Sådan skal lederen give en skideballe til en medarbejder

Nogle gange kræver situationen at man taler med store ord, men at give en skideballe er meget tabulagt og misforstået. Måske fordi en skideballe associeres med en gammeldags autoritær ledelse eller børneopdragelse. Men en skideballe er et nyttigt ledelsesværktøj.

En skideballe er ikke at skælde ud eller overfuse en medarbejder, men et kommunikationsværktøj der hjælper lederen med at kridte banen op, og sætte grænser i opførsel og adfærd. Denne form for skideballe er et udtryk for interesse og engagement i medarbejderen. Meningen er at udvikle på medarbejderen – ikke at få afløb for personlig frustration.

Men det skal gøres rigtigt, og måske kun et par gange om året, for at skideballen virker efter hensigten. Men den gode skideballe kan løfte en hel organisation og forbedre præstationerne.

Den skal være velovervejet

En skideballe er et nyttigt værktøj i ration til andre mennesker. Men det er også en af de sidste, som man trækker op af værktøjskassen. På daglig bases er der mere behov for feedback og evaluering. Men hvis tingene skrider, og det er nødvendigt at kridte banen på igen, så er en veloverveje skideballe meget effektiv. Men er den ude af trit med situationen eller menneskerne, så er den virkningsløs og kan måske gøre mere skade en gavn.

Den skal kridte banen op

En velovervejet skideballe virker bedst hvor det er nødvendigt at kridte banen op igen. En skideballe forstyrrer den daglige gang så meget, at den sætter stof til eftertanke, og man bliver modtagelig for ny information, som gør en i stand til at etablere en ny adfærd og holdning.

Løft medarbejderen

En skideballe skal altid være for at løfte medarbejderen. Hvis du kun skælder ud af egoistiske årsager, så mister medarbejderen respekten for lederen og skideballen bliver virkningsløs og giver måske anledning til at modarbejde lederen i fremtiden. Forstår lederen at give en skideballe så medarbejderen forstår at det er for hans skyld, og fordi du faktisk er engageret og vil ham det bedste, så løftes medarbejderen.

Vis hvad du vil opnå og udvikle i medarbejderen

Medarbejderen skal gøres bevidst om, hvorfor det er så vigtigt at overholde de grænser for opførsel og adfærd der er sat. Skideballen er måske ment på en enkelt situation men formålet med skideballen er at ruste medarbejderen til bedre at håndtere situationen i fremtiden. Med skideballen skal medarbejderen forstå hvilken udvikling lederen vil i mål med. Lederen skal hjælpe medarbejderen til at reagere mere effektivt i fremtiden.

Se indad før du giver skideballen og tag ansvar for medarbejderen

Du skal aldrig forfalde til at give en skideballe i afmagt eller frustration. Du skal være helt sikker på, at du giver skideballen for medarbejderens skyld og være bevidst om det, mens du giver den. Du må aldrig lade en skideballe optrappe til konflikt – så er det bedre at tage en ”time out” hvor både du og medarbejderen får mulighed til at tænke over situationen og finde en konstruktiv indgangsvinkel på det forhold, som der skal arbejdes med. Det er vigtigt at medarbejderen føler sig anerkendt, hørt og respekteret, men også irettesat af en fast kærlig hånd.

 

Leave a Reply