Dan Brown ”Det forsvundne tegn” fortolkning

Håb! Sådan afslutter Dan Brown hans seneste bog ”Det forsvundne tegn” Det er en opdagelsesrejse gennem gamle symboler, konspirationsteorier omkring frimurerne og ikke mindst det menneskelige sind og religionernes snærende doktriner og billede af Gud.

Jeg er meget fascineret af den måde Dan Brown skriver sine bøger på. Jeg har i mange år ikke læst skønlitteratur, men denne syntese mellem en spændende handling og fakta der oplyser læseren om et andet perspektiv på vores kirke, samfund og måde at anskue os selv som religiøse og spirituelle mennesker på. Det er en af disse bøger, hvor man ikke er den samme efter at have læst den. Jeg har her prøvet at ridse nogle af de temaer op, der fangende mig.

Først præsenteres jeg for en videnskab, som forsker i spørgsmål som optager mig, Noetisk videnskab.

  • Hvad vil der ske den dag vi finder bevis for at sjælen er virkelig?
  • Er der nogle der hører vores tanker og bønner?
  • Hvad vil der ske den dag at vi finder ud af, at vores tanker påvirker fysiske begivenheder?
  • Hvad vil der ske, den dag vi kan bevises en guddommelig eksistens?

Der er ingen tvivl om at dette vil være et grænseskred i den nutidige menneskelige bevidsthed, og her leger Dan Brown med tanken om, at disse gennembrud allerede finder sted i laboratorer, og en publicering af disse resultater er nært forestående. Gennem dialoger mellem karaktererne i bogen udforskes konsekvenserne af denne nye viden, hvor videnskab og religion endelig finder forening og løfter mennesket til oplysning og en ny bevidsthed.

Det grundlæggende tema i Dan Browns bog: ”Det forsvundne tegn” er spirituel transformation – opnåelse af vores højeste potentiale, som er lovet af alle store spirituelle lærer.  Denne transformation er et højt aktuelt emne med kalender der nærmere sig 2012, som der også er referencer til i bogen og som elegant knyttes sammen men apokalypsen i Biblen. Men i stedet for frygt indgyder denne fortolkning håb og positiv forventning om en fremtid hvor den menneskelige bevidsthed skal forandre og forene sig gennem de teknologiske fremskridt vi allerede er viden til med eks. Internettet og mobiltelefonen. I bogen tages vi gennem en transformerede rejse der kan summeres op i følgende punkter.

1. Vi har glemt fortids åndsvidenskab i vores begejstring over teknologiske landvindinger
2. Vi kan genkende glemte sandheder når vi ser dem igen – og vi ved at det er sandheder
3. Biblen indeholder mange lag af forståelse for den, der er værdig til at modtage visdommen.
4. Gud er inde i os – ikke afskilt fra os og over os.
5. Gud er en universel bevidsthed der gennemstrømmer denne verden.
6. Den transformerende kraft i en tanke vokser ekspotentielt med antallet af hjerne der tænker
7. Nye tanker kan forandre verden på en nat! (Apokalypsen)
8. Har mennesket glemt at vi i sandhed er guder – at vi er skabt i guds billede?

Med den største  bogudgivelse i Danmark på 140.000 eksemplar i først optryk, så introducerer Dan Brown det brede publikum for et tankesæt, der meget anderledes en det etablerede paradigme på religion og gudebilleder i samfundet. Men en lang række bibelcitater og henvisninger til historiens store mænd bliver man som læser præsenteret for en række fakta, der kan give anledninger til en alternativ forståelse af de bibelske tekster.

Den spirituelle interesserede læser vil nikke genkendende til forestillinger om, at Gud er en benævnelse for en kraft i denne verden. Ikke den personalisering af Gud som en mand oppe i himlen som dømmer og straffer mennesker, der ikke lever i overensstemmelse med hans vilje. I Bogen præsenteres læseren for den mulighed, at Gud er i os alle. At vi alle bære et fragment af gud, som vil søge sammen og forene sig i en universel bevidsthed. At de bibelske tekster om Gud slet ikke skal tages bogstavelig, men i stedet er en beskrivelse af tilblivelsen af den menneskelige ånd. – Og en opskrift på, hvordan den menneskelige race skal udvikle sig og realiserer vores sande potentiale.

Et tilbagevendende citat i bogen er ”Har I glemt at I er guder”, med en klar reference til, at vi ikke lever op til dette ansvar i dag. Mennesket er ved at tippen denne verden ud af balance med voksende klimaproblemer, forurening og krige. Kunne mennesker fra oldtiden se os i dag, så ville de ikke være i tvivl om, at vi er guder, skriver Dan Brown.

Links:

Symbolerne: http://soholmweb.dk/Det%20Forsvundne%20Tegns%20baggrund.htm

Stederne: http://soholmweb.dk/Hvor%20foregaar%20Det%20Forsvundne%20Tegn.htm

Decoding af The Lost Symbol

Noetisk videnskab i The Lost Symbol

Quantum Entanglement

http://www.youtube.com/watch?v=12u_0OVCm-Y

http://www.youtube.com/watch?v=cnvJfkI5NVc