Hvad er kærlighed?

Kærligheden kan først opstå, når vi giver slip på frygten, sætter os der ud, hvor vi tillader os selv at være sårbare.

Mennesker er afhængige af andre for at vide, hvem vi selv er, og for at blive bekræftet i hvem vi er. Kærligheden er at give slip på sig selv og gennem sin partner finde sig selv på ny. Men hvordan kan en person som ikke har elsket sig selv elske en anden? Man skal nemlig besidde kærlighed før man kan give kærlighed.

Læs også: Kærligheden i et lykkeligt parforhold 

Kærligheden er en tilstand, som vi kan være i eller falde ud af – og nogle gang kan det være svært at passe på denne følelse. Nogle gange kan vi være bange for bare at miste kærligheden – og nogle tør slet ikke lede efter kærligheden af frygt for at miste den igen.

Kærligheden kan blive knust – og hvis du ønsker at hjertet skal forblive intakt, så giv det aldrig væk. Pak det ind i behagelige vaner, tilslør det med luksus, og byg et forsvarsværk af kontrol op og forbliv tryg over, at ingen kommer til at røre dit hjerte. Kærlighed kan først opstår når du tør give slip på din kontrol, dig selv og  dine forventninger til en perfekt partner…

Valget er dit, – turde leve livet, med alt hvad det kan give dig – eller luk dig inde i dig selv og gem på den tryghed du allerede har fået.

Læs også: Hvad er forelskelse?

“En forelskelse gør dig både blind og døv.
At leve sammen – vil åbne dine øjne og ører.
Også fordi at du derved får en god mulighed
for at se langt dybere ind i en andens sjæl,
end du nogensinde vil kende din egen.”

Det tager ca. 3 sekunder
let eller dybtfølt at sige “jeg elsker dig!”
Mindst et par år at forstå, hvad du mener derved
og et helt liv at bevise, at du mener hvad du siger

Par kan bruge år på at forsøge at ændre hinanden uden at komme nogen vegne. For uenigheden beror ofte på fundamentale forskelle i livsstil, personlighed og værdier. Og dem kan man ikke ændre ved traditionel konfliktløsning. Fidusen er at forstå årsagen til konflikten og lære at leve med den.” Når du vælger en livsledsager, vælger du samtidig en samling uløselige problemer for de næste 10-15 år.

Ifølge Gary Chapman forstår vi grundlæggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: ros og verbale anerkendelser, tilbringe tid sammen, gaver, tjenester samt fysisk kontakt. Disse 5 sprog er forskellige måder som vi oplever kærligheden på, det der fylder kærlighedsbeholder op.

Læs også: Kærlighedens 5 sprog

Spørgsmål til at blive klogere på din kærlighed:

 • Hvornår føler du dig elsket?
 • Hvilke oplevelser husker du som særligt kærlige?
 • Hvilke situationer indeholder kærlighed?

The Matrix fortolkning – Er virkeligheden en illusion?

En af de vigtigste scener i de tre Matrix filmene er, hvor Neo beslutter sig for at spise den røde pille, som så fører til hans opvågning fra Matrix. Denne scene viser et vigtigt filosofisk princip. At mennesker er parate til at acceptere tingene, som de ser dem. At vi ikke stiller spørgsmålstegn ved vores tro om den verden, som vi kan se.

Vores tro (om verden) er bestemmende for hvordan vi oplever verden, da det er gennem denne tro, at vi fortolker vores oplevelser. Et simpelt eksempel er en optimist, der synes at leve i en anden verden end en pessimist. Et mere slående eksempel er forskellen mellem den fundamentalistiske kristen og den videnskabelige forsker. De vil fortolke deres oplevelser, såvel som hele virkeligheden, forskelligt på grund af deres forskellige trossystemer.

Selvfølgelig kan vores trossystemer være forkerte, og dermed er virkeligheden ikke, som vi synes, det er. Dette var Neo’s opdagelse, da han spiste den røde pille, og samme opdagelse gjorde filosoffer, da de begyndte at sætte spørgsmålstegn ved deres tro mere en totusinde år siden.

Således er Neo’s opvågning er et symbol på vores forsøg på at opdage, hvad der findes bag vores illusioner. Vi kan blive snydt af onde maskiner, en karismatisk leder, eller af traditioner i vores samfund – og hvis vi bliver snydt, så er virkeligheden ikke, som vi tror den er.

I slutningen af den anden film møder Neo arkitekten. Gennem dette møde opdager Neo igen, at hans tro er en illusion, som arkitekten har iscenesat for ham, at »Frelseren er en myte – Det er blot endnu et middel til kontrol”. Vi opdager, at Neo kan være en falsk profet, at han i virkeligheden ikke er en frelser af menneskeheden, men i stedet tjener maskinerne.

Matrix-trilogien handler om at sætte spørgsmålstegn ved vores eksistens og spørge: ”hvordan er virkeligheden?” Hvilken vej skal vi tage for at vågne op og indse sandheden, så vi også kan hjælpe andre til at gøre det samme – med henblik på at opnå sand frihed, ved hjælp af fysiske og psykiske befrielse.

“Du kender ikke rigtig vedkommende, før du har kæmpet mod ham.” Det ironiske er, at vi ikke engang kender os selv, så vi er nødt til at kæmpe mod vores egen tro for at opnå befrielse og oplysning.

Matrix-trilogien handler om at sætte spørgsmålstegn ved vores eksistens og spørge: ”hvordan er virkeligheden?” Hvilken vej skal vi tage for at vågne op og indse sandheden, så vi også kan hjælpe andre til at gøre det samme – med henblik på at opnå sand frihed, ved hjælp af fysiske og psykiske befrielse.
“Du ved ikke rigtig kender nogen, før du har kæmpet mod dem.” Det ironiske er, at vi ikke engang kender os selv, så vi er nødt til at kæmpe mod vores egen tro for at opnå befrielse og oplysning.

Lev i balance med dig selv

Når du lever i overensstemmelse med dit inderste væsen, så er livet let, tingene lykkes og du har succes med det du gør.

Denne beskrivelse får dig måske til at tænke på en, som du allerede kender – og det er bare endnu et bevis på, at det kan lade sig gøre at leve i balance med sig selv. Det er ikke fordi, at de er født under en heldig stjerne eller får hjælp fra en anden yder kraft, der hjælper dem gennem livet. Det hele kommer indefra.

Vågn op og bliv bevidst om din indre verden.

Det er et spørgsmål om, at man på et tidspunkt vågner op og indser, at man ikke lever i overensstemmelse med sine værdier. Dette sker typisk på et tidspunkt, hvor man er blevet presset af andre mennesker. Man er gået på kompromis med sig selv, og nu skal man betale prisen. De fleste oplever en krise, som handler om, at de skal have selvindsigt og finde tilbage til deres center, så de kan leve et liv i balance.

De fleste oplever sådan en personlig krise, når de kommer op i tyverne, men kommer gennem den uden støre problemer, men med en del større selvindsigt. Ignorerer man derimod signalerne og fortsætter med at leve i ubalance, så ender man med stress og depression.

Forstyrrende tanker griber ind i underbevidsthedens arbejde med at styre kroppens organer og indre funktioner. Bekymringer, ængstelse, frygt og nedtrykthed bliver til mave- og tarmproblemer og kroppen får svært ved at fungere optimalt.

Det bedste man kan gøre i sådan en tilstand er at lade underbevidstheden tage styringen og lukke ned for de skadelige tanker. Slap af fysisk og mentalt – fortæl dig selv, at underbevidstheden skal genoprette balancen i kroppen og sindet. At du kun vil tænke gode og positive tanker, som vil gavne dig.

Tid til selvindsigt

Du skal investere tid og energi i at træne dit sind hver dag. Det er ligesom med sport – uden træning bliver du aldrig god. Vi investerer meget tid og energi i at træne vores krop, men ikke vores sind. Vi bør måske investere lige så meget tid i at træne vores sind, ellers affinder vi os med at leve et liv ude af balance med os selv, og først alt for sent opdager vi, at dette liv gør os syge.

Den første træning er at stille ind på sin ”sjæl” og lytte til, hvad den har at fortælle os. Det er den stille indre stemme, som altid vil viske sandheden til os, men som let bliver druknet af alle de andre stemmer, som ekkoet stadig lyder af i vores sind.

I en tilstand med tvivl og frygt, vil man ikke kunne identificere sine inderste ønsker, behov og formål i livet som skal til for at kunne leve et liv i balance med sit inderste væsen. Man er først nød til at befri sindet for disse snærende bånd. Tricket er at stille dig selv spørgsmål, der åbner for en tilstand uden frygt og tvivl.

Eks:

 • Hvilke mål ville du sætte for dig selv – hvis du var sikker på, at det ville lykkes?
 • Ville du leve dit liv anderledes, hvis du får succes i alt, hvad du foretager dig?
 • Hvis du ikke skulle bekymre dig om penge, hvad ville du så lave?
 • Hvis du skulle gøre det gratis – hvad ville du så lave?

Opskriften herfra er meget simpel: ”Tag en beslutning – og lev efter den hver dag”. Jo mere modstand du overvinder, jo stærkere sind vil du opbygge.

Det er ikke afgørende, hvad det er, du bestemmer dig for, der skal være dit fokus for at holde livet i balance. Det er blot vigtigt, at du holder det, som du lover dig selv. Også når du møder modstrand. Tænk på, at dette vil bringe dig tættere og tættere på dine mål her i livet. Du træner på den måde dit sind til, at der ikke er nogen vej udenom. Dette er målet og dette vil du realisere – på den ene eller anden måde.

Jeg ser dig! – Fra filmen Avatar

Sådan lyder en hilsen til andre medlemmer af klanen i filmen Avatar. Det får mig til at tænke over, hvor dybt denne hilsen er ment, og hvad vi kan lære af filmen Avatar. At vi måske bør kigge på vores kære en gang i mellem, og sige ”jeg ser dig”

I vores travle hverdag begynder vi at tage mange ting for givet, og vi glemmer at sætte pris på de mennesker, der er os kærest. Denne hilsen minder os om, at ”vi ser dem”, for det de er. Ikke bare at vi genkender den fysiske form og de følgende antagelser om personen, som måske for længst er forældet eller usande.

Det er en vane vi har udviklet for at spare på vores hjerneaktivitet, så vi ikke skal danne os nye fortolkninger, af det vi ser hver gang, men at vi kan genkalde os tidligere fortolkning. Derfor har vi også opfundet begreber som førstehåndsindtryk, der beskriver, hvor vigtige de første 20 sekunder er i mødet med et andet menneske. Det vidner i højere grad om, hvordan vi oplever andre mennesker. At det i højre grad handler om os selv, end de mennesker vi møder. For vi kan umuligt forstå en person ud fra 20 sekunders samvær.

”Jeg ser dig”! Forbi den fysiske skal og helt ind i sjælen. Tager hele personen ind uden at anvende fordomme eller at måle personen i forhold til sig selv. At fylde hjerte med taknemlighed over at denne person er en del af livet.

På Pandora er livet centreret omkring, at alt liv er en af et større kredsløb. At solen skinner på græsset, græsset vokser, og bliver til føde for planteædende dyr, der igen vokser, og bliver til føde for de ”mennesker”, der bebor planeten.  Når de siger, ”jeg ser dig”, så mener de, at de ser mere en den fysiske eksistens. De ser dig i dette kredsløb

På Pandora ved de, at energi kun er til låns. At du optager den energi, der er i maden, og den bliver til en del af dig. At alt stof og energi i virkeligheden blot passerer igennem dig. Den fysiske skikkelse du har i dag, er en helt anden end den for7 år siden. Det stof der er i den fysiske skal, er blevet skiftet ud med den energi og stof, som er blevet optaget gennem føden.

I dette kredsløb er den fysiske form ikke væsentlig, men mere hvordan vi indgår i dette kredsløb. Det vigtigste bliver at forstå vores relation til naturen, til klanen og til forældre og børn.

”Jeg ser dig”, og forstår, hvad du betyder for dine børn, forældre, klanen og hvordan du er en uundværlig del af livet. Jeg forstår dit inderste væsen, hvor du kommer fra, og hvor du er på vej hen.

Med denne hilsen, indsigt i livet og forståelse for hinanden formidler de den dybeste accept og respekt for hinanden.

Bevidsthedstræning til et lykkeligere liv

Når du ligger i sengen om aftenen og skal til at falde i søvn, så gør det til en vane at tænke dages begivenheder igennem baglands. Ved at tænke dagens begivenheder igennem baglands træner du også din hukommelse og afhjælper underbevisthedens arbejde med at fordøje dagens indtryk, så du opnår en bedere søvn.

Men formålet er at træner bevistheden til at have fokus på nuet, og bedrer registre de indtryk, der er kommet gennem dagen. Det er ligesom at vågne af den søvn, som hverdagen luller os ind i. Vi glemmer helt at nyde de vigtige øjeblikke i livet. Det gælder om, at nyde livet øjeblik for øjeblik, og ikke blot lade livet passerer forbi med dig som tilskuerer.

Det er dit valg, om dagen har vigtige begivenheder

Livet giver du indhold! Det er ikke noget, som er tilstede i et øjeblik og ikke i et andet. Alle øjeblikke indeholder de samme datastrømme, der kommer ind gennem dine 5 sanser. Det er hvordan du vælger at forholde dig til det, som dine sanser registerer, der er afgørende for, om det er et øjeblik med eller uden indhold.

Det er dit valg, om du vil reagerer skuffet på en begivenhed, som du har glædet dig til, eller om du vil søge efter en ny vinkel, for at opleve begivenhed som en spændende ny oplevelse.

Det er dit valg, om du vil reagerer positivt eller negativt

Det er alt sammen op til dig! Dit grundlæggende valg er, om du vil reagerer negativ eller positivt på de begivender, der sker i løbet af dagen. Træn dig selv, ved at analysere begivenhederne hver for sig, mens du tænker dem igennem, om du reagerede positivet eller negativt.

Det er altid nemmere at ragerer negativt. Vores ego efterlader ikke meget rum til at være positiv. Har nogen gjort noget godt, skal vi kæmpe med vores ego for ikke at blive jaloux. Har vores kære kun levet 75% op til vores forventninger, så skal vi kæmpe med vores ego for ikke at blive sure på dem. Kigger vi på os selv i spejlet, så skal vi kæmpe med vores ego for ikke at blive missundelige på andre, der har en pænerer krop end os selv, eller også fortaber vi os i selvkritik.

Det er dit valg, om du vil lade det negative sejre

I virkeligheden er det ikke de begivenheder eller personer som du møder, der gør dig sur/skuffet/jaloux/misundelig. Det er dit eget ego. I alle personer og begivenheder kan du også finde det gode, – men du reagerede nagtivt.

Tænk, hvilken magt det vil give dig, hvis du selv kunne vælge, om du ville reagerer positivt eller nagativt?

– Når hotellet ikke lever op til dine forventninger, så kan du glæde dig over, at det i bund og grund ikke er hotellet der afgører, om du får en god ferie. Det er hvilket indhold, du ligger i de oplevelser, der kommer på hotellet.

Det er i bund og grund ikke personen som skuffer, som afgører og du skal være sur eller glad. Det er hvilket indhold du ligger i personens intentioner.

Alle begivenheder indeholder det samme potentiale

Du skal træne dig i at tænke, at ingen personer eller begivenheder er gode eller dårlige – alt indeholder det samme potentiale. Selvfælgelig er der nogle situationer, der er mere åbenlyse end andre. Og der vil være siutaioner, der ved første øjekast ikke findes andre reaktioner end den umiddelbare negative reaktion, som dit ego kommer med.

Vores gave er, at vi kan være proaktive

– Men hvordan bliver vi en bedre person? Ligesom atleten, der må træne sin krop for at blive bedre, er vi nød til at træne vore sind for at blive bedre. I det perspektiv bør vi være taknemlige for de muligheder, som vi får til at træne vores sind, ellers ville vi gå i stå og fortabe os i en hverdag af negative tankemønstre.

Og det er netop formålet med spirituel bevishedstræning. Det er vores højere formål med eksistens. Det er det, der adskiller os fra dyrene. Mennesket er den eneste art her på jorden, der har den gave, at vi kan vurdere situationer og selv vælge vores adfærd. At være proaktive! Dyrene er underlangt deres instingter og reagerer direkte på deres følelser. Det er vores gave, at vi kan transformerer negativt til positivt via vores proaktive adfærd!

Vores gave er, at vi kan transformerer negativt til positivt

Dette er 3. element i spirituel bevisthedstrænignen. De situationer, hvor du kom til at reagere negativt: Overvej hvordan kunne du have reageret, for at skabe positivt indhold i dit liv?

Det er nu tid til at være ærlige overfor sig selv! Hvor bevidst er du? Vælger du at se det negative i de fleste situationer? Reagerer du ud fra dit ego og dine instinkter? Sætter du hårdt mod hårdt og havner i mange konfrontationer?

Du har mangten til at ændre alt dette. Men det kommer ikke uden bevidsthedstræning.

Underbevidsthedens hemmeligheder

Folk er i overvejede grad optages at hvad der sker i den yderverden, og ofte bliver de frustreret og stressede over disse situationer. Vi beskæftiger os ikke med den indre verden – og i endnu mindre hvordan den inder verden påvirker den yder verden.

Over 90 % af vores mentale liv foregår ubevidst, og undlader vi at have fokus på dette indre liv, så lever man indenfor særdeles snævre rammer. I modsætning til vores bevidsthed, så arbejder underbevidstheden 24 timer i døgnet og sover aldrig.

Hemmelighed #1: ”Den indre verden skaber den ydre verden”

Tanken er handlings spire. Reaktion er underbevidsthedens respons, som stemmer overens med tankens natur. Fyld din bevidsthed med tanker om harmoni, sundhed, fred og velvilje.

Din indre verden er som en have, og dit beviste sind er gartneren. Dagen lang planter du tanke-frø i haven. Nogle plantes bevidst, mens de fleste plantes ubevidst. Som du sår – således skal du høste.

Enhver tanke er således en årsag, og enhver situation er således en virkning.

Det er derfor af største vigtighed, at vi er opmærksomme på vores tanker og følelser, så vi ikke planter frø, der vil være bitre at høste i fremtiden.

Jo mere bevist du er om hvad du planter, en mere storslået høst, kan du se frem til.

Når du lærer at bruge underbevidsthedens kraft, vil du kunne tiltrække og frembringe ønskede tilstande og løse alle problemer.

Hemmelighed #2: ”For at ændre yder omstændigheder, er du først nød til at ændre den indre årsag”

De fleste søger desværre årsagen i yder omstændigheder, og investerer meget tid og energi i at kontrollerer den yder verden.

Din underbevidsthed adlyder de ordrer, der kommer fra bevidstheden med udgangspunkt i, at bevidstheden anser dem som sande og fremmende for dit liv.

Hver gang du siger, ”det kan jeg ikke”, så laver du en kommando til underbevidstheden, og underbevidstheden vil gøre alt for at adlyde din ordre.

Hemmelighed #3: Du bliver hvad du tænker – Lad aldrig en negativ tanke stå uimodsagt.

Alt hvad du vanemæssig tænker synker ned i underbevidstheden, som så skaber ud fra dine tankers natur. Når først underbevidstheden accepterer en ide, omsættes den til virkelighed.

Alt hvad du fasteholder med din tankevirksomhed, og som accepteres som sandt, vil underbevidstheden tage til sig og den vil fremme følelser og reaktioner, der får denne virkelighed til at manifesterer sig.

Hemmelighed #4 ”Det eneste som du behøver, at få din underbevidstheden til at accepterer ide’erne”

Er underbevidstheden fuld af fejlagtige overbevisninger, fejlagtige begreber og forkert information. Så er det vigtigt, at disse tankemønstre bliver omskrevet. Dette kan du gøre ved at fastholde et tankemønstrer og via gentagelses magt, vil de trænge ned i underbevidstheden.

Hemmelighed #5 ”Underbevidstheden kan ikke pålægges noget, der strider mod den bevidste vilje.

Vi har alle vores indre frygt, meninger og holdninger, som er styrende for vores liv. De tænder vores følelser og styrer vores adfærd og bliver til vores virkelighed. Frygt, bekymring, jalousi, vrede og lignende er de mest destruktive tankemønstre.

”Ligesom vandet tager form efter det kar det hældes i,
således tager dit liv form efter de tanker som hældes i underbevidstheden”

Hvad kan man lære af problemer?

Forestil dig, at du har pengeproblemer – og at du har en månedelig indkomst på kr. 18.000. Du vil naturligt tænke, at løsnignen er, at tjene flere penge.

Du vil fokusere din energi på at ænder dine omstændigheder – på at tjene flere penge. Det er ligesom at svømme mod strømmen og det er sitik imod det, der er intentionen med denne prøvelsen, som livet giver dig. Tænk i stedet, at du er ved at lære, at styre pengeproblemer!

Hvordan ville verden være, hvis du tjente kr. 50.000 om måneden og havde pengeproblemer? Så ville dine problemer alt andet lige være meget støre og måske til fare for dig selv. I dette perspektiv, vil du være glad for, at du lærte lektien, mens risikonen var til at overskue.

For at leve i overensstemmelse med den prøvelse, som livet giver dig, så er du nød til at acceptere omstændighederne. Du tjener kun kr. 18.000 om måneden. Det er spild af energi at kæmpe imod situation. Din energi frisættes først, når du accpterer situationen.

Den vigtigste kilde til rigdom er at opnå ballance. – Kun købe det, som man har råd til og så skære alt det fra, som ikke er nødvendigt. Hvis man er plaget af pengeproblemer, usikkerhed og bekymringerne flylder dit sind, så vil det ødelægge din evne til at tjene flere penge.

Når du er desperat og prøver at tvinge noget igennem, så er det nærmere sandsynligt, at det vil mislykkes for dig. En vigtig visdom er, at det du higer efter, vil svække dig! Når du prøver at forcerer det, så vil dine følser blot bekræfte, at du ikke har det i dit liv. Det vil kun skabe endnu større afstand mellem hvor du er nu, og hvor du ønsker at være.

Det værste du kan gøre er, at brokke dig over din ufuldkommen situation eller over andre, der har opnået det, som du drømmer om. Det vil kun skabe en kommando til din underbevisthed om, at dette er noget, der skal styres uden om – og på den måde spænder du ben for dig selv.

For at kunne lave om på dine omstændigheder, er du først nød til at opnå ballance med dine omstændigheder. Ud fra en tilstand af ballance, vil der spirer tilfredshed og kreativiteten vil blive frisat, og du kan begynde at fylde dine tanker med rigdom, og du vil tiltrække dig muligheder for at forøge din rigdom.

Du har brug for coaching, til at ændre din tankegang!

Du har det som mange andre, hvis du skal vende dig til tanken om at bruge en coach. Specielt hvis det er i privatlivet, for i erhvervslivet, har man brugt coaching i magne år med stor succes.

De har hjulpet lederer til at udvikle deres lederstil, overvinde modstand og hjulpet dem til at realiserer deres visioner for virksomheden. Men hvordan kunne de det? Det er jo ikke coachens fortjenste, at virksomheden klarer sig flot. Det er lederens fortjenste.

Lederen benytter coashen til at trækken ham op i hilikopeteren for at se virksomheden i et andet perspektivt (=anskue med en anden tankegang). De løsninger, visioner og mange andre forhold er for lederen begrænset af lederens tankegang. Ligeledes er problemer. Du kender måske personer der opfører sig lidt som en ”hammer”, og for dem er alle problemer et ”søm”. Det er den samme strategi, de bruger til at løse alle typer at problemer.

Men vigtigst af alt: Dine begrænsninger. En leder kan ikke præsterer stører resultater end hans egne begrænsninger tillader. Derfor er det værd at tage et godt kig på personlige begrænsinger. Mange af den virker ubevidst, og det kræver en trænet coash og spørgeteknik, at lytte sig frem til begrænsende tankegang. En begrænset tankegang, der opløses, kan betyde en verden til forskel. – Ligesom manden, der ændre sin tankegang til at gå rundt om bjerget, i stedet for over bjerget. Problemer og farer bliver således væsentligt reduceret og rejsen frem til målet, kan gennemføres meget hurtigere.

Ændring af tangegang er coashens opgave.

95% af vores tanker, er mange til vores tanker dagen igår. Sidder vi fast i et problem, så vil vores tankker også være kørt fast. – Og uden af finde en løsning, så vil vores fokus flytte sig fra at finde en løsning til alle de gener, som problemet giver anledning til.

Vi kan ikke løse problemet med den samme tankegang, som skabte problemet. Det gælder både i erhvervslivet og i privatlivet.

Som coash har man værktøjskassen fuld af værktøjer til at ændre tankegang. Ingen løsninger på problmer, de kommer allesammen fra dig. Nogle gang skal der blot lidt coashing til, for at frigive dit poteantiale og finde dine skjulte ressourcer.

Abracadabra – sådan bruger du magien!

Der findes i verden nogle mennesker, der synes at besidde magiske evner. Når de står overfor en udfordring, som en svær bold på golfbanen, en vigtig jobsamtale eller et afgørende møde med en kunde, så lykkes alt for dem, og deres resultater er misundelsesværdige. Det er som om, de er usædvanlige heldige, og gør det helt rigtige på det rigtige tidspunkt, og strækker deres evner langt ud over det forventede.

De praktiserer en meget kraftfuld magi, der hedder Abracadabra og med den klarer de opgaver og udfordringer meget bedre end alle andre. Magien kan dog læres og praktiseres af alle, og du vil blive overrasket over hvor hurtigt, det også vil skabe øjeblikelige resultater for dig.

Er du klar til at lære abracadabras magi?

Magien blev glemt, da vi lærete at stole på vores øjne. Vi lærte, at alt hvad vi så med vores øjne kunne forklares videnskabeligt. Pludselig var der ikke noget magisk i verden. Men nu er videnskaben ved at interessere sig for magien igen. Når man i videskabelige test giver sukkerpiller til patienter, og siger at det vil lindre deres symptomer, og ”Abracadabra” så virker sukkerpillerne lige så godt som medicinen. På magisk vis forsvinder deres symptomer.

Men magien virker ikke altid lige så godt som moderne medicin, men magien i at fokusere vores mentale krafter har helt klare fordele. De mennesker der har daglige ritualer omkring at tømme sindet, fokusere  opmærksomheden og skabe magiske forestillinger om fremtiden, lever et længere og sundere liv.

Du har sikkert allerede forstået magien. Abracadabra er at bruge dine tanker og dit mentale fokus til at skabe resultater i livet. Men det virker bedst, hvis du praktiserer det magisk. Således er du ikke bundet af nogle rationelle argumenter, fysiske love eller nogen anden begrænsning. I den magiske verden er det din fantasi, der sætter grænsen.

Eksempel på Abracadabra og magiske tanker

Hvis du spiller golf, og du mestrer alle de tekniske aspekter af spillet, men endnu ikke har taget magien i brug, så vil du virkelig opleve en forandring i dit spil. Forestil dig at du kan du kan potte i hul på et slag, hvor du i dag skal bruge et, to eller tre slag. At bolden på magisk vis vil rulle i hul, ligegyldigt hvor svært det er for dig i dag.

Sådan skaber du magien:

1)      Magien er inde i dit hoved. Brug din livligste fantasi til at skabe en magisk situation der frembringer det resultat, du ønsker. Husk på, at inde i dit hoved er der ikke andre regler, end dem du sætter for dig selv. Så hvis du ved med dig selv, at dette er et slag, der kun lykkes for dig 1 ud af 10 gange, så vil det mislykkes for dig.

2)      Du skal vide med dig selv 100%, at det er resultatet, som du forestiller dig, som vil komme ud af situationen. Det kan ikke ende på nogen anden måde. Du er nødt til at ”lukke øjnene” (den måde du bevist oplever verden på og ser begrænsninger) og stole på dine føleler og instinkter. Nå de er tunet ind på resultatet, og hele dit sind er fokuseret og oplyst af målet, så er du klar.

3)      Nogle gange skal der lidt magi til at overbevise det bevidste sind, der er meget kristisk, og med din fantasi kan du ”ændre lidt på betingelserne”, så der ikke længere er tvivl i sindet. På golfbanen vil det måske være meget nemmere at potte, hvis greenen er en tragt, og hullet er i bunden. Vil du så tvivle på, om du kan slå i hul på et slag?

4)      Magien ligger i ritualer, der fokuserer sindet. Det skaber mentale programmer, der tuner hele nervesystemet ind på at realisere det mål, som du har i tankerne.

Alle magier har nogle hemmelige bevægelser, ord og måske remedier. At sige Abracadabra når du vil tage magien i brug, er måske lidt barnligt. Men se på en bokser der kan stå afslappet i ringen, når han klapper handskerne imod hinanden to gange, så er hele hans sind fokuseret og klar til kamp. Blodtrykket stiger, og hjernen frigiver stoffer ud blodet, der sikrer, at han kan yde sit bedste og nå målet.

Magien kan anvendes til alt og i alle formål, men som alt andet skal den bruges med omtanke. I alle eventyrene lærer vi også, at vi skal passe på med, hvad vi ønsker os, for resultatet kan komme med en sur eftersmag.

5)      Det du forsøger at frembringe på magisk vis, må på ingen måde have onde hensigter, være skadelig eller til ulempe for andre. For det du fylder dit sind med vil en dag blive til virkelighed.

P.S.Vidste du i øvrigt, at ”Abracadabra” har sin oprindelse i mellemøsten og i virkeligheden betyder ”Som jeg siger det, således vil det ske”!

Brevet til en spiseforstyrelse

Et billede på hvordan din spiseforstyrrelse virker

Din spiseforstyrrelse er som en stor, sort demon, der trækker en lille pige rund i lænker. Den styrer dit liv – du er en slave af dæmonen, der suger al livsglæden ud af dig, og sænker mørke tanker ned over dit sind og forgifter dit væsen.

Tilbage er et udpindt væsen i en krop, der er lige ved at dø af sult. Sindet er så ødelagt, at du hverdag er lige ved at give op – og endelig finde stilhed for alle de frygtelige tanker, der hver dag trænger sig på.

Du har en fantastisk viljestyrke

En af de egenskaber jeg beundrer mest hos dig, er din viljestyrke. Du får tingene gjort, og du kan motiverer dig selv til at yde en stor indsats, og udrette de mest fantastiske ting. Men du kan også med din viljestyrke nægte dig tilstrækkelig med føde, og sulte dig selv ihjel.

Det handler om, at lære dig at føle

Et sted på vejen har du mistet forbindelsen til dine følelser, eller at du har lært helt ignorere dem. Du skal give dig selv lov til at lytte til dine følelser. Når du er sulten – Når du har brug for omsorg og trøst i stedet for kontrol, og når du har brug for bekræftelse på, hvilken fantastisk person du er.

Dit liv i lænker

I billedet bliver du trukket rund i lænker af dæmonen. Lænkerne er den kontrol, som som demonen har over dig. Jeg håber, at du vil kunne finde styrken til at smide lænkerne og nægte demonen at  trække dig rundt.

Gør dig fri

Lænkerne tager du på dig i det øjeblik du går på vægten. Fra dette øjeblik bestemmer vægten hvordan du skal leve dagen. Hvilke tanker der skal køre i hoved på dig, og hvordan du skal møde andre mennesker. Lad være med at give demonen kontrollen over dit liv.

Ingen vej tilbage

Smader vægten, smid den ud, og råb af hele dit hjerte, at du nægter at gå med disse lænker igen. At du vil genfinde forbindelsen til dit eget hjerte, og at du vil åbne dine øje og se verden igen. Der er så mange mennesker herude, der værdsætter dig og længes efter af få dig tilbage.

Med hjertet

Du skal føle! Ikke bruge din viljestyrke til at kontrollerer dine følelser. Dine følser vil fortælle dig hvad du kan spise og hvornår du kan spise. Dine følelser vil fortælle dig hvornår du ser perfekt ud. Du har slet ikke brug for den kontrol. Dette gør dig kun til en slave af demonen.

Med de rigtige spørgsmål åbner du sindet

Hvornår tager du DÆMONENS lænker på og gør dig selv til slave…

 • Hvilke ”rutiner” skal du igennem, for at du kan være tilfreds med dig selv?
 • Hvilke regler skal du følge, for at du kan være glad inden i?
 • Hvor mange lænker tager du på dig idag?

Men har DU brug for dæmonen….

 • Hvad vil der ske, hvis du fra idag af ikke behøvede at gå på vægten mere?
 • Hvad vil der ske, hvis du fra idag af ikke behøvede at bekymre dig om hvad du vejer?
 • Hvad vil der ske, hvis du fra idag kunne spise når du er sulten?
 • Hvad vil der ske, hvis du ikke behøvede at træne mere en 1 time 5 gange om uge for at være tilfreds med dig selv.

Pointe: Det er ligegyldig hvad du vejer og hver meget du træner. Du skal lære at lytte til DINE følelser og reagerer på dem. Spise når du er sulten – og spis det, som du har lyst til.

Manifesterer din beslutning

Gå hjem og tag vægten frem. Smader den med alt dit raseri og frustration, som den har bragt i dit livet. Sværv, at du nægter at tage disse lænker på dig igen, og at du ikke vil lade en demon styre dit liv.

Skab et så stort og stærk billede i dit sind, så du aldrig glemmer denne dag. Dagen du tog kampen op, smed lænkerne og kæmpede for din frihed og dit liv….