Model af verden

Gennem vores sanser bygger hvert menneske deres egen model af verden. Den måde et menneske oplever verden på er ofte ikke den samme som et andet menneske. Vi danner vores egen indre virkelighed.

Det bevidste sind kan ikke rumme alle de informationer, der kommer fra sanserne. Derfor skabes der et filter af forvrængninger, udeladelser og generaliseringer.

Begivenheder i barndommen er bestemmende for, hvordan vi senere i livet vil opleve og reagerer på lignende situationer.

En god indre model støtter personen i at leve et optimalt liv. Begrænsende modeller vil give os følelse og selvværd der er problematiske for os at håndtere.

Vores model af verden er opbygget af:

Erindringer og erfaringer

Vi bruger vores erindringer til at påvirke vores oplevelser og dermed handling i forskellige situationer. Erindringerne skal spille ind på et bevidst og ubevidst plan med bådet støttende og nedbrydende energi.

Overbevisninger

Bevidst og ubevidste beslutninger vi har taget omkring os selv, vores muligheder, vores evner, vores omgivelser.

Værdier

Afspejler det vi bevidst eller ubevidst mener er vigtigt for os.Værdierne danner fundamentet for det vi gør og de valg og prioriteringer vi træffer i livet. Værdierne dannes i vores opvækst og udvikles gennem hele live.

Metaprogrammer

Sindsprocesser, der danner vores grundlæggende personlighed. Er vi udadvendte eller indadvendte. Stoler vi på egne eller andres vurderinger.

Inspiration: NLP