Mindfulness i hverdagen

Nogle gange er livet ligesom at se en gammel film, som vi har set 1000 gange før. Alligevel er det den film, som vi bliver ved med at sætte på, når vi vågner og starter dagen. – Det er ”autopiloten”

Vi sidder fast i, at gentage vores handlinger og følelsesliv. Autopiloten har overtaget det meste af dagen og problemet er, at vi på den måde mister vores frie valg. Når vi lever med autopiloten tændt er vores reaktioner og fortolkninger af det vi oplever låst til det vi allerede kender. Når vi befinder os i en situation, så ser vi kun de problemer vi kender, og ikke de nye muligheder som byder sig.

Det er først når vi er bevidste om virkeligheden, at vi kan gøre noget ved den. Først der kan vi komme videre. Vi ser nye nuancer og valgmuligheder, og vi kan tage valg, som gør virkelige forandringer mulige.

Vi former vores liv med de valg vi tager. Men de valg vi tager uden at være bevidste vil livet forme os.

Når du kører på autopiloten, kan du lige så godt sætte et skilt i panden: ”Ikke til stede…” Mindfulness er en vej til, at få adgang til vores bevidsthed og se virkeligheden som den er.

Start din mindfuldness træning med følgende:

  1. Bliv bevidst om hvornår autopiloten er tændt og hvor meget af din dag.
  2. Hver gang du oplever at du køre på autopiloten, så bring din bevidsthed tilbage til nuet.
  3. Når du oplever at tænke på fremtiden eller fortiden, så bring din bevidsthed tilbage til nuet.
  4. Når du forsøger at sætte det du oplever i ”kasser”, så bliv bevidst om, at dette er en ny oplevelse, som du skal tage ind.
  5. Når du befinder sig i kendte situationer, så forsøg at finde nye måder at opleve og handle på.

Inspireret af bogen: Mindfulness i hverdagen