Lykken er at være lykkelig

Kimen til denne forståelse kommer fra en af læresætningerne i Zen. ”Belønningen findes ikke i resultatet men i processen”. Jeg har i de ting jeg har jagtet været meget fokuseret på resultatetat. Med dette perspektiv taget livet en drejning med meget utilfreds indhold.

Eksempelvis. Jeg ønsket mig en ny computer. I det øjeblik som jeg får ønsket bliver jeg opmærksom, på at jeg har et ønske, som ikke er dækket, og derfor opstår der utilfredshed i mit sind. Denne utilfredshed er tilstæde indtil den dag jeg køber computeren. Så er jeg tilfreds i nogle dage, og pludselig er der et nyt ønske – en fladskærm. Igen en erkendes af, at ønsket ikke kunne opfyldes  og, utilfredsheden sænkede sig igen ned over sindet.

På den måde nedsænker livet sig ned i en tilstand af utilfredshed, hvor vi i 99 dage er utilfreds med, at vores ønsker ikke er indfriet, og 1 dag hvor vi kan glæde os over resultatet, indtil vi starter forfra med et nyt ønske. Med denne forberedelse, hvor vi i 99 dage har været utilfreds, er det svært at ændre sindstilstand og pludselig være lykkeligt.

På et niveau har vi allerede skabt resultatet ved forestillingen om, hvordan livet vil være, når ønsket er opfyldt. Fra dette øjeblik eksisterer resultat inde i vores sind, men har endnu ikke materialiseret sig. I 99 dage fylder vi denne forestilling med utilfredshed – ikke så mærkeligt, at vi oplever skuffelse, når resultatet endelig indfinder sig.

Straks begynder vi at lede efter nye ting, så vi kan sige til os selv, at når dette er på plads – så vil jeg være lykkelig. Dette er desværre en forestilling som mange mennesker går med, at lykke er når en lang række ønsker der opfylds. – Og hvis man ikke er lykkelig, så er det fordi, at man mangler noget. F.eks. Nyt arbejde, flere rejser, større tv og en bedre bil.

Vi kan betragte mennesker, der har penge til straks at gå ud og opfylde deres ønsker, og som allerede har anskaffet sig alle de ting, som vi ønsker os – og meget mere til. Vores konklusion er, at de må være lykkelige

Men lykken finder vi ikke i materielopfyldelse af ønsker. Lykke kommer indefra. Det er en sindstilstand og en indstilling til livet. Den eneste måde at blive lykkelig på, er at leve lykkeligt. Fra det øjeblik, hvor vi har skabt forestillingen, skal vi være taknemlige over, at vi har muligheden for at arbejde på at materialiserer dette ønske. Vi skal glædes over, at vi har mulighed for at lave lige præcis det vi ønsker at lave.  At arbejde på at opfylde vores ønsker.

Dette giver endnu en erkendelse. ”Hvis vi ikke kan nyde processen, kan vi heller ikke nyde resultatet”.  Derfor handler det i mindre grand om hvilke ønsker vi har, men mere om måden vi arbejder på at opfylde vores ønsker. Kan vi gøre det med en lykkelig indstilling? – Det er ikke det vi gør, det er måden vi gør det på.

Atleten ser det ikke som noget stort offer eller noget der kræver meget disciplin at træne til OL, for ham er det blot at følge sit hjerte.
Når man lever i denne indstilling, at livet skal leves lykkeligt, for at være lykkeligt, så tiltrækker vi positive mennesker og positive oplevelser.

Bestemmer min skæbne min lykke?

Newton lærte os, at for enhver aktion, er der en lige så stor re-aktion. Denne universelle lov gælder også i den spirituelle verden. Alt hvad vi føler i dag er konsekvensen af en aktion tidligere i vores liv.

Det er ikke sikkert, at vi umiddelbart kan se det, da vores oplevelse af virkeligheden er begrænset til vores 5 sanser. Derfor har vi opfundet begreber som uheld, tilfældigheder, held og chancer.

Årsag og effekt giver os et fantastik redskab, men også et enormt ansvar, for vores liv. Vi kan sætte forskellige begivenheder i bevægelse, som vil give os belønninger senere i livet, men oplever vi, at vi i perioder er ulykkelige, så er vi selv ansvarlige for det. Vi oplever nu reaktionen fra fortidens begivenheder.

Dette giver illusionen af, at vi lever efter en skæbne, som er bestemt for os.  Virkeligheden er, at enhver smerte, som vi oplever her i livet, har vi selv påkaldt os. Når nogle mennesker syntes, at få serveret alt på et fad her i livet, mens andre slås med den ene ulykke efter den anden. Så er det nærmere, at disse mennesker har en vane med at træffe gode eller dårlige beslutninger.

Du er selv herre over dit liv

En vigtig erkendelse for mig, og som har taget lang tid om at rodfæste sig er, at jeg selv er herre over mit liv. Jeg har ofte følt, at begivenheder og andre mennesker har skubbet mig i en retning og livet var som en flod, og at jeg bare flød med strømmen, og nogle gange måtte kæmpe hårdt for at holde hovedet oven vande. Alt for udmattet til at fokuserer på hvilken retning floden løb og hvad der ventede forude.

Jeg er nået til den erkendelse, at hvor jeg er i dag ikke er resultatet af disse mennesker og omstændigheder jeg har mødt på min vej, men de valg, som jeg har truffet.

Denne indsigt giver et stort ansvar, for på den måde bliver jeg bevidst om, at de valg jeg træffer i dag har betydning for, hvordan jeg skal leve i morgen – i næste uge og resten af livet.

Jeg blev klar over, at jeg ikke har nogen plan at træffe disse valg ud fra. Jeg er blot styret at de følelser, der dominerer mit sind i det øjeblikket, og som en dag kan være negative og andre dage positive. Jeg bliver bevidst om, at et liv med beslutninger truffet i negative sindstilstand kun vil give et liv i modgang og indeholde nederlag.

Det hele er således tilbage ved, at mit liv bliver nøjagtigt som jeg forestiller mig, at det vil blive. Tanker bliver til følelser, følelser bliver til reaktioner på begivenheder. Dette giver resultaterne, som vi definerer som vores liv.

Jeg forstår pludselig, hvorfor at perioder af mit liv har føltes som en tur ned af en vild flod. Jeg havde ikke nogen fornemmelse for hvilken retning jeg ville, og mine beslutninger var kun taget men en kort horisont og uden hensyn til hvad det vil bringe mig af muligheder i fremtiden.

Nu forstår jeg vigtigheden af at have en klar vision af, hvad jeg vil have ud af livet. Det er den, der skal væres styrende, når jeg skal tage beslutninger: Den skal være den sikre klippe, hvor jeg kan finde fodfæste og tage bestik af verden for at sætte ud med den kurs, som er bedst for mig.

Kommer lykken af at tro?

Svaret på, ”Hvordan lever jeg et lykkeligt liv?” syntes at komme fra trossystemerne. Forskellige undersøgelser viser også, at et stærkt troende mennesker er lykkeligere end ikke troende, og deres tro manifesterer sig i et længere liv med mere vitalitet og modstandskraft mod sygdomme.

Jeg har længe følt, at jeg skal forholde mig til troen. Jeg føler, at ved at opdage min tro, vil jeg få retning og formål i mit liv og afløse den tilstand, hvor jeg kastes rundt på må og få. Jeg savner at have et klart syn af, hvor mit liv er på vej hen, og hvilke underliggende værdier og formål, der styre det.

Jeg har ikke fundet mit svar endnu i de trossystemer, som jeg er blevet præsenteret for. – Måske er det meningen, at jeg ikke blot skal overtage troen fra en anden, men opdage min tro.

Jeg tror på, at det ikke er vigtigt hvilken tro, at man bekender sig til, men at man har et åndeligt og spirituelt liv. Jeg har et billede af, at vi som mennesker står for foden at et stort bjerg. Fra den ene side ser bjerget ud på en måde, og fra den anden side ser det ud på en anden måde. Vi kan således ikke genkende andre menneskers beskrivelse af bjerget fordi, de ser bjerget fra en anden vinkel end os selv, men vi må erkende, at vi alle taler som det samme bjerg blot med forskelligt perspektiv.

Vi søger alle mod toppen, men den vej vi ser og har valgt at følge vil ikke give mening på den anden side af bjerget. Vi er derfor nød til på egen hånd at betragtet bjerget, før vi planlægger vores rute.

Mit håb er, at efterhånden som vi bevæger os rund om bjerget, at vi som menneskelighed kan blive enige om, at det er et og samme bjerg, som vi alle taler om. Det guddommelige i alle trossystemer er en og samme guddommelige kilde, det er blot vejen, der er forskellig. Det vigtigste er ikke hvilket system vi bekender os til, men at vi erkender den guddommelige i verden. At vi alle søger mod toppen at bjerget og opnår forening med vores søgen på lykke og kærlighed i livet.

Jagten på lykke giver spirituel udvikling

Jeg har tit oplevet, at jeg brændende ønskede mig en ny computer, fladskærms tv, starte mit eget firma, men hver gang jeg realiserede en af disse ønsker, så voksede min fortvivlelse. Hvorfor blev jeg ikke lykkeligere.

Denne spiral af begær for materielle ting føles som om, at den er ved at æde mig op indefra, og jeg er nu standset op og erkender, at selv om jeg har arbejdet så hårdt og anskaffet mig alle disse ting, så er jeg ikke blevet lykkelig –  jeg oplever der imod dyb fortvivlelse.

Jeg er nået til den erkendelse, at kun ved at praktisere mit spirituelle liv, vil jeg kunne finde min vej og formål i livet, og på den måde finde sand lykke. Vi er alle fristet til at acceptere materielle definitioner af lykke. Hvor mange penge man tjener og hvor stort hus man bor i eller hvor betydningsfuldt et job man besidder.

Jeg tror på at lykke kommer indefra, og kan ikke skabes med materielle ting. Vi oplever selvfølgelig umiddelbar tilfredsstillelse, når vi får stillet et behov. – Men straks opstår det et nyt begær og mere vil have mere.

Hvorfor har jeg ikke set, at jeg levede mit liv efter en forkert strategi?
Er der ikke nogen der kender sandheden bag sand lykke?
– og hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig sandheden og vist mig vejen?

Jeg føler det nu som min pligt at søge sand lykke og ikke materiel tilfredsstillelse. Jeg ønsker at skabe nogle ændringer i mit liv, så jeg kan leve i overensstemmelse med det, der er mit kald/vej/karma i livet.   Jeg erkender, at i min jagt efter materiel lykke, så har jeg forsømt det spirituelle liv.

Jeg mangler at finde et kald, som kan gøre mig lykkelig og give mig en fornemmelse af formål i livet. Jeg erkender, at ved at spørge i min omgangskreds, så vil jeg ikke få de svar jeg søger. Alt for mange er forblindet af den synsvinkel, at lykke defineres gennem penge, præstige og materie overflod.

Vejen til lykke er at lære MIG SELV AT KENDE.

Gøre alle de stemmer tavse, der taler inde i mit sind, og lytte til min sjæl. For der tror jeg på, at her vil jeg kunne få de svar, som er rigtige for mig.

Her starter min rejse med spirituel udvikling?

Skriv bedre nyhedsbreve

Nyhedsbreve pr. e-mail er én af de bedste markedsføringskanaler når du laver online business. De kræver IKKE den store investering – kun den tid, som det tager at producere nyhedsbrevene, og lidt flair for at skrive gode og fangende tekster.

Den største udfordring for nyhedsbreve er at skrive e-mails, som folk faktisk læser og som ikke blive stemplet som spam af hverken læser eller IT-systemer.

Her er 7 tips til at skrive bedre nyhedsbreve

 1. Giv en fordel: Alle gode nyhedsbreve giver læseren en fordel. Dette bør præsenteres i de første par linjer i nyhedsbrevet. Ligeledes skal du opmuntres til at læse videre eller klikke på et link eller to.
  1. Eks. på fordel: Spar op til 50% på skijakker
 2. Følg fangsten: En stor fangst er nytteløst, hvis du taber bolden i sidste ende. Når du har fanget din læsers opmærksomhed, skal du sørge for at følge det op med de nødvendige detaljer. Fangsten i nyhedsbrevet gør læseren nysgerrig. Opfølgningen på den anden side, opfordrer læseren til at beslutte: Vil jeg klikke på det link? Eller vil jeg bare slette denne besked?
  1. Eks. på link: Flere en 30 nye skijakker med 50% rabat…
 3. Gå lige til sagen: Nyhedsbreve skal være let forståelige og sammenhængende. Men nyhedsbreve skal også være korte og præcise. Du må ikke antage, at læseren har tid til at læse flere tekstafsnit i nyhedsbrevet. I virkeligheden har du kun et par sekunder til at fange læserens opmærksomhed.
  1. Eks.: Kort tekstafsnit på max. 5 linjer der underbygger fangsten med nødvendige detaljer.
 4. Sig de vigtigste ting først: Hvis dit nyhedsbrev har flere budskaber, skal du sørge for, at skrive de vigtigste budskaber først. De fleste læser fra top til bund. Læseren har en tendens til at miste interessen på et tidspunkt. Ved at angive dit vigtigste budskab i toppen, kan du være i stand til at styre deres opmærksomhed gennem hele nyhedsbrevet.
 5. Optimer dit nyhedsbrev til at blive scannet: E-mails, især i form af nyhedsbreve, får IKKE så meget opmærksomhed fra læserne. Oftest scannes nyhedsbrevene gennem for noget, som har læserens interesse – for derefter at slette nyhedsbrevet. Som udgiver af nyhedsbreve, har man brug for at læseren få mest muligt ud at scanne dit nyhedsbrev, og at budskaberne slår tydeligt igennem
 6. Skriv levende: Engager dine læsere med, hvordan du siger tingene. Skriv i et levende og personligt sprog direkte til dine læsere. I nyhedsbreve virker tekster ikke, der er for tekniske, akademiske elle bare fulde af varm luft. Hold sig væk fra traditionelt brevskrivning samt smarte og blomstrende ord.
 7. Kend målgruppen: Vær bevidst om, hvorfor læseren har tilmeldt sig nyhedsbrevet, og hvad de forventer at få ud af deres interesse i dit nyhedsbrev. Find en arketype og et billede på denne type, og hav det altid foran dig. Skriv direkte til denne arketype og præsenter dit budskab, så det bedst fanger.