. Det var som om, at der manglede noget. At historien var der, men budskabet var gået tabet. Det var derfor, at jeg med stor interesse fandt fortolkninger af disse gamle tekster. Fortolkninger, der giver ny mening og rummer dyb visdom om den spirituelle verden og menneskets fald fra spirituelle væsner og vores vej tilbage til ophøjet bevidsthed.

Kundskabens træ

Kundskabens træ var det eneste træ i Edens Have, som Gud forbød mennesket at spise af. Før mennesket spiste af træet frugter kunne mennesket ikke få børn. Det var kun for Gud at skabe liv, og mennesket havde på dette tidspunkt endnu ikke blevet spaltet i to køn. Dette skete  efter Adam og Eva spiste af kundskabens træ faldt mennesket fra at være spirituelle væsner, der er forbundet med Gud (De kan høre og tale med ham) til en fysisk eksistens i to køn. Men med sig fik mennesket en af Guds største magter, som vi nu besidder i seksualakten – At skabe liv.

Seksualakten

Seksualakten var i rigtig gamle dage et helligt ritual, der kun blev praktiseret i templerne, og som blev overvåget af engle. Menneskene måtte rejse til disse templer for at skabe liv under den rigtige vejledning og kontakt med Gud. Det er i dag den rejse, som vi kender som bryllupsrejse. Formålet var at frembringe et barn.

Det er en stor kraft at bære rundt på – evnen til at skabe liv. Når vi spilder vores seksuelle energi på orgasme, så bruger vi den ikke på oplysning af sjælen og spirituelle sanser. Energien brænder ud i den fysiske krop som orgasmen, og fastholder mennesket i en tilstand af fysisk bevidsthed.

Symbolerne lever stadig i vores eventyr

Fra snehvide kender vi frugten fra træet igen. Symbolikken er igen, at den er forbudt at spise. Hvis vi spiser den, så vil vi opleve, at den har en sød og dejlig smag for den fysiske krop, men frugten er forgiftet, og den vil forgifte vores spirituelle væsen til at sove i evighed. (Herfra stammer forestillingen om, at man bliver blind af at få for mange orgasmer).

Vi mister forbindelsen med den højre form af virkeligheden og fastlåses i en fysisk tilstedeværelse. Denne opdagelse af begær leder til et liv i smerte. Det frigiver det onde ind i verden og giver et liv i lidelse. Det var det, som Adam og Eva oplevede efter de spiste frugten af kundskabens træ.

Det er begæret, der får dig til at falde

Det er begær, der har fået engle til at falde fra himmelen, og det er begær, der har fået mennesket til at falde som spirituelle væsner og fastlåses og i en fysisk oplevelse af verden.

Begær gør dig til en slave, og begær fører dig til et liv i smerte. – Det er beskeden fra alle store religioner.

Ilden vokser jo mere brænde man giver den. Derfor kan man ikke slukke ilden med brænde, men ved at nægte ilden brænde. Sådan er det også med begær. Jeg mere man giver efter for sit begær, jo mere kræves der næste gang.

Helten skal besejre dragen, som vi får det fortalt i eventyr og myter. Dragen er et billede på vores egen lyst og begær – vores ego. Det er når vi følger vores begær, at slangen fra Edens have (Kundalinien) falder ud af kroppen, og djævlen viser sin hale.

Transformer dit begær til spirituel energi

Det er gennem sex, at mennesket fødes. Det er gennem sex, at mennesket skal genføde sin sjæl i den menneskelige krop. Seksuel energi skal transformeres til spirituel energi, så vi igen kan blive til spirituelle væsner, der kan forbinde os med vores skaber.

Når 2 mennesker forenes i sex, så frisættes energien, og der kan skabe nyt liv. I stedet for at slippe energien ud af kroppen, så skal den holdes inde i kroppen og skabe spirituel energi og derigennem give fødsel til spirituel bevidsthed.

God fornøjelse med Videoerne

Sandheden om Jesus

Jesus var en af de store læremestrer som er givet mennesket i vores spirituelle udvikling, men spørgsmålet trænger sig på. ”Fik vi hele hans lærdom” Evangelierne, der er skildringer og hans liv og færden er skrevet mange år efter hans liv og ikke af de disciple, der var tættes på ham. Evangelierne er skrevet ud fra beretninger og betragtninger gennem det offentlige øje.

Måden man bedst bevarer visdom gennem mange generationer og som ligner den måde, som visdom bliv videregivet på Jesus tid finder vi i dag i Asien, hvor viden har gået i arv gennem mange generationer. Her er der altid en offentlig version, som alle kan lærer og som er en forudsætning for at kunne forså den dybere viden, praksis og mystik, som kun blev givet videre til udvalgte elever.

På samme måde var der en viden som Jesus gav til offentligheden gennem hans prækner, og der var den viden som kun blev givet til disciplene. Dette bliver også nævnt flere gang i det nye testamente eks. Hvor disciplene modtager velsignelsen, og får besked på at de skal drage ud i verden og bygge kirker i hans navn, hvor budskabet kan blive forkyndt, og mennesket kan lære Jesus visdom.

På Jesus tid blev denne tro og visdom betragtet kætteri. Her var det de Romerkeske guder, der var fremherskende, og Jesus tilhænger blev jagtet og slået ihjel.

Hvorfor kun 4 beretninger om Jesus?

Det var Konstantin, som også søgte tronen i Rom, der fik en afgørende betydning for kristendommens udvikling. Ifølge hans beretning fik han et tegn fra Gud om, at han skulle lede et angreb mod Rom i Kristendommens tegn – så ville sejrer.

Efter dette blev Konstantis Kejser af Rom og han gjorde Kristendommen til statsreligion. På dette tidspunkt var der ikke kun 4 evangelier om Jesus, men mange i omløb. Konstantin besluttede, at det kun var de 4 som vi i dag kender som det nye testamente som var ”Ægte beretninger” om Jesus liv. Alle andre beretninger blev ulovlige ved lov og brændt. Sidenhen blev det kirken selv, der med inkivationen dræbte mennesker der forkyndte en anden visdom, end den som kirken havde patent på.  Kirken brændte alle spor af en anden visdom givet af Jesus.

Nye beretninger om Jesus

Først i nyere tid er der fundet nye beretninger om Jesus, der kan dateres tilbage til tiden, hvor det nye testamente er skrevet.  Nu er vi bekendt med Judas evangeliet, der skildrer en helt anden Jesus og giver Judas en helt anden rolle, end den vi kender fra Det Nye Testamente.

Således står vi i dag tilbage med kun en lille håndfuld beretninger om Jesus liv, men med en mere moden kirke, hvor man ikke bliver brændt for kætteri. I dag er der ca. 8.000 forskellige trosretninger der forkynder hver deres udgave af Jesus budskab.

Den positive vej til spirituel opvågning

Alle trosretninger fortæller om spirituel opvågning, at vi skal vælge den gode og den positive vej. Det er meget simpelt, at have et billede af, at der er en engel på den ene skulder og en djævel på den anden. Men dette billede føles ikke rigtig. Der er en underliggende forståelse i dette billede. Kimen til forståelse af det, fik jeg i forestillingen om helhed og enheden.

Det guddommelige er helheden som universet er skabt ud fra, og som vi alle er en del af. Enheden opstår når vi adskiller os fra helheden.

Dette billede kender jeg fra biblen, hvor vi siger at Gud skabte verden ved at udsende ORDET og englen med lyset skabte verden. Denne engel blev hovmodig og tænkte: ”Jeg har skabt verden – jeg kan skabe alt – jeg har ikke brug for Guds nærværd”. I dette øjeblik kunne englen ikke længere mærke Guds nærvær og faldt som bekendt fra himmeriget, og er nu kendt som Lucifer.

I tidernes morgen gik mennesket og Gud sammen, og vi kunne tale med Gud i Edens have. Her blev mennesket fristet, og overtrådte Guds reglen, og også mennesket mistede Guds nærværd. Vi faldt så at sige, til et materielt plan af eksistens, og kan i denne form ikke længere mærke Guds nærværd.

Gennem tiderne er meget af den visdom, som vi modtog i Edens have gået tabt, og vi har i dag kun symbolerne og skyggerne af fortidens spirituelle kundskaber. Spredt i alle religioner ligger der brudstykker af sandheder, som alle beskriver den samme guddommelige kraft, og hver især har religionerne en metode til at blive genforenet med den guddommelige kraft. I tidernes morgen var mennesket meget mere spirituelt og leve i balance med helheden (naturen). I dag er mennesket blevet mere udviklet og mere optaget af sit ego – og tilfredsstilledes af egoets lyster.

Spirituel opvågning er menneskets opgave her på jorden

Vi rummer dog stadig muligheden for spirituel opvågning, men vi er så at sige tomme rør, hvor igennem den guddommelige kraften ikke længer strømmer. Prøvelsen her på jorden er at aktiverer disse kræfter igen og udnyttet de urgamle ressourcer, der er i os, så vores sjæl på ny kan genforenes med det guddommelige.

Den verden vi liver i, er styret af naturens orden. Naturen omsætter energi og er som et stort kørende energi-hjul. Naturen vil forsøge at bevare sin balance. Det vidste man i gamle dage, og det var derfor, at man offerere til guderne for at bevare balancen.

Den respekt for naturen er glemt, og vi har så at sige distanceret os endnu mere fra helheden. Mennesket har trukket sig så meget ind i dig selv, at det ikke kan se længer end egoet og er hele tiden i en jagt på at tilfredsstille egne lyster.

Forbrydelsen er at fristes til at tro, at vi kan stå udenfor helheden og lukrere på naturen, hinanden, og det guddommelige. At blive vores egen lille enhed, hvor vi søger at tilfredsstille vores selviske begær.

I helheden er det følelser som kærlighed, medfølelse og taknemlighed som binder os sammen og motiverer os til at holde helheden samlet. I enheden er det følelser som begær, misundelse og jalousi, der er motiverede drivkræfter. Dette føre til onde gerninger og fuldender det bibelske billede med Gud og Lucifer som billeder på det gode og onde i verden.

Erkend at der er en spirituel kraft

Som fortællingen om Gud og Lucifer, kan kun den der tror på Gud, høre guds ord. Kun ved at erkende, at der er en guddommelig kraft, som binder os alle sammen, så kan vi begynde at høre den i vores sind.

En del af lærdommen er dog gået tabt i de bibelske fortælling, der er blevet politiske forsøg at styre mennesket med frygt. Det er ikke Lucifer vi skal frygt. Selv det gamle latinske ord betyder ”Den der bærer lyset.” Han var den højeste engel i den guddommelige helhed. – Det er hans gerning, som vi skal frygte af gentage.

Gerningen der adskilte ham fra det guddommelige var tilstedeværelsen af egoet, og trangen til at følge eget begær. Det var samme forbrydelse mennesket begik ved at ”Spise af kundskabens træ”. Og det er denne byde, som vi skal bøde for med vores menneskelige tilværelse.

Vi er alle spirituelle væsner

At vi er skabt i Guds billede betyder, at vi har alle anlæggene det guddommelige. Trossystemerne har nedarvet regler at leve efter. Eks: Vi må ikke leve i synd og begær… – Men det oprindelige formål var ikke at skrive regler. Det var en opskrift til at genforene mennesket med det guddommelige.

Underliggende i disse regler er: undertrykkelse af egoet og den lyststyrede adfærd. Vi skal være opmærksomme på vores tanker og fylde vores sind med kærlighed. Forkaste vores ego og den profitoptimerende adfærd i enheden og søge tilbage til helheden.

Prøv at betragt sindet som et glas vand. Når du tænker syndefulde og selviske tanker, så forurener du vandet og det bliver sort. Holder du der i mod sindet rent og fyldet med kærlig til helheden, så vil vandet blive klart, og du vil kunne se verden i et helt andet perspektiv.

Den spirituelle bevidsthed er på vej tilbage

Vi står i dag foran afgrunden og vi kigger vores skæbne i øjnene. Heldigvis er der en voksende bevidsthed i verden om, at vi er nød til at skifte kurs. Vi har misbrugt naturen og presset den til et kritiskpunkt i vores profitoptimering.  Vender vi ikke om nu, bliver det menneskelighedens endeligt.

Denne indsigt vil varsle en tid, hvor den spirituelle bevidsthed vil blomstrer op igen.

Dan Brown ”Det forsvundne tegn” fortolkning

Håb! Sådan afslutter Dan Brown hans seneste bog ”Det forsvundne tegn” Det er en opdagelsesrejse gennem gamle symboler, konspirationsteorier omkring frimurerne og ikke mindst det menneskelige sind og religionernes snærende doktriner og billede af Gud.

Jeg er meget fascineret af den måde Dan Brown skriver sine bøger på. Jeg har i mange år ikke læst skønlitteratur, men denne syntese mellem en spændende handling og fakta der oplyser læseren om et andet perspektiv på vores kirke, samfund og måde at anskue os selv som religiøse og spirituelle mennesker på. Det er en af disse bøger, hvor man ikke er den samme efter at have læst den. Jeg har her prøvet at ridse nogle af de temaer op, der fangende mig.

Først præsenteres jeg for en videnskab, som forsker i spørgsmål som optager mig, Noetisk videnskab.

 • Hvad vil der ske den dag vi finder bevis for at sjælen er virkelig?
 • Er der nogle der hører vores tanker og bønner?
 • Hvad vil der ske den dag at vi finder ud af, at vores tanker påvirker fysiske begivenheder?
 • Hvad vil der ske, den dag vi kan bevises en guddommelig eksistens?

Der er ingen tvivl om at dette vil være et grænseskred i den nutidige menneskelige bevidsthed, og her leger Dan Brown med tanken om, at disse gennembrud allerede finder sted i laboratorer, og en publicering af disse resultater er nært forestående. Gennem dialoger mellem karaktererne i bogen udforskes konsekvenserne af denne nye viden, hvor videnskab og religion endelig finder forening og løfter mennesket til oplysning og en ny bevidsthed.

Det grundlæggende tema i Dan Browns bog: ”Det forsvundne tegn” er spirituel transformation – opnåelse af vores højeste potentiale, som er lovet af alle store spirituelle lærer.  Denne transformation er et højt aktuelt emne med kalender der nærmere sig 2012, som der også er referencer til i bogen og som elegant knyttes sammen men apokalypsen i Biblen. Men i stedet for frygt indgyder denne fortolkning håb og positiv forventning om en fremtid hvor den menneskelige bevidsthed skal forandre og forene sig gennem de teknologiske fremskridt vi allerede er viden til med eks. Internettet og mobiltelefonen. I bogen tages vi gennem en transformerede rejse der kan summeres op i følgende punkter.

1. Vi har glemt fortids åndsvidenskab i vores begejstring over teknologiske landvindinger
2. Vi kan genkende glemte sandheder når vi ser dem igen – og vi ved at det er sandheder
3. Biblen indeholder mange lag af forståelse for den, der er værdig til at modtage visdommen.
4. Gud er inde i os – ikke afskilt fra os og over os.
5. Gud er en universel bevidsthed der gennemstrømmer denne verden.
6. Den transformerende kraft i en tanke vokser ekspotentielt med antallet af hjerne der tænker
7. Nye tanker kan forandre verden på en nat! (Apokalypsen)
8. Har mennesket glemt at vi i sandhed er guder – at vi er skabt i guds billede?

Med den største  bogudgivelse i Danmark på 140.000 eksemplar i først optryk, så introducerer Dan Brown det brede publikum for et tankesæt, der meget anderledes en det etablerede paradigme på religion og gudebilleder i samfundet. Men en lang række bibelcitater og henvisninger til historiens store mænd bliver man som læser præsenteret for en række fakta, der kan give anledninger til en alternativ forståelse af de bibelske tekster.

Den spirituelle interesserede læser vil nikke genkendende til forestillinger om, at Gud er en benævnelse for en kraft i denne verden. Ikke den personalisering af Gud som en mand oppe i himlen som dømmer og straffer mennesker, der ikke lever i overensstemmelse med hans vilje. I Bogen præsenteres læseren for den mulighed, at Gud er i os alle. At vi alle bære et fragment af gud, som vil søge sammen og forene sig i en universel bevidsthed. At de bibelske tekster om Gud slet ikke skal tages bogstavelig, men i stedet er en beskrivelse af tilblivelsen af den menneskelige ånd. – Og en opskrift på, hvordan den menneskelige race skal udvikle sig og realiserer vores sande potentiale.

Et tilbagevendende citat i bogen er ”Har I glemt at I er guder”, med en klar reference til, at vi ikke lever op til dette ansvar i dag. Mennesket er ved at tippen denne verden ud af balance med voksende klimaproblemer, forurening og krige. Kunne mennesker fra oldtiden se os i dag, så ville de ikke være i tvivl om, at vi er guder, skriver Dan Brown.

Links:

Symbolerne: http://soholmweb.dk/Det%20Forsvundne%20Tegns%20baggrund.htm

Stederne: http://soholmweb.dk/Hvor%20foregaar%20Det%20Forsvundne%20Tegn.htm

Decoding af The Lost Symbol

Noetisk videnskab i The Lost Symbol

Quantum Entanglement

http://www.youtube.com/watch?v=12u_0OVCm-Y

http://www.youtube.com/watch?v=cnvJfkI5NVc